Trích đoạn
Timeline Chi tiết

Truyện Thần Thoại Trung Quốc

Truyện Thần Thoại Trung Quốc

Tác giả: GS. ĐINH GIA KHÁNH
Danh mục: Văn học
Giá bìa: 39,000 ₫
Xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin, 2006.
Trang: 335

Reader Store không có bán sách này.

Giới thiệu sách

Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Nội dung :
 
Chống màn trời, Bàn Cổ làm trụ, Hoá thân thành sông núi, cỏ cây.
Vạch bát quái, Phục Hy tóm thâu hoàn vũ, Dùi ra lửa, Toại Nhân rọi ánh văn minh.
Nữ Oa khéo nặn con người khôn.Chọn đá quý vá màn trời rách.
Quản Mặt Trời, Thần Nông tìm ra ngũ cốc. Dùng roi đỏ, Xích Đế chọn thuốc cứu người.
Hậu Nghệ bắn rụng chín Mặt Trời. Hằng Nga bỏ trốn lên Cung Nguyệt.
v.v...
Thành viên có sách này
[+] Chưa có ai thêm sách này
Đang bán/chia sẻ
Chưa có ai bán sách này
Thành viên yêu thích
Chưa có ai yêu thích sách này

Bình luận về sách

Chưa có bình luận nào.

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước)

Gởi bình luận của bạn (Lưu ý: Bình luận không đề cập đến nội dung sách sẽ bị xóa mà không cần báo trước). Đăng nhập trước khi tiến hành

Trích dẫn từ sách

Chưa có trích dẫn