[FULL] Tóm tắt Tam Quốc (190 – 280) Chi tiết & đầy đủ trong 98 phút Tóm Tắt Lịch Sử

Review

Tóm tắt: Tam Quốc (190 – | Chi tiết & đầy đủ trong 98 phút | Tóm Tắt Lịch Sử
Từ. cuối thế kỷ thứ hai nhà đông Hán suy yếu. vua Hán linh đế phim dùng bọn hoạn quan. chỉ vùi đầu vào ăn chơi hưởng lạc làm. cho triều đình thối nát

[FULL] Tóm tắt: Tam Quốc (190 – 280) | Chi tiết & đầy đủ trong 98 phút | Tóm Tắt Lịch Sử

Từ. cuối thế kỷ thứ hai nhà đông Hán suy yếu. vua Hán linh đế phim dùng bọn hoạn quan. chỉ vùi đầu vào ăn chơi hưởng lạc làm. cho triều đình thối nát tham quan ô lại. ở khắp nơi bóc lột nhân dân nặng nề cộng. thêm thiên tai liên tiếp khiến dân chúng. không còn đường sống chỉ còn cách vùng. lên phản kháng bắt đầu từ mô quận sơ. sinh nổi lên chiếm hiện thành giết quan. lại chỉ trong mấy ngày đã tụ tập được. hơn một vạn người Hán linh đế sai thứ sử. Dương Châu đem quân đi Dẹp bị quân khởi. nghĩa đánh bại Thanh thế của nữ sinh. ngày càng ngừng lại ít liền tự xưng là. Dương Minh hoàng đế năm 174 Tư Mã mô. quận chiêu một người ngựa nên hợp với. quan binh các Châu quận đánh vảy vừa. sinh quân khởi nghĩa tuy bị trấn áp. nhưng một cuộc khởi nghĩa lớn hơn đang. được nhen nhóm. ở quận cự lực có ba anh em là Trương. Giác Trương Bảo và Trưng lương cả 3 a và.

Có hoài bão cứu dân Trương Giác hành. nghề y chữa bệnh cho dân nghèo không bao. giờ lấy tiền nên được người nghèo quý. mến Thấy nhân dân bị áp bức bóc lột ông. quyết định tổ chức họ lại giấy hình thức. tôn giáo lập ra một đạo gọi là Thái Bình. giáo thu nào một số đệ tử cùng đi truyền. đạo với ông người đi theo Thái Bình giáo. ngày càng nhiều sau khoảng 10 năm đã có. mấy chục bạn tính đồ trên khắp cả nước. lúc đó trong chiều có hai đại thần nhận. thấy mầm mống của Thái Bình giáo tao lên. với Hán linh đế nhưng linh đế còn mày. xây dựng cung điện và hoa viên không hề. chú ý đến. anh em Trương dắt tổ chức mấy chục vạn. nông dân lại thành 36 phương bí mật hẹn. ước với nhau đến ngày 5 tháng 3 năm Giáp. Tý. 184 thì đồng thời khởi nghĩa nhưng còn. cách thời gian quy định hơn một tháng. thì nội bộ quân khởi nghĩa có kẻ phản.

Bội tố giác với triều đình triều đình. lập tức khám xét ở Lạc Dương người phụ. trách Lạc Dương là mã nguyên nghĩa không. may bị bắt bị giết hại cùng hơn 1.000. người liên quan Trước tình hình đó. trường ra quy định khởi nghĩa trước 1. tháng trường giác xưng là thiên công. tướng Anh bảo là địa công Tướng Quân. Trương Lương là nhân công tướng quân. Nông Dân 36 phương nhận được lệnh của. trường giác đồng thời nổi dậy quân khởi. nghĩa đều quấn khăn vàng trên đầu làm. dấu hiệu nên được gọi là Quân khăn vàng. Quân khăn vàng tiến hành đánh các quận. huyện đốt Vinh quan tịch thu tài sản của. quan lại phá kho lương trừng trị bọn địa. chủ gian áp các quan lại địa phương của. nhà Hán hầu như không dám chống cự chỉ. trong không đầy 10 ngày người trong. thiên hạ hưởng ứng rất nhiều kinh thành. Lạc Dương Chấn Động tin tức về đến kinh.

Đô Hán linh đế cuống quýt triệu gặp đại. thần bàn bạc biện pháp trấn áp cuộc khởi. nghĩa theo đề nghị của đại tướng quân Hà. Tiến Linh đế phái các tướng lương thực. Hoàng Phủ tung và chu Tuấn ra mặt trận. đánh dẹp lại gửi chiếu thư cho các Châu. quận tự Triệu tập binh mã để đối phó với. quân khăn vàng. Anh Hoàng Phủ tung và chu Tuấn tập hợp. kỵ binh và chiêu mộ thêm binh sĩ tổng. cộng được hơn 4 vạn người chia làm hai. Cánh quân tiến đánh quân khăn vàng của. giữa Châu trong trận đầu tiên tung và. chuẩn bị tướng khăn vàng là ba tài đánh. bại bền lui về giữ hiện trường xã Quân. khăn vàng kéo tế bào về trọn đời đồng cỏ. khô đống đồn chạy tung nhân một đêm có. gió lớn dùng hỏa công đánh vào doanh. trại định đồng cỏ khô cháy dữ dội Quân. khăn vàng bị phá tan thiệt hại Hàng vạn. người ba tài mang tàn quân bỏ chạy Hoàng.

Phủ tung và chu Tuấn Thừa thắng mang. quân đuổi theo tung tiếp tục đánh thắng. quân khăn vàng tại huyện Nam Truy Kích 3. tài sau đó lại đánh tướng khăn bằng khác. là bàng thoát liên tục thắng lợi đoạt. lại được 3 cuộn I Anh ở mặt trận phía. Bắc vùng Ký Châu Trương Giác chiếm giữ. khoảng tông khống chế trung tâm Hà Bắc. tướng Lư thực Mang Quân tới giao chiến. dù quân ít hơn nhưng đôi thực Vẫn bao về. được quảng tông hai bên rằng con nhiều. ngày chưa phân thắng bại Hãn Linh đế sai. hoạn quan tả phòng đi thị sát lương thực. trả phòng đòi lương thực hối lộ từ không. chịu đáp ứng vì vậy là phòng về vô cáo. với hắn Ninh đến rằng lẽ ra quân Hán Có. thể diệt được trưng giác nhưng lương. thực không hết sức đánh trận nên chiến. sự kéo dài Hán linh đế nghe theo tác. phong bèn sai sư đến Quảng tông cách. trước và bắt giam lương thực từ đồng.

Chắc ra thai Tuy nhiên đồng chắc cũng. không thắng được trưng giác bị trừng. Giác đánh bại Hán linh đế bèn lệnh phái. Hoàng Phủ tung lên mặt trận phía bắc. giữa lúc chiến sự chưa phân thắng bại. thì chương rất lần bệnh qua đời Trương. Lương lên thống lĩnh quân sĩ. Hoàng Phủ tung giữ vững trận thế không. da mặt đối địch với Trưng lương chờ khi. quân khăn vàng nơi lỏng Hoàng phụ tùng. Mới Bất Ngờ tập kích trường Lương lúc. rạng sáng khiến quân địch không kịp trở. tay kết quả trận Quảng tông khi bị giết. cùng 7 vạn quân khăn vàng Ngoài ra có. hơn 5 vạn quân than Vàng nhảy xuống sông. hoàng hà Chết đuối Hoàng Phủ tung tình. đến môi trường rác sài Quân bom xác chặt. đầu mang về lạc dương dâng lên Hán linh. đế các thủ lĩnh khăn vàng chỉ còn lại. Trương Bảo tháng 11 năm 184 Trương Bảo. chạy về hạ Khúc Dương Hoàng Phủ Trung.

Mang Quân đuổi theo đại phá quân khởi. nghĩa ở khúc Dương Trương bỏ bị quân Hán. bắt và mang chén số quân khăn vàng bị. giết lên tới hàng chục vạn người như vậy. quân chủ được khăn vàng đã tan vỡ nhưng. những cánh quân khăn vàng khác vẫn còn. tiếp tục chiến đấu chống lại nhà Hán. trong 20 năm nữa. ạ. sau cuộc khởi nghĩa khăn vàng Vương. Triều Đông Hán đã rất suy yếu tới khi. Hán linh đế chết hai tập đoàn ngoại. thích và hoạn quan lại tranh chấp kịch. liệt càng đẩy nhanh sự suy sụp của nó. năm 189 Hoàng Tử Lưu biến mới 14 tuổi. lên nối ngôi tức Hán Thiếu Đế Hà Thái. Hậu lâm Triều nhất chính anh trai là đại. tướng quân Hà Tiến nắm quyền hoạn quan. kiểm thẳng toan mưu sát Hà Tiến nhưng. không thành bị Hà Tiên bắt và giết dưới. quyền Hà Tiến có chung quân hiệu ủy viên. thiệu tổ tiên của viên thiệu bốn đời đều. là đại thần bậc tam công rất nhiều quan.

Lại trong triều và các Châu quận đều là. môn sinh hoạt thủ hạ cũ của họ viên nên. thế lực của ông ta rất lớn viên hiệu. khuyên Hà tiếnthanh trừ triệt để thế lực. của Hoạn Quan Hà Tiến không dám chủ động. liền đem bàn bạc với thái hậu nhưng Hà. Thái Hậu nhất định không chịu nghe theo. Viên Thiệu lại khuyên Hà Tiến bí mật. triệu tập binh mã các nơi về kinh đô bức. thái hậu phải đồng ý trừ hoạn quan nhiều. người thấy thế can ngăn nhưng Hà Tiến. không nghe theo ông ta sai người mang. thư cho đồng Trác bảo đem quân về ngay. thông tin tức bị lỗi tới tay bọn hoạn. quan chúng mày muốn giết Hà Tiến viên. hiệu được tin Hà Tiến bị giết cha em là. viên thuật đem quân vây đánh hoàng cung. cứ thấy Hoạn quan là giết đúng lúc đó. quân của Đổng Trác Tiến và Lạc Dương. khống chế kinh thành. để độc chiếm đại quyền ra quyết định. thuế bỏ vua Hán Thiếu đế lập Em của.

Thiếu đế là lưu Hiệp lên ngôi thứ sử. Tinh Châu là đi Nguyên bất bình mang. quân chống lại đồng chat giữa Quyền Linh. Nguyên có thủ Hạ Tâm Phúc là nữ bố sức. khỏe hơn người lại có võ nghệ cao Cường. chắc đem rất nhiều tiền của đến mua. chuộc Lữ Bố bị cám dỗ bởi tiền tài nữ Bố. liền giết đi Nguyên rồi theo đồng chat. xác nhận Lữ Bố là con nuôi cho làm Tùng. bảo vệ sau khi thu phục được Lữ Bố Đổng. Trác Triệu tập bá quan văn võ tuyên bố. việc với lập Chắc là kẻ tàn bạo dung. túng cho binh sĩ cướp bóc tàn sát dân vô. tội Từ khi hắn lên nắm quyền khiến cho. kinh thành Lạc Dương Hỗn Loạn những. người có kiến thức đều Lũ lượt rời khỏi. kinh đô trong đó có anh em Viên Thiệu. Viên thuật và điểm quân hiệu lý Tào Tháo. ở Tào Tháo thuộc một gia tộc hơn 3 đề. danh vọng quyền lực cha của Tào Tháo là. tào tung có một số tài sản ở Trần Lưu.

Khi Tào Tháo trở về được cha đồng ý liên. bỏ tiền ra chưa Bình mãi mã chuẩn bị. đánh đồng chat ở địa phương có một người. giàu là vệ từ cũng bỏ tiền của và lương. thực ra giúp Tào Tháo dần dần Tào Tháo. tụ tập được hơn 5.000 người vừa tiến. hành luyện tập vừa nghe ngóng tình hình. các nơi từ sau khởi nghĩa khăn vàng các. Châu quận đều có rất nhiều binh mã rất. nhiều thứ sử thái thú có dã tâm cát cứ. mượn danh nghĩa đánh quân khăn vàng. tranh nhau giành giật địa bàn mở rộng. thế lực đến khi Lạc Dương rối loạn họ. liền mượn cớ Thảo phạt Đổng Trác đua. nhau chưa binh mãi mã trong số đó lực. lượng mạnh nhất phải kể tới là Viên. Thiệu khí châu Năm 190 các chư hầu khởi. binh chống Đổng Chat liên quân tập hợp ở. toàn Tảo cử viên thiệu là Minh chủ Tuy. nhiên mọi người trong liên minh chỉ lo. bảo toàn lực lượng ai cũng án binh bất.

Động không dám ra tay trước. ngoài các chư hầu tập hợp ở toàn bảo một. cái ở Tuy không đến hội minh nhưng cũng. hưởng ứng đánh Đổng Trác đó là thấy thú. Trường Sa tôn Kiên tháng 1 năm 191 tôn. Kiên tập hợp được 10 vạn quân tiến đánh. Lạc Dương Đồng chắc say bộ tướng từ Vinh. ra chống cự từ Vinh đánh bại tướng dưới. quyền tôn Kiên là lý mân rồi Thừa thắng. Truy Kích tôn Kiên phải bỏ chạy tùy bại. trận dưới tay từ Vinh nhưng tôn Kiên. không nản chí ông thu nhập toàn quân. đánh chiếm thành thái cốc và Dương nhân. ở phía Nam Lạc Dương Đồng Chắc thấy vậy. lại say hộ Trần và nữ bố mang quân đi. đánh Hồ Trần Và Lữ Bố bất hòa nên nữ Bố. muốn phá không cho Hồ Trần Lập công khi. con hồ Trần còn cách Dương nhân vài chục. dặm Quân sĩ đi xa mệt mỏi chuẩn bị nghỉ. ngơi thì Lữ Bố bàn rằng Quân Tôn Kiên. lơi lỏng nên đánh ngay hội chẩn nghe.

Theo bền dẫn quân đi trong đêm nhưng đến. nơi thì con Kiên đang phòng thủ rất. nghiêm ngặt không thể đánh úp lúc đó. Quân Hồ Trần đói khát trong đêm không. kịp đào hào phòng ngự đang định cởi giấc. ngủ thì Lữ Bố lại pho tin rằng tôn Kiên. sắp kéo ra đánh quân hộ chuẩn không phân. biệt em nhỏ nhắc chạy bỏ cả mũ và giáp. tôn Kiên được tin báo quân địch Hỗn Loạn. bền mang quân ra đổi đáng Hồ Trần đại. bại bộ tướng của Trần là hoa hồng bị. chém chết. ạ sau trận thắng ở dân nhân thanh thế. của Tôn Kiên lên cao đồng Chắc thấy vậy. rất lo lắng lại sai tướng là lý thôi đến. xin kết thân tôn Kiên thẳng thừng từ. chối rồi đem quân tiến đến áp suất Dương. Đồng chắc bền đích thân già trận giao. chiến với Tôn Kiên nhưng bị đánh bại. Chắc sợ hãi ép Hán Hiến đế và hàng triệu. dân dời đô về trường An đốt hết cung. điện nhà cửa trong khoảng hai trăm dặm.

Xung quanh Lạc Dương một kinh thành hoa. lệ vào một vùng dân cư Chủ Phú bị thiêu. rụi trở thành nơi không có tiếng gà gáy. chó sủa dân chúng bị lừa đi bị đánh đập. chết đói chết khát khi thấy giải khắp. đường. trong lúc tôn kiến nỗ lực tác chiến. ngoài mặt trận thì Viên Thiệu và các chư. hầu khác án binh bất động say sưa tiệc. rượu không bàn việc Quân thấy đồng chắc. đốt kinh thành bỏ chạy Tào Tháo kiến. nghị viên hiệu truy kích Nhưng kiểu. không dám shopping Tao thấy vậy thì tức. giận bèn tự mình dẫn 5.000 quân tiến. đánh Đổng Trác chắc ngay tin sai từ Vinh. bố trí sẵn thế trận ở biển thủy quân tàu. vừa tới viện Thủy thì bị từ Vinh trận. đánh ở Tào Tháo ít quân không chống nổi. vừa giao chiến chưa được bao lâu đã tan. vỡ nhận thấy cộng tác với đá người này. thì không làm nổi việc lớn Tào Tháo tới. dân châu chiêu binh mãi mã để chuẩn bị.

Lại khởi binh. tôn Kiên tiến vào kinh thành đã bỏ trống. nhưng lạc dương chỉ còn là một đống. hoang tàn ông ra lệnh cho quân sĩ quét. dọn và cúng tế tông miếu nhà Hán khi. đóng quân ở Lạc Dương ôm chân tìm được. Ngọc Tỷ Truyền Quốc của nhà Hán vốn thất. lạc từ năm 189 không lâu sau mấy chục. vạn quân Liên Minh ăn hết lương thực. liền rẽ đám tôn Kiên đang muốn đánh. Trường An thì ngay tim chứ hồ tan rã rất. thất vọng bằng mang quân trở về khi đó. Anh Em Viên Thiệu và Viên thuật mâu. thuẫn với nhau Tôn Kiên về phê viên. thuật con thứ sử kinh Châu lưu biểu thì. về phe Liên thiệu viên thuật xoay tồn. tiền mang quân đánh lưu biểu tôn Kiên. đánh thắng quân kinh Châu do Hoàng tổ. chỉ huy Tuy nhiên trong khi truy kích. ông bị phục binh bắn tên trúng và tử. trận. ở Đồng Chắc thấy đóng quân Liên Minh. Người nào cũng có tính toán riêng không.

