Trích đoạn
Timeline Chi tiết

English In Medicine (Tiếng Anh Trong Y Khoa: Giáo Trình Về Kỹ Năng Giao Tiếp)

English In Medicine (Tiếng Anh Trong Y Khoa: Giáo Trình Về Kỹ Năng Giao Tiếp)

Tác giả: A. S. Holmstrom , Eric H. Glendinning
Danh mục: Ngoại ngữ
Giá bìa: 46,000 ₫
Xuất bản: Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Trang: 349

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 5 (0 lượt bình chọn)
Cuốn sách này là dành cho các bác sĩ, các sinh viên y khoa trong giai đoạn lâm sàng của quá trình học tập và cho những người hành nghề y khoa luôn bắt buộc phải dùng tiếng Anh để giao tiếp với bệnh nhân và thân nhân của họ cũng như với các đồng nghiệp y khoa.

Cuốn sách nhằm mục đích trước tiên là phát triển các kỹ nǎng nói và nghe nhưng cũng chú ý đến các kỹ nǎng đọc, đặc biệt là cách sử dụng các tài liệu tham khảo và các bài báo. Phần thực hành cũng cung cấp cách viết thư để tham khảo và cách bổ sung nhiều tài liệu y khoa.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn