#review sách bước đi ngẫu nhiên trên phố wall

Với 1 freshman hoàn toàn thì mình rất rất recommend cần phải…