Trích đoạn
Timeline Chi tiết

English Phonetics And Phonology - Giáo Trình Ngữ Âm Và Âm Vị Học (Third Edition)

English Phonetics And Phonology - Giáo Trình Ngữ Âm Và Âm Vị Học (Third Edition)

Tác giả: Peter Roach
Danh mục: Ngoại ngữ
Giá bìa: 26,000 ₫
Xuất bản: Nxb Trẻ, 2002
Trang: 283

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 5 (0 lượt bình chọn)
Tài liệu này được xuất bản gần đây nhất là vào nǎm 1991. Kể từ đó đến nay, nhiều tác giả khác đã giới thiệu các sách và tài liệu nghiên cứu mới trong lĩnh vực ngữ âm và âm vị học tiếng Anh. Do đó, trong lần xuất bản này, giáo trình "English Phonetics and Phonology " cập nhật đầy đủ hơn danh mục sách đọc thêm và bổ sung những ý tưởng mới. Trên thực tế cấu trúc sách vẫn được giữ nguyên không thay đổi ngoại trừ những phần về nét khu biệt đã được chuyển từ chương 20 đến chương 13 đồng thời được rút gọn cho phù hợp với các vấn đề ngữ âm và được giản lược bớt trong chương này. Các bài luyện tập trong bǎng cassette được giữ nguyên để bảo đảm tính liên tục với các ấn bản trước đây.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn