Ngày nay nghe đến hai từ “Lều Chõng”, có lẽ nhiều người sẽ lấy làm lạ vì những từ ấy từ biệt chúng ta mà đi tới chỗ mất tích đã gần ba chục năm nay.

Bài liên quan

Câu chuyện về những thương hiệu toàn cầu đầu tiên

Phần kết: TRỞ VỀ VỚI HIỆN TẠI

Câu chuyện : Cuộc tái ngộ của Nott với Merlin

Nhưng mà trước hơn hai chục năm đi ngược trở lên, cho đến hơn một nghìn năm, “Lều” “Chõng” đã làm chủ vận mệnh của giang sơn cũ kỹ mà người ta tán khoe là “bốn nghìn năm văn hiến”.

Những ông ngồi trong miếu đường làm rường cột cho nhà nước, những ông ở nơi tuyền thạch, làm khuôn mẫu cho đạo đức phong hóa, đều ở trong đám “lều chõng” mà ra.

Lều chõng với nước Việt Nam chẳng khác một đôi tạo vật đã chế tạo đủ các hạng người hữu dụng hay vô dụng.

Chính nó đã làm cho nước Việt Nam trở nên một nước có văn hóa. Rồi lại chúng nó đã đưa nước Việt Nam đến chỗ diệt vong. Với chúng, nước Việt Nam trong một thời kỳ rất dài kinh qua nhiều cảnh tượng kỳ quái, khiến cho người ta phải cười, phải khóc, phải rụng rời hồn vía.

You May Also Like

CÁC CHIẾN LƯỢC ĐÁNH LỪA

Vì không tạo vật nào có thể sống sót mà không có…

THẦN GIÓ – CHÚA TỂ CỦA MAY MẮN VÀ SỐ PHẬN

Sáng hôm sau, Sid thức dậy trong lòng cảm thấy bồn chồn…

CHIẾN LƯỢC ĐÁNH BẠI KẺ THÙ TỪNG PHẦN

CHIẾN LƯỢC CHIA RẼ VÀ CHINH PHỤC Khi nhìn vào kẻ thù,…

CHIẾN LƯỢC ĐÁNH BẠI KẺ THÙ TỪNG PHẦN

CHIẾN LƯỢC CHIA RẼ VÀ CHINH PHỤC Bài liên quan KÌ CÔNG…