Trích đoạn
Timeline Chi tiết

Tìm Hiểu Thế Giới Quanh Ta: Loài Bò Sát Và Loài Lưỡng Thê (Sách Hướng Dẫn Thực Hành Để Nhận Dạng Dễ Dàng 126 Loài Bò Sát Và Loài Lưỡng Thê)

Tìm Hiểu Thế Giới Quanh Ta: Loài Bò Sát Và Loài Lưỡng Thê  (Sách Hướng Dẫn Thực Hành Để Nhận Dạng Dễ Dàng 126 Loài Bò Sát Và Loài Lưỡng Thê)

Danh mục: Khoa học kỹ thuật
Giá bìa: 20,000 ₫
Xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin, 12-2003
Trang: 124

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Quyển sách này mô tả những loài bò sát và loài lưỡng thê của châu Âu, loài vinh nguyên, loài cóc, nhái, ễnh ương, thằn lằn, rắn mối, loài rắn và rùa, nhằm giúp bạn nhận dạng ra chúng, biết nơi chúng sống và giúp bạn những biện pháp ứng phó cần thiết với những loài rắn độc.

Sách được trình bày bìa cứng, có nhiều hình ảnh minh họa, giúp bạn dễ dàng nhận dạng ra chúng.
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn