Trích đoạnCùng thể loại


Timeline Chi tiết

140 Câu Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thừa Kế Theo Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2005 Và Một Số Tình Huống Trong Thực Tiễn

140 Câu Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thừa Kế Theo Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2005 Và Một Số Tình Huống Trong Thực Tiễn

Tác giả: Phạm Thị Mai
Danh mục: Pháp luật
Giá bìa: 78,000 ₫
Xuất bản: Nxb Lao động Xã hội, 2006
Trang: 627

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)

Nội Dung sách gồm:
Phần thứ nhất: 140 Câu hỏi - đáp pháp luật về thừa kế theo quy định của bộ luật dân sự năm 2005
Chương I: Pháp luật về thừa kế
Chương II: Quy định chung về thừa kế
Chương III: Di sản và nghĩa vụ liên quan đến thừa kế
Chương IV: Thừa kế theo di chúc
Chương V: Thừa kế theo quy định của pháp luật
Chương VI: Quy định về thừa kế trong một số lĩnh vực cụ thể
Chương VII: Quy định về kiện tranh chấp liên quan đến thừa kế
Chương VIII: Quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài
Phần thứ hai: Văn bản pháp luật hiện hành về thừa kế và các quy định có liên quan.

Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn