Trích đoạnCùng thể loại


Timeline Chi tiết

Câu Hỏi Và Hướng Dẫn Trả Lời Môn Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật

Câu Hỏi Và Hướng Dẫn Trả Lời Môn Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật

Tác giả: TS.Trần Thị Cúc , ThS. Nguyễn Thị Phượng
Danh mục: Pháp luật
Giá bìa: 24,000 ₫
Xuất bản: Nxb Tư pháp, 06 - 2007
Trang: 200

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 5 (0 lượt bình chọn)
Cuốn " Câu Hỏi Và Hướng Dẫn Trả Lời Môn Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật " được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên, học viên hệ đại học chính quy, đại học tại chức và đại học từ xa thuộc các ngành khoa học xã hội - nhân văn những kiến thức này là cơ sở để nghiên cứu, nhìn nhận các vấn đề thực tiễn về nhà nước và pháp luật và tiếp tục đi sâu nghiên cứu các môn khoa học pháp lý chuyên ngành. Cuốn sách gồm hai Phần:
- Phần I: Những vấn đề chung về nhà nước
- Phần II: Những vấn đề chung về pháp luật

Câu 2: Xã hội loài người bao giờ cũng cần đến nhà nước?
Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin thì nhà nước là một phạm trù lịch sử có quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong. Nhà nước không phải là hiện tượng vĩnh cữu bất biến. Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội phát triển đến mức độ nhất định, tức có tiền đề kinh tế và tiền đề xã hội.
Vì vậy, trong lịch sử xã hội loài người đã có thời kỳ không có nhà nước: Đó là xã hội Cộng sản nguyên thuỷ, nhà nước sẽ tiêu vong khi xã hội phát triển đến một mức mà con người " làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu ", khi con người sống trong một xã hội tự quản, không cần đến sự quản lý của nhà nước, đó là xã hội Cộng sản chủ nghĩa.

Mục lục:
Lời nói đầu
Câu 1: Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của lý luận chung về nhà nước và pháp luật
Câu 2: Xã hội loài người bao giờ cũng cần đến nhà nước
Câu 3: Điều kiện để nhà nước ra đời
Câu 4: Các hình thức cơ bản của sự hình thành nhà nước
Câu 5: Sự hình thành nhà nước đầu tiên trong lịch sử xã hội Việt Nam
Câu 6: Các quan điểm về nguồn gốc nhà nước
Câu 7: Trình bày bản chất của nhà nước
Câu 8: Nhà nước có những đặc trưng cơ bản nào
Câu 9: Chức năng của nhà nước là gì? Nhà nước có những loại chức năng nào?
Câu 10: Kiểu nhà nước là gì? Trong xã hội loài người có những kiểu nhà nước nào?
Câu 11: Hình thức nhà nước và cấu trúc hình thức nhà nước
Câu 12: Mối quan hệ giữa hình thức nhà nước với chế độ chính trị được biểu hiện ở những mặt nào?
Câu 13: Mối quan hệ giữa kiểu nhà nước với hình thức nhà nước
Câu 14: Phân tích hình thức chính thể nhà nước xã hội chủ nghĩa
Câu 15: Hình thức cấu trúc nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam
..............
Câu 70: Nội dung của quan hệ pháp luật
Câu 71: Sự điều chỉnh và cơ chế điều chỉnh của pháp luật đối với các quan hệ xã hội
Câu 72: Sự kiện pháp lý
Câu 73: Vấn đề hoàn thiện pháp luật, đặc biệt pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta hiện nay.

Mời các bạn đón đọc.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn