Trích đoạn
Timeline Chi tiết

Phương Pháp Mới Phiên Dịch - Biên Dịch Anh-Việt, Việt-Anh (Cuốn 2)

Phương Pháp Mới Phiên Dịch - Biên Dịch Anh-Việt, Việt-Anh (Cuốn 2)

Tác giả: Nguyễn Đức Châu
Danh mục: Ngoại ngữ
Giá bìa: 40,000 ₫
Xuất bản: NXB Trẻ, tháng 06/2004
Trang: 245

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 5 (0 lượt bình chọn)
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn