Trích đoạn
Timeline Chi tiết

Cambridge Movers 2 - Answer Booklet

Cambridge Movers 2 - Answer Booklet

Tác giả: University Of Camb Local Examinations Syndicate
Danh mục: Ngoại ngữ
Giá bìa: 19,000 ₫
Xuất bản: Nxb Cambridge University, 2006
Trang: 461

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 4 (0 lượt bình chọn)
"These practice tests from Cambridge ESOL are designed to evaluate the English level of primary learners aged 7-12. They provide the first step towards the Cambridge ESOL main suite exams (e.g. KET, PET, and FCE). There are three sets of tests for each of the three levels: Cambridge Starters, Cambridge Movers and Cambridge Flyers. Each set contains three full colour tests, a cassette/CD, and an answer booklet. "
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn