Trích đoạnSách tương tự


Timeline Chi tiết

Sử Dụng Excel Có Hiệu Quả Trong Việc Quản Lý

Sử Dụng Excel Có Hiệu Quả Trong Việc Quản Lý

Tác giả: Nguyễn Bá Tiến
Danh mục: Tin học
Giá bìa: 27,000 ₫
Xuất bản: Nxb Thống kê, 2005.
Trang: 248

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Có thể nói Microsoft Excel là một ứng dụng được dùng rất nhiều trong quản lý. Điều này được lý giải bởi tính đơn giản, dễ sử dụng và khả năng giải quyết nhiều bài toán trong quản lý thông qua các công cụ, các hàm của Excel:Giải cac bài toán kỹ thuật: Tạo lập dãy số, lập các mô hình, các bài toán thống kê, đo lường hay điều khiển.Phân tích và thẩm định dự án đầu tư thông qua các hàm tài chính: PV, FV, NPV, IRR, RATE...Phân tích, lập và chọn phương án kinh doanh thông qua nhóm các lệnh: Solver, Goal, Seek, Scenarios.Trong cuốn sách Sử Dụng Excel Có Hiệu Quả Trong Việc Quản Lý" ngoài phần hệ thống kiến thức, phần giới thiệu về Macro, tác giả tập trung trình bày việc ứng dụng Excel để tính lương, quản lý vật tư - hàng hóa và làm kế toán. Đây là các bài toán quản lý mà doanh nghiệp nào cũng phải làm. Ngoài ra, còn có phần phụ lục "Ứng dụng ngôn ngữ Visual Basic for Application để giải các bài toán kế toán".Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn