Trích đoạnCùng thể loại


Timeline Chi tiết

Toàn Văn Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Bộ Luật Lao Động (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2002, 2006, 2007) Hiệu Lực Từ 01-7-2007

Toàn Văn Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Bộ Luật Lao Động (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2002, 2006, 2007) Hiệu Lực Từ 01-7-2007

Tác giả: Nhiều Tác Giả
Danh mục: Pháp luật
Giá bìa: 34,000 ₫
Xuất bản: Nxb Giao thông vận tải, 03 - 2010
Trang: 228

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 3 (0 lượt bình chọn)

Mục lục

Bộ Luật Lao động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Luật số: 35/2002/QH10 ngày 02/04/2002 sửa đổi, bổ sung một số Điều của bộ Luật Lao động.

Luật số: 74/2006/QH11 ngày 29/11/2006 sửa đổi, bổ sung một số Điều của bộ Luật Lao động.

Luật số: 84/2007/QH11 ngày 11/04/2007 sửa đổi, bổ sung Điều 73 của bộ Luật Lao động.

Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của bộ Luật Lao động năm 2002, 2006 và năm 2007

Quyết định số: 295/QĐ-TTG ngày 26/02/2010 Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015"

Thông tư số: 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 Về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Quyết định số: 127/2008/QĐ-TTG ngày 15/9/2008 Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn.

Mời bạn đón đọc.

Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn