Trích đoạn
Timeline Chi tiết

Lý Thuyết Âm Nhạc & Phương Pháp Đệm Đàn Organ Trong Phụng Vụ (Tập 2)

Lý Thuyết Âm Nhạc & Phương Pháp Đệm Đàn Organ Trong Phụng Vụ (Tập 2)

Tác giả: Ngô Ngọc Thắng
Danh mục: Mỹ thuật
Giá bìa: 58,000 ₫
Xuất bản: NXB Âm Nhạc, tháng 11/2004
Trang: 207

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 5 (0 lượt bình chọn)
Đây là phần thực hành mà học viên phải trực tiếp ngồi vào đàn, ứng dụng những điều mà mình đã học để hoàn thành một bản đệm đàn. Phần Dẫn Nhập này sẽ giới thiệu và trình bày những công đoạn mà học viên phải tuần tự thực hiện.

Đệm đàn theo thế chuyển gần gồm có 3 cách đệm cho một Âm thể, trong mỗi âm thể sẽ có 3 phần để luyện tập như sau:

Phần I: Công thức đệm đàn theo thế chuyển gần
Phần II: Bài tập chuyển hợp âm
Phần III: Bản đệm đàn minh họa
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn