Trích đoạn
Timeline Chi tiết

Quy Phạm Trang Bị Điện (Tiêu Chuẩn Việt Nam)

Quy Phạm Trang Bị Điện (Tiêu Chuẩn Việt Nam)

Tác giả: Nhiều tác giả
Danh mục: Pháp luật
Giá bìa: 65,000 ₫
Xuất bản: Nxb Xây dựng, 2002.
Trang: 290

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Cuốn sách Quy Phạm Trang Bị Điện do Nhà xuất bản Xây dựng ấn hành nhằm giúp bạn đọc có tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, thiết kế và thi công lắp đặt trang thiết bị điện. Nội dung cuốn sách gồm các tiêu chuẩn sau: TCVN 2328 : 1978 Môi trường lắp đặt thiết bị điện - Định nghĩa chung TCVN 4756 : 1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện 11 TCN 18 : 1984 Quy phạm trang bị điện - Phần 1: Quy định chung 11 TCN 19 : 1984 Quy phạm trang bị điện - Phần 2: Hệ thống đường dẫn điện 11 TCN 20 : 1984 Quy phạm trang bị điện - Phần 3: Bảo vệ và tự động 11 TCN 21 : 1984 Quy phạm trang bị điện - Phần 4: Thiết bị phân phối và trạm biến áp Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn