Trích đoạnCùng thể loại


Timeline Chi tiết

Một Số Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Đảng Bộ Chi Bộ Cơ Sở

Một Số Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Đảng Bộ Chi Bộ Cơ Sở

Tác giả: BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG , ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Danh mục: Pháp luật
Giá bìa: 4,500 ₫
Xuất bản: Nxb Chính trị quốc gia, 2004.
Trang: 52

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Đầu năm 2004, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành các Quy định số 94-QĐ/TW, số 95-QĐ/TW, ngày 3/3/2004; Quy định số 96-QĐ/TW, số 97-QĐ/TW và số 98-QĐ/TW ngày 22-3-2004 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước, trong các đơn vị sự nghiệp và cơ quan.Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tập hợp các tài liệu quan trọng này xuất bản thành cuốn sách "Một Số Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Đảng Bộ Chi Bộ Cơ Sở". Đây là căn cứ để các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức thực hiện và xây dựng quy chế hoạt động cụ thể ở đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định trong các văn bản mới này.Xin trân trọng giới thiệu.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn