Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma (Quyển IX - X)
Muốn đọc

Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma (Quyển IX - X)

bởi Tuyên Hóa Thượng Nhân

Đánh giá: 5 (0 lượt bình chọn)
Tại Ấn Độ ngày xưa, Kinh Thủ Lăng Nghiêm được xem là một thứ quốc bảo, rất hạn chế việc truyền bá ra nước ngoài. Sự thận trọng như vậy rất cần thiết, vì hành giả tự tu tự học Kinh Thủ-lăng-nghiêm mà thiếu sự hướng dẫn của bậc chân sư thì khó tránh khỏi mạng lưới tà kiến, những hiện tượng quái dị.

Cuốn sách này là phần cuối của bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm được Đức Phật mô tả rõ ràng về trạng thái tâm lý của hành giả; về phạm vi giới hạn của mỗi ấm; về những biến tướng quái dị làm mê hoặc hành giả, và sau cùng là lời cảnh giác thiết thực.

Sở dĩ có những trở ngại này là do tâm lý nôn nóng về danh lợi, về ý hướng muốn thành Phật tức khắc của các hành giả còn non kém. Đó là hậu quả tai hại của nhận thức sai lầm về tinh thần "sự-lý viên dung" trong đạo Phật.

Nội dung:

- Khai kinh kệ

- Tám quy luật của người phiên dịch kinh điển

- Lời giới thiệu

Phần chánh văn và giảng giải
Sắc ấm
Thọ ấm
Tưởng ấm
Hành ấm
Thức ấm

Phần chú thích, khai thị và tham vấn
573 trang, xuất bản NXB Phương Đông
Giá bìa: 60,000 ₫

Các hoạt động (Sắp xếp: Mặc định · Mới nhất)