Tìm hiểu Tổ chức thương mại thế giới ( WTO)
Muốn đọc

Tìm hiểu Tổ chức thương mại thế giới ( WTO)

bởi Uỷ ban Quốc gia về hợp tác Kinh tế Quốc tế

Chưa có đánh giá · 0 bình luận · 0 trích dẫn
Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Cuốn sách giới thiệu khái quát lịch sử hình thành và những nguyên tắc hoạt động của Tổ chức Thương mại thế giới ( WTO). Phần trọng tâm cuốn sách tập trung trình bày : một số nội dung cơ bản các hiệp định của WTO; cách thức giải quyết các tranh chấp; Chương trình nghị sự Doha; một số vấn đề liên quan đến các nước đang phát triển và thể chế của WTO; các vấn để mới mà WTO phải đối mặt trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI...

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích đối với cán bộ lãnh đạo quản lý, các nhà quản lý , các nhà nghiên cứu các doanh nghiệp và tất cả những ai quan tâm đến vấn đề này.
250 trang, xuất bản 2004 bởi Nxb Chính trị quốc gia
Giá bìa: 21,000 ₫

Các hoạt động (Sắp xếp: Mặc định Mới nhất)