Trích đoạnSách tương tự


Timeline Chi tiết

Giáo Trình Lý Luận Văn Hóa Và Đường Lối Văn Hóa Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Dùng Cho Hệ Lý Luận Chính Trị Cao Cấp)

Giáo Trình Lý Luận Văn Hóa Và Đường Lối Văn Hóa Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Dùng Cho Hệ Lý Luận Chính Trị Cao Cấp)

Tác giả: CHƯƠNG TRÌNH THÁI HỌC VIỆT NAM
Danh mục: Văn hoá
Giá bìa: 20,000 ₫
Xuất bản: Nxb Chính trị quốc gia, 2003.
Trang: 281

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 5 (0 lượt bình chọn)
Nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập cho học viên thuộc hệ lý luận chính trị cao cấp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản Giáo Trình Lý Luận Văn Hóa Và Đường Lối Văn Hóa Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Dùng Cho Hệ Lý Luận Chính Trị Cao Cấp) do tập thể tác giả Khoa Văn hóa xã hội chủ nghĩa thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn. Giáo trình được viết dưới hình thức các chuyên đề, trong đó có sự liên kết chặt chẽ các vấn đề lý luận, quan điểm, đường lối văn hóa của Đảng với những vấn đề thực tiễn đang nảy sinh trong đời sống văn hóa dân tộc. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn