Trích đoạnSách tương tự


Timeline Chi tiết

Tài Liệu Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Dành Cho Đảng Viên Mới (Tái Bản Có Sửa Chữa Bổ Sung)

Tài Liệu Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Dành Cho Đảng Viên Mới (Tái Bản Có Sửa Chữa Bổ Sung)

Tác giả: Ts. Nguyễn Viết Thông
Danh mục: Pháp luật
Giá bìa: 24,000 ₫
Xuất bản: Nxb Chính trị quốc gia, 11-2004
Trang: 348

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 5 (0 lượt bình chọn)
Trong tình hình hiện nay, việc giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ trí tuệ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và phương pháp công tác cho đội ngũ Đảng viên mới trở thành một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa cơ bản trong công tác xây dựng Đảng.

Cuốn sách Tài Liệu Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Dành Cho Đảng Viên Mới được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu đó của đông đảo bạn đọc, đồng thời thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là phục vụ lớp Đảng viên mới, lớp Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 115 ngày sinh của Người.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn