Trích đoạn
Timeline Chi tiết

Economy Toeic - LC 1000 (Volume 2)

Economy Toeic - LC 1000 (Volume 2)

Tác giả: Jim Lee
Danh mục: Ngoại ngữ
Giá bìa: 108,000 ₫
Xuất bản: NXB Tổng Hợp TP.HCM, tháng 11/2009
Trang: 223

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 4.8 (0 lượt bình chọn)
In the reading test, you will reada variety of texts and answer several different types of reading comprehension questions. The entire reading test will last 45 minutes. There are four parts, and directions are given for each part. You have ancouraged to answer as many questions as possible within the time allowed.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn