Trích đoạn
Timeline Chi tiết

Kinh Kim Cang Bát Nhã BaLa Mật Đa

Kinh Kim Cang Bát Nhã BaLa Mật Đa

Tác giả: Lục Tổ Huệ Năng
Danh mục: Văn hoá
Giá bìa: 40,000 ₫
Xuất bản: NXB Phương Đông, tháng 10/2009
Trang: 242

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Bản kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật do Lục tổ Huệ Năng giảng nghĩa được tìm thấy trong Tục Tạng Kinh Trung Hoa ( Vạn, số 495 A) chưa được dịch ra tiếng Việt.

Bản dịch chính văn của Kinh Kim Cương Bát Nhã thì Tổ Huệ Năng đã theo bản Hán dịch của Tam Tạng Pháp Sư Cưu - ma - la - thập. Kinh Kim Cương và Pháp Hoa là hai kinh được trì tụng nhiều nhất ở Việt Nam và Trung Hoa. Những kinh nghiệm xảy ra ở Trung Hoa còn được ghi lại thì Kinh Kim Cương có 113 tờ so với 37 tờ của Kinh Pháp Hoa
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn