Category: Sách hay

CÁC CHIẾN LƯỢC ĐÁNH LỪA

Vì không tạo vật nào có thể sống sót mà không có khả năng nhìn hay cảm nhận những gì đang diễn tiến quanh nó, nên bạn phải khiến cho kẻ thù khó mà biết được điều gì đang xảy ra quanh họ, bao gồm điều mà bạn đang làm. …

KÌ CÔNG THỨ 10 CỦA HERACLES

Kỳ công thứ 10 của Heracles là đem về đàn ngựa nổi tiếng của Geryon từ Erytheia, một hòn đảo gần dòng Ocean, mà không phải cầu xin hay trả tiền. Geryon – con trai của Chrysaor và Callirrhoe, con gái của thần Titan Oceanus – là vua nước Tartessus …