Trích đoạn
Timeline Chi tiết

Những Bài Thực Hành Adobe Illustrator CS

Những Bài Thực Hành Adobe Illustrator CS

Danh mục: Tin học
Giá bìa: 77,000 ₫
Xuất bản: Nxb Thống kê, 12-2004
Trang: 388

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Adobe Illustrator là chương trình in, đa phương tiện và đồ họa trực tuyến theo chuẩn công nghiệp. Trong quyển sách này vừa tạo nền tảng cần thiết cho bạn trong chinh phục Adobe Illustrator vừa cung cấp nhiều đặc tính nâng cao của chương trình này.


Sách trình bày các nội dung chính sau:


- Tìm hiểu vùng làm việc: sử dụng Welcome Screen, mở tập tin Adobe Illustrator, chọn công cụ Toolbox, thu phóng tài liệu, làm việc với Pallette.


- Tạo hình dạng cơ bản: thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới, chọn và thay đổi các phần trong đối tượng bằng công cụ Selection, tô vẽ đối tượng.


- Vẽ bằng công cụ Pen, tô vẽ và hiệu chỉnh màu…


- Làm việc với lớp, với chữ, với biểu tượng, với bút vẽ và hiệu ứng Scribble.


- Hiệu ứng 3D.


- Kết hợp đồ họa Illustrator và hình ảnh Photoshop.


- Xuất bản Web.


Mục lục:


Lời mở đầu


Khảo sát Adobe Illustrator


Chương 1: Tìm hiểu vùng làm việc


Chương 2: Cơ bản về chọn lựa


Chương 3: Tạo hình dạng cơ bản


Chương 4: Vẽ bằng công cụ Pen


Chương 5: Tô vẽ


Chương 6: Áp dụng độ trong suốt và chế độ hòa trộn


Chương 7: Làm việc với lớp


Chương 8: Biến đổi đối tượng


Chương 9: Làm việc với vị trí và thứ tự đặt đối tượng


Chương 10: Áp dụng thuộc tính hình thức, style và hiệu ứng


Chương 11: Làm việc với chữ


Chương 12: Hòa trộn hình dạng và màu sắc


Chương 13: Làm việc với biểu tượng


Chương 14: Làm việc với bút vẽ và hiệu ứng Scribble


Chương 15: Tạo hiệu ứng Airbrush


Chương 16: Hiệu ứng 3D


Chương 17: In hình ảnh và tách màu


Chương 18: Kết hợp đồ họa Illustrator và hình ảnh Photoshop


Chương 19: Xuất bản Web


Mời bạn đón đọc
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn