Trích đoạnCùng thể loại


Timeline Chi tiết

Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Pháp Luật Hình Sự Và Những Tình Huống Trong Thực Tiễn

Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Pháp Luật Hình Sự Và Những Tình Huống Trong Thực Tiễn

Tác giả: Nguyễn Minh Đức
Danh mục: Pháp luật
Giá bìa: 19,000 ₫
Xuất bản: Nxb Chính trị quốc gia, 2003.
Trang: 221

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 5 (0 lượt bình chọn)
Ngày 17-02-2000, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 04/2000/CT-TTg nhấn mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Bộ luật Hình sự năm 1999 phải được tiến hành sâu rộng trên phạm vi toàn quốc, làm cho mọi người nắm được những nội dung cơ bản của Bộ luật, nhất là những quy định mới được sửa đổi, bổ sung để nghiêm chỉnh chấp hành. Việc tìm hiểu các chế định hình sự trong Luật Hình sự Việt Nam không chỉ nhằm nâng cao trình dộ pháp lý cho những người làm công tác bảo vệ pháp luật mà còn nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện các quyền và nghĩa vụ chính đáng của mình, góp phần thực hiện công bằng xã hội.Nhằm đáp ứng những yêu cầu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Pháp Luật Hình Sự Và Những Tình Huống Trong Thực Tiễn do Thạc Sĩ Nguyễn Minh Đức chủ biên.Cuốn sách gồm 2 phần:Phần 1: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật hình sựPhần 2: Những tình huống trong thực tiễn.Căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình dự năm 1999, đối chiếu với thực tiễn xét xử, các tác giả đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về một số trường hợp điển hình, mới được hoàn thiện của pháp luật hình sự nước ta, đồng thời đưa ra các tình huống cụ thể trong thực tiễn để bạn đọc tham khảo.Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo, nghiên cứu, học tập thiệt thực đối với cán bộ nghiên cứu và hoạt động thực tiễn, sinh viên các trường luật, học viên các học viện thuộc lực lượng vũ trang và những người quan tâm tìm hiểu thực thi Bộ luật Hình sự năm 1999.Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn