Download Tài liệu ôn thi ĐH & CĐ Môn Lịch sử

Tài liệu ôn thi ĐH & CĐ Môn Lịch sử là nội dung chương trình lịch sử lớp 12 nhằm cung cấp cho học sinh các kiến thức Lịch sử chuẩn bị cho kỳ thi Đại học Cao đẳng đang tới gần. Lịch sử là một môn học khá đặc thù và cách thi cũng thuộc nhóm các môn xã hội nên để đạt được điểm cao là điều không hề đơn giản. Trước hết các bạn cần có kiến thức vững chắc trong tay, tài liệu này đáp ứng mục đích đó.

Tài liệu ôn thi ĐH & CĐ Môn Lịch sử kèm theo các câu hỏi sau mỗi bài học thống kê lại các nội dung chính của bài học để học sinh luyện tập. Cách trả lời mỗi câu hỏi lịch sử chính là bước làm quen với việc trả lời các câu hỏi trong đề thi Đại học. Các nội dung đi theo sự phát triển cách mạng Việt Nam đến lúc giành độc lập hoàn toàn và học sinh sẽ hình dung được diễn biến của quá trình này.

TẢI SÁCH TẠI ĐÂY