Excel 2000/2002 Hướng Dẫn Sử Dụng Các Ứng Dụng Trong Quản Lý Tài Chính - Kế Toán - Vật Tư
Muốn đọc

Excel 2000/2002 Hướng Dẫn Sử Dụng Các Ứng Dụng Trong Quản Lý Tài Chính - Kế Toán - Vật Tư

bởi KS. Hoàng Hồng

Chưa có đánh giá · 0 bình luận · 0 trích dẫn
Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Microsoft Excel là chương trình hiện đang được sử dụng rất rộng rãi trong các cơ quan, trường học, xí nghiệp, v.v.. Cuốn sách Excel 2000/2002- Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trong quản lý tài chính, kế toán, vật tư giới thiệu với bạn đọc hàng loạt các cải tiến trong việc kết nối dữ liệu, sử dụng các hàm, các lệnh đã đưa Excel trở thành một trong những phần mềm ứng dụng rộng rãi và đa dạng nhất hiện nay. Đối tượng của cuốn sách này là sinh viên các trường đại học, các cán bộ quản lý và tất cả các độc giả quan tâm tới chương trình Microsoft Excel.


Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau đây:


Phần 1: Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel

Chương 1: Giới thiệu chung

Chương 2: Làm việc với một bảng tính đơn giản

Chương 3: Các phép tính đơn giản, trình bày một bảng tính, in bảng tính

Chương 4: Làm việc với bảng tính

Chương 5: Sử dụng các hàm trong Microsoft Excel 2000/2002

Chương 6: Các thao tác đối với bảng tính và tệp bảng tính

Chương 7: Cơ sở dữ liệu trên bảng tính

Chương 8: Biểu đồ trong Microsoft Excel

Chương 9: Sử dụng macro trong bảng tính

Chương 10: Đưa các ứng dụng vào bảng tính

Phần 2: Microsoft Excel trong quản lý vật tư

Chương 11: Tạo bảng chọn

Chương 12: Nhập dữ liệu

Chương 13: Các bảng in chi tiết

Chương 14: Báo cáo tổng hợp

Phần 3: Microsoft Excel trong quản lý tài chính, kế toán

Chương 15: Tạo bảng chọn

Chương 16: Nhập dữ liệu

Chương 17: Các báo cáo chi tiết

Chương 18: Các báo cáo tổng hợp...
319 trang, xuất bản 2002 bởi Nxb Giao thông vận tải
Giá bìa: 50,000 ₫

Các hoạt động (Sắp xếp: Mặc định Mới nhất)