Trích đoạnSách tương tự


Timeline Chi tiết

Tập Bản Đồ 8 ( Bài Tập & Bài Thành Địa Lý Tự Nhiên Việt Nam )

Tập Bản Đồ 8 ( Bài Tập & Bài Thành Địa Lý Tự Nhiên Việt Nam )

Tác giả: TRẦN TRỌNG HÀ
Danh mục: Giáo dục
Giá bìa: 2,600 ₫
Xuất bản: Nxb Giáo duc, 2001.
Trang: 326

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Nội dung Tập Bản Đồ 8 (Bài Tập & Bài Thành Địa Lý Tự Nhiên Việt Nam) được dựa trên cơ sở kênh hình (bản đồ, biểu đồ, lược đồ, lát cắt, hình vẽ...) của bài tập và bài thực hành địa lý tự nhiên Việt Nam, sẽ giúp các em học sinh tự tìm được nội dung kiến thức địa lý của bài học mới điều đó sẽ giúp các em tránh việc ghi nhớ một cách máy móc.Độc lập làm việc trên cơ sở kênh hình, phân tích và thấy được các mối quan hệ nhân quả, từ đó hiểu được thể tổng hợp lãnh thổ của từng miền, từng khu. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các giáo viên tổ chức hơn các tiết thực hành, đồng thời cải tiến việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn