Incoterms 2000 - Quy tắc chính thức của ICC giải thích các điều kiện thương mại
Muốn đọc

Incoterms 2000 - Quy tắc chính thức của ICC giải thích các điều kiện thương mại

bởi VCCI , ICC

Chưa có đánh giá · 0 bình luận · 0 trích dẫn
Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Các điều kiện Thương mại Quốc tế Incoterms như FOB, CIF và DDU đã trở thành ngôn ngữ của thương mại quốc tế và đang được sử dụng phổ biến khắp thế giới.

So với lần xuất bản 10 năm trước đây, Incoterms 2000 đã chỉnh sửa và trình bày lại các điều kiện một cách thuận tiện cho việc sử dụng nhằm cung cấp cho các nhà kinh doanh, luật gia, những người làm công tác vận tải và các nhà bảo hiểm một quy tắc cập nhật để giải thích các điều kiện thương mại, thể hiện được những thay đổi mới nhất trong môi trường thương mại.

Hầu như tất cả các hợp đồng mua bán được soạn thảo sau ngày 1 tháng 1 năm 2000 sẽ đều dẫn tới Incoterms 2000 trong nội dung hợp đồng.


Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc


Các thông tin khác

Cuốn sách được xuất bản bằng hai thứ tiếng Anh - Việt

250 trang, xuất bản 2002 bởi Nxb Giáo duc
Giá bìa: 43,500 ₫

Các hoạt động (Sắp xếp: Mặc định Mới nhất)