Trích đoạnCùng thể loại


Timeline Chi tiết

Một Số Vấn Đề Về Hoàn Thiện Tổ Chức Và Hoạt Động Của Bộ Máy Nhà Nước Nước CHXHCN Việt Nam

Một Số Vấn Đề Về Hoàn Thiện Tổ Chức Và Hoạt Động Của Bộ Máy Nhà Nước Nước CHXHCN Việt Nam

Tác giả: TS. LÊ MINH THÔNG
Danh mục: Pháp luật
Giá bìa: 50,000 ₫
Xuất bản: Nxb Khoa học - Xã hội, 2001.
Trang: 546

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Trên cơ sở các báo cáo khoa học được trình bày tại hội thảo khoa học tháng 5 năm 2000 với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học hiện đang công tác tại các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước ở Trung ương, các học viện, viện nghiên cứu và các trường Đại học, cuốn chuyên khảo Một Số Vấn Đề Về Hoàn Thiện Tổ Chức Và Hoạt Động Của Bộ Máy Nhà Nước Nước CHXHCN Việt Nam gồm nhiều báo cáo khoa học, phân tích nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta hiện nay như: các vấn đề lý luận chung về tổ chức quyền lực nhà nước, về đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan tư pháp và chính quyền địa phương trong các điều kiện cụ thể ở Việt Nam…
Hầu hết các báo cáo khoa học được trình bày trong cuốn sách này chứa đựng những phân tích có giá trị lý luận và thực tiễn, góp phần làm sáng tỏ các quan điểm của Đảng ta về nhu cầu và giải pháp cải cách bộ máy nhà nước trong giai đoạn 2001 - 2010.
Xin giới thiệu sách cùng các bạn.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn