Quản Lý Nhà Nước Đối Với Tài Nguyên Và Môi Trường Vì Sự Phát Triển Bền Vững Dưới Góc Nhìn Xã Hội - Nhân Văn
Muốn đọc

Quản Lý Nhà Nước Đối Với Tài Nguyên Và Môi Trường Vì Sự Phát Triển Bền Vững Dưới Góc Nhìn Xã Hội - Nhân Văn

bởi Nhiều Tác Giả

Chưa có đánh giá · 0 bình luận · 0 trích dẫn
Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Việc khai thác tài nguyên và môi trường ở Việt Nam không nằm ngoài thực trạng chung của thế giới, bởi lẽ trong lòng xã hội Việt Nam hiện nay đồng thời tồn tại đan xen các dạng thức phức tạp của nền văn minh nhân loại đã và đang trải qua. Vì vậy vấn đề tài nguyên môi trường ở đây mang đầy đủ những tính chất đặc trưng phức tạp của nền văn minh đó.

Trình độ phát triển thấp và phức tạp hiện nay đã có ảnh hưởng tiêu cực đến trình độ quản lý của Nhà Nước đối với tài nguyên và môi trường.

Tuy nhiên cho đến nay đây là lĩnh vực còn nhiều vấn đề chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo, trong khi đó nhu cầu của thực tiễn xã hội về phát triển bền vựng lại rất lớn và cấp bách.
339 trang, xuất bản NXB Khoa Học Xã Hội
Giá bìa: 38,000 ₫

Các hoạt động (Sắp xếp: Mặc định Mới nhất)