Trích đoạn
Timeline Chi tiết

Dân Tộc Học Đại Cương

Dân Tộc Học Đại Cương

Tác giả: GS. ĐẶNG NGHIÊM VẠN
Danh mục: Văn hoá
Giá bìa: 15,000 ₫
Xuất bản: Nxb Giáo duc, 2001.
Trang: 256

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 4.5 (0 lượt bình chọn)
Dân tộc học là một ngành của khoa học xã hội và nhân văn mà đối tượng nghiên cứu là các tộc người. Trên thế giới, Dân tộc học trở thành một ngành khoa học độc lập vào giữa thế kỷ XIX; riêng ở nước ta, môn học này được giảng dạy trong một số trường đại học từ những thập niên 60.Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập hiện nay của sinh viên, cuốn sách Dân tộc học đại cương do GS Đặng Nghiêm Vạn chủ biên biên soạn đã được Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành. Sách gồm các chương sau:Chương 1: Dân tộc học - Khoa học về các dân tộc.Chương 2: Tộc người, vấn đề dân tộc và tộc người trong quá trình phát triển lịch sử.Chương 3: Các chủng tộc và mối quan hệ với dân tộc.Chương 4: Một số vấn đề ngôn ngữ - tộc người.Chương 5: Các loại hình kinh tế và văn hóa tộc người.Chương 6: Các thiết chế xã hội.Chương 7: Tín ngưỡng tôn giáo.Chương 8: Các tộc người ở Việt Nam và cộng đồng dân tộc Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Dân tộc học đại cương cùng bạn đọc.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn