Trích đoạnSách tương tự


Timeline Chi tiết

Bác Hồ Với Giai Cấp Công Nhân Và Công Đoàn Việt Nam

Bác Hồ Với Giai Cấp Công Nhân Và Công Đoàn Việt Nam

Tác giả: PGS.TS. ĐỖ QUANG HƯNG
Danh mục: Văn hoá
Giá bìa: 24,000 ₫
Xuất bản: Nxb Lao động, 2001.
Trang: 247

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Cuốn sách Bác Hồ Với Giai Cấp Công Nhân Và Công Đoàn Việt Nam gồm có hai phần và năm chương: - Phần I : Hồ Chí Minh với giai cấp công nhânChương 1: Giai cấp công nhân Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ. Một cái nhìn tổng quát (PGS.TS. Đỗ Quang Hưng).Chương 2: Bác Hồ với Giai cấp công nhân Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ (TS. Bùi Đình Phong).Chương 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân trong thời kỳ đất nước định hướng theo con đường xã hội chủ nghĩa (PGS.TS. Phùng Hữu Phú). - Phần II: Hồ Chí Minh với phong trào công đoàn Việt NamChương 4: Bốn phương vô sản đầu là anh em (PGS. TS. Đỗ Quang Hưng).Chương 5: Hồ Chí Minh với phong trào công đoàn Việt Nam (PGS. TS. Đỗ Quang Hưng).Lời kết: Chúng ta học được gì trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn (PGS. TS. Đỗ Quang Hưng).Phần phụ lục: Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam (Hồ Thức Hòa).Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn