Quy Phạm Trang Bị Điện (Tiêu Chuẩn Việt Nam)
Muốn đọc

Quy Phạm Trang Bị Điện (Tiêu Chuẩn Việt Nam)

bởi Nhiều tác giả

Chưa có đánh giá · 0 bình luận · 0 trích dẫn
Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Cuốn sách Quy Phạm Trang Bị Điện do Nhà xuất bản Xây dựng ấn hành nhằm giúp bạn đọc có tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, thiết kế và thi công lắp đặt trang thiết bị điện. Nội dung cuốn sách gồm các tiêu chuẩn sau: TCVN 2328 : 1978 Môi trường lắp đặt thiết bị điện - Định nghĩa chung TCVN 4756 : 1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện 11 TCN 18 : 1984 Quy phạm trang bị điện - Phần 1: Quy định chung 11 TCN 19 : 1984 Quy phạm trang bị điện - Phần 2: Hệ thống đường dẫn điện 11 TCN 20 : 1984 Quy phạm trang bị điện - Phần 3: Bảo vệ và tự động 11 TCN 21 : 1984 Quy phạm trang bị điện - Phần 4: Thiết bị phân phối và trạm biến áp Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
290 trang, xuất bản 2002. bởi Nxb Xây dựng
Giá bìa: 65,000 ₫

Các hoạt động (Sắp xếp: Mặc định · Mới nhất)