Trích đoạnCùng thể loại


Timeline Chi tiết

Protel 2000 - Vẽ Và Phân Tích Mạch Điện - Điện Tử

Protel 2000 - Vẽ Và Phân Tích Mạch Điện - Điện Tử

Tác giả: Hoàng Vǎn Đặng
Danh mục: Khoa học kỹ thuật
Giá bìa: 25,000 ₫
Xuất bản: Nxb Trẻ, 2005.
Trang: 237

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Protel 2000 là một chương trình chuyên dùng để thiết kế các sơ đồ nguyên lý mạch điện và điện tử. Với Protel 2000, bạn có thể vừa vẽ sơ đồ nguyên lý mạch và sau đó dùng hẳn chương trình tiện ích PCB để thiết kế mạch in cho phù hợp; hoặc bạn có thể chuyển sơ đồ nguyên lý mạch từ Protel sang OrCAD để sử dụng chương trình vẽ mạch in của OrCAD.Ngoài việc vẽ mạch nguyên lý và mạch in, Protel 2000 còn chứa thêm những chương trình tiện ích khác như thiết lập bảng tính, lập đồ thị, soạn báo cáo...Quyển Protel 2000 - Vẽ Và Phân Tích Mạch Điện - Điện Tử này gồm có 13 chương, giới thiệu từng bước trong lãnh vực vẽ sơ đồ nguyên lý mạch từ cơ bản đến phần sử dụng và liên kết với những chương trình khác của Protel cũng như của OrCAD.Quyển Protel 2000 - Vẽ Và Phân Tích Mạch Điện - Điện Tử này sẽ phần nào giúp ích được các bạn yêu thích lãnh vực điện và điện tử có thể dựa theo những thí dụ minh họa trong sách này mà thiết kế được các mạch điện và điện tử theo ý muốn trên máy vi tính thay vì vẽ trên giấy. Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn