Trích đoạn
Timeline Chi tiết

Marketing dịch vụ - Mô hình 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ

Marketing dịch vụ - Mô hình 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ

Tác giả: TS. Hà Nam Khánh Giao
Danh mục: Kinh doanh
Giá bìa: 30,000 ₫
Xuất bản: Nxb Thống kê, 09-2004
Trang: 370

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Bộ sách Business Brief với tiêu chí Học nhanh- Cạnh tranh tốt có mục đích chung là hỗ trợ tham khảo nhanh, trao đổi kiến thức kinh doanh ngắn gọn, hỗ trợ kinh doanh và cạnh tranh hiệu quả giúp cho các doanh nhân, quản trị viên và sinh viên kinh doanh có thêm những kiến thức, kỹ nǎng tốt cho công việc của mình.

Nằm trong Bộ sách Business Brief, cuốn sách Marketing dịch vụ - Mô hình 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ bao gồm những nội dung chính sau:

- Khái quát về dịch vụ

- Quy trình mua dịch vụ

- Kỹ vọng của khách hàng về dịch vụ

- Nhận thức của khách hàng về dịch vụ

- Tìm hiểu nhận thức và kỹ vọng của khách hàng thông qua nghiên cứu marketing

- Xây dựng quan hệ khách hàng

- Khôi phục dịch vụ

- Thiết kế và phát triển dịch vụ

- Khách hàng xác định các tiêu chuẩn dịch vụ

- Minh chứng vật chất và tính hữu hình của dịch vụ

- Thực hiện dịch vụ

- Vai trò của khách hàng trong việc giao dịch vụ

- Giao dịch vụ qua nhà trung gian và qua kênh điện tử

- Quản trị nhu cầu nǎng lực

-Phức hợp truyền thông Marketing

- Định giá dịch vụ

- Tác động kinh tể tài chánh đến chất lượng dịch vụ

- Các khoảng cách tích hợp mô hình chất lượng dịch vụ
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn