Tài khoản của bạn chưa kích hoạt.

Đường dẫn kích hoạt đã được gởi đến email của bạn.

» Gởi lại mail kích hoạt

Thư viện sách

Table view Grid view
Thomas H. Davenport, Jeanne G.Harris
Cạnh Tranh Bằng Phân Tích
Rating: 5
Malcolm Gladwell
Điểm Bùng Phát
Rating: 4.7
James Surowiecki
Trí tuệ đám đông
Rating: 4.6