Thể nhất trí liên hiệp với nhau được nên. cảm thấy không có gì đáng sợ liền tự. xưng là Thái sư ở trường an bắt Hiến đế. gọi mình là thượng phụ quan Tư Đồ Vương. Doãn muốn chửi Đổng Trác biết quan hệ. giữa Lữ Bố và đồng chat có bất đồng bèn. lôi kéo nữ bố cùng thực hiện âm mưu năm. 192 nữ bố rất đồng chat trong một lần. ông ta vào cung không lâu sau bộ tướng. của Đổng Trác là lý thôi và quét dĩ đem. quân vào đánh trường an giết Vương Doãn. đuổi Lữ Bố Tiếp tục nắm vua Hiến đế và. cầm quyền chính trong ba năm nữa đồng. chắc tôi đã bị tiêu diệt nhưng một thời. kỳ lịch sử để Hỗn Loạn và đấm máu lại mở. ra à. về sau lại đừng chat triều đình đông Hán. chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa không. còn kiểm soát được các Châu quận chư hầu. các nơi tranh nhau chiếm địa bàn hình. thành cục diện các cứ khắp đất nước. những kẻ có thế lực lớn phải kể đến như.

Là Viên Thiệu khí châu viên thuật ở Nam. Dương tiêu biểu ở kinh Châu lưu chương x. Châu trường lỗ ở Hán Trung Đào Khiêm ở. tuổi trâu họ thường đem quân đánh nhau. khiến cho đất nước loạn lạc dân chúng. lầm than. từ trước khi Liên mình đánh Đổng chat. toàn vỡ Tào Tháo đã mang toàn quân đến. Dương Châu ra sức chiêu nạp hào kiệt khi. đó du ba anh em Trường rất đã chết nhưng. lực lượng khăn vàng vẫn còn khá mạnh ở. nhiều nơi Ở Hắc Sơn có hơn 10 vạn quân. khăn vàng chiếm lĩnh Đông Quận 5 191 Tào. Tháo mang quân đánh quân thành vàng tại. hắc Sơn quân khởi nghĩa tuy đông nhưng ô. hợp bị tào tháo dùng cái đánh bại ông. chiến lược Đông quận và biến nơi đây trở. thành căn cứ đầu tiên của họ Tào không. lâu sau Quân khăn vàng tấn công Diễn. Châu giết chết thứ sở lưu đại theo lời. đề nghị của Bảo Tín Tào Tháo Mang Quân. đến cứu Diễn Châu một nhân sĩ ở Đồng.

Quận là Trần Cung đến theo Tào Tháo. thuyết phục được các thủ hạ cũ của Lưu. đại nhất chí tôn Tào Tháo lên thai lưu. đạn quản lý Diễn Châu quyết chiến với. quân thành vàng Tào Tháo áp dụng chiến. thuật đánh chắc từng bước Quân khăn vàng. phải lùi dần cuối cùng ông dồn quân địch. vào Tây Bắc và bao vây sau một thời gian. quân khăn vàng bị hết lương không còn. đường chạy nên phải đầu hàng Tào Tháo. làm chủ Diễn Châu Thu Hằng có người chọn. ra 10 vạn người đưa vào quân đội của. mình từ đó lực lượng của ông mạnh lên. đáng kể. Từ giữa năm 193 cha của Tào Tháo là tào. tung từ Lạc Dương tới là nhà dưỡng lão. mang theo hơn 100 xe hành lý chứa nhiều. vàng bạc châu báu khi tao tung đi ngang. qua từ Trâu thì bị bộ tướng của đảo. Khiêm là Trương Cương giết chết và cướp. hết đồ Tào Tháo nghe tin cha bị hại cho. rằng đào Khiêm đồng bưu sai khiến thủ hạ.

Bèn lấy cớ báo thù cho cha cắt quân đi. đánh từ trường để hỏi tội ông cũng muốn. nhân đó chiếm hơn địa bàn từ châu để mở. rộng thế lực nên thuốc quân tấn công. mạnh mẽ quân Tào liên tiếp chiếm lĩnh. hơn mười thành đào Khiêm phải rút và Đan. Dương cố thủ sai người đi cầu cứu Công. Tôn toàn.tại Vũ Châu Công Tôn toàn đang. bận đối phó với Viên Thiệu bèn Sai Lưu. Bị đi tiếp viện từ Châu. khi Lưu Bị là người khác quận thuộc Âu. châu vốn là dòng dõi hoàng thất nhà Hán. ông mồ côi cha từ nhỏ phải cùng mẹ đan. dép dệt chiếu để kiếm sống nhờ sự giúp. đỡ của người trong họ Lưu Bị mới theo. Học được ít chữ nghĩa nhưng ông không. hàm đọc sách chỉ thích kết giao với. những người hào kiệt trong thiên hạ sau. này Lưu Bị gặp được Quan Vũ và Trương. Phi đều có võ nghệ cao Cường lại cùng. chí hướng với mình nên đối đãi đặc biệt.

Thân thiết tình cảm như anh em ruột thịt. nhà đông Hán ngày càng suy yếu nhiều nơi. tình hình địa phương không ổn định Lưu