Trích đoạnCùng thể loại


Timeline Chi tiết

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 1999 - Phần Chung (Bình Luận Chuyên Sâu)

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 1999 - Phần Chung (Bình Luận Chuyên Sâu)

Tác giả: ThS. ĐINH VĂN QUẾ
Danh mục: Pháp luật
Giá bìa: 40,000 ₫
Xuất bản: Nxb Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2006.
Trang: 414

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 4.6 (0 lượt bình chọn)
Cốn sách "Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 1999 - Phần Chung" phân tích một cách khoa học các chế định trong Phần chung của Bộ luật Hình sự năm 1999, có so sánh với các quy định tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 1985, đồng thời có đối chiếu với thực tiễn xét xử các vụ án hình sự. Tác giả cũng viện dẫn nhiều vụ án có thật để minh họa.Tác giả hiện là Chánh tòa hình sự - Tòa án nhân dân tối cao, người đã nhiều năm nghiên cứu và cho công bố nhiều tác phẩm bình luận khoa học về các chế định của Bộ luật Hình sự, cũng là người trực tiếp tham gia xét xử nhiều vụ án hình sự.Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn