Trích đoạn
Timeline Chi tiết

Thiết Kế Phần Điện Nhà Máy Điện và Trạm Biến Áp

Thiết Kế Phần Điện Nhà Máy Điện và Trạm Biến Áp

Tác giả: Ths. Phạm Ngọc Hùng , TS Phạm Văn Hoà , PGS
Danh mục: Khoa học kỹ thuật
Giá bìa: 35,000 ₫
Xuất bản: Nxb KHKT, 02 - 2007
Trang: 212

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 4.3 (0 lượt bình chọn)
Thiết Kế Phần Điện Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp:
Nhu cầu điện năng theo sự phát triển kinh tế của đất nước ngày một tăng, do vậy việc phát triển các nhà máy điện là một tất yếu. Việc tìm hiểu, nghiên cứu tính toán thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp là điều rất cần thiết. Cuốn sách " Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp " được biên soạn nhằm giúp đỡ các sinh viên ngành hệ thống điện thuộc các hệ đào tạo chính quy, hệ tại chức và hệ kỹ thuật cao đẳng trong tính toán thiết kế môn học, thiết kế tốt nghiệp. Sách cũng là tài liệu tham khảo cho các kỹ sư và cán bộ kỹ thuật điện đang công tác trong các lĩnh vực thuộc ngành điện.

Cuốn sách bao gồm 8 chương và các phụ lục:
Chương mở đầu: Những kiến thức chung
Chương 1: Tính toán cân bằng công suất, đề xuất các phương án nối dây
Chương 2: Tính toán chọn máy biến áp
Chương 3: Tính toán ngắn mạch
Chương 4: Tính toán kinh tế - kỹ thuật chọn phương án tối ưu
Chương 5: Chọn khí cụ điện và dây dẫn
Chương 6: Tính toán tự dùng
Chương 7: Các bản vẽ về điện
Phần phụ lục:
Phụ lục 1: Máy phát điện đồng hồ
Phụ lục 2: Máy biến áp điện lực
Phụ lục 3: Máy cắt điện
Phụ lục 4: Dao cách ly
Phụ lục 5: Máy biến dòng điện với điện áp trên 1000V
Phụ lục 6: Máy biến điện áp
Phụ lục 7: Kháng điện
Phụ lục 8: Chống sét van
Phụ luc 9: Sứ cách điện
Phụ lục 10: Thanh dẫn, cáp và dây dẫn
Phụ lục 11: Điện trở và điện kháng khí cụ điện dưới 1000V
Tài liệu tham khảo

Mời các bạn đón đọc.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn