Truyện Thần Thoại Trung Quốc
Muốn đọc

Truyện Thần Thoại Trung Quốc

bởi GS. ĐINH GIA KHÁNH

Chưa có đánh giá · 0 bình luận · 0 trích dẫn
Đánh giá: 0 (0 lượt bình chọn)
Nội dung :
 
Chống màn trời, Bàn Cổ làm trụ, Hoá thân thành sông núi, cỏ cây.
Vạch bát quái, Phục Hy tóm thâu hoàn vũ, Dùi ra lửa, Toại Nhân rọi ánh văn minh.
Nữ Oa khéo nặn con người khôn.Chọn đá quý vá màn trời rách.
Quản Mặt Trời, Thần Nông tìm ra ngũ cốc. Dùng roi đỏ, Xích Đế chọn thuốc cứu người.
Hậu Nghệ bắn rụng chín Mặt Trời. Hằng Nga bỏ trốn lên Cung Nguyệt.
v.v...
335 trang, xuất bản 2006. bởi Nxb Văn hóa Thông tin
Giá bìa: 39,000 ₫

Các hoạt động (Sắp xếp: Mặc định Mới nhất)