Trích đoạn
Timeline Chi tiết

Quản Lý Nhà Nước Đối Với Tài Nguyên Và Môi Trường Vì Sự Phát Triển Bền Vững Dưới Góc Nhìn Xã Hội - Nhân Văn

Quản Lý Nhà Nước Đối Với Tài Nguyên Và Môi Trường Vì Sự Phát Triển Bền Vững Dưới Góc Nhìn Xã Hội - Nhân Văn

Tác giả: Nhiều Tác Giả
Danh mục: Kinh doanh
Giá bìa: 38,000 ₫
Xuất bản: NXB Khoa Học Xã Hội, tháng 12/2006
Trang: 339

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Việc khai thác tài nguyên và môi trường ở Việt Nam không nằm ngoài thực trạng chung của thế giới, bởi lẽ trong lòng xã hội Việt Nam hiện nay đồng thời tồn tại đan xen các dạng thức phức tạp của nền văn minh nhân loại đã và đang trải qua. Vì vậy vấn đề tài nguyên môi trường ở đây mang đầy đủ những tính chất đặc trưng phức tạp của nền văn minh đó.

Trình độ phát triển thấp và phức tạp hiện nay đã có ảnh hưởng tiêu cực đến trình độ quản lý của Nhà Nước đối với tài nguyên và môi trường.

Tuy nhiên cho đến nay đây là lĩnh vực còn nhiều vấn đề chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo, trong khi đó nhu cầu của thực tiễn xã hội về phát triển bền vựng lại rất lớn và cấp bách.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn