Marketing dịch vụ - Mô hình 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ
Muốn đọc

Marketing dịch vụ - Mô hình 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ

bởi TS. Hà Nam Khánh Giao

Chưa có đánh giá · 1 bình luận · 0 trích dẫn
Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Bộ sách Business Brief với tiêu chí Học nhanh- Cạnh tranh tốt có mục đích chung là hỗ trợ tham khảo nhanh, trao đổi kiến thức kinh doanh ngắn gọn, hỗ trợ kinh doanh và cạnh tranh hiệu quả giúp cho các doanh nhân, quản trị viên và sinh viên kinh doanh có thêm những kiến thức, kỹ nǎng tốt cho công việc của mình.

Nằm trong Bộ sách Business Brief, cuốn sách Marketing dịch vụ - Mô hình 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ bao gồm những nội dung chính sau:

- Khái quát về dịch vụ

- Quy trình mua dịch vụ

- Kỹ vọng của khách hàng về dịch vụ

- Nhận thức của khách hàng về dịch vụ

- Tìm hiểu nhận thức và kỹ vọng của khách hàng thông qua nghiên cứu marketing

- Xây dựng quan hệ khách hàng

- Khôi phục dịch vụ

- Thiết kế và phát triển dịch vụ

- Khách hàng xác định các tiêu chuẩn dịch vụ

- Minh chứng vật chất và tính hữu hình của dịch vụ

- Thực hiện dịch vụ

- Vai trò của khách hàng trong việc giao dịch vụ

- Giao dịch vụ qua nhà trung gian và qua kênh điện tử

- Quản trị nhu cầu nǎng lực

-Phức hợp truyền thông Marketing

- Định giá dịch vụ

- Tác động kinh tể tài chánh đến chất lượng dịch vụ

- Các khoảng cách tích hợp mô hình chất lượng dịch vụ
370 trang, xuất bản 09-2004 bởi Nxb Thống kê
Giá bìa: 30,000 ₫

Các hoạt động (Sắp xếp: Mặc định Mới nhất)