Trích đoạn
Timeline Chi tiết

Các Bảng Tính Toán Thủy Lực Cống Và Mương Thoát Nước

Các Bảng Tính Toán Thủy Lực Cống Và Mương Thoát Nước

Tác giả: Trần Hữu Uyển
Danh mục: Khoa học kỹ thuật
Giá bìa: 40,000 ₫
Xuất bản: NXB Xây Dựng, tháng 01/2003
Trang: 256

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 4.5 (0 lượt bình chọn)
Sách "Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước" này dựa theo các bảng tính toán thủy lực của A.A.Lukinuc và G.L.Sac để tính toán thủy lực cho các loại ống khác nhau với các tiết diện khác nhau.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn