Phương Cách Lãnh Đạo - Những Cách Ứng Xử Trong Công Việc (Tập 4)
Muốn đọc

Phương Cách Lãnh Đạo - Những Cách Ứng Xử Trong Công Việc (Tập 4)

bởi Nguyễn Đình Cửu

Chưa có đánh giá · 0 bình luận · 0 trích dẫn
Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Những người làm công tác lãnh đạo, dù ở cấp nào, bao giờ cũng là tiêu điểm để mọi người trông vào và là trung tâm thu hút những người dưới quyền. Làm người lãnh đạo, quản lý phải có chủ trương đúng đắn và có nguyên tắc để giữ vững chủ trương, không được phép ngả nghiêng như cây trước gió. Khi gặp phải những vấn đề mấu chốt lại càng cần phải giữ vững được cục diện, tình thế. Suy cho cùng thì công việc mà nhà quản lý luôn phải giải quyết là: các mối quan hệ giữa con người với con người và các mối quan hệ về công việc trong phạm vi mình phụ trách.

Cuốn sách nhằm tạo một số vấn đề nguyên tắc cần phải tuân thủ, tiêu chuẩn đạo đức cần được bảo vệ, sự linh hoạt trong tư duy khi bắt tay vào xử lý công việc, cùng những phương pháp linh hoạt cần ứng dụng, từ đó gợi ý để bạn đọc vận dụng trí tuệ của bản thân nhằm xử ký chính xác những công việc thuộc phạm vi chức trách.

Mục lục:

Chương I: Ứng xử với công việc trong những lúc khó khăn

Chương II: Đạo đức trong xử lý công việc

Chương III: Lùi để tiến

Chương IV: Phương pháp tiến thoái có tác dụng quyết định trong sự thành bại
218 trang, xuất bản NXB Lao Động - Xã Hội
Giá bìa: 32,000 ₫

Các hoạt động (Sắp xếp: Mặc định Mới nhất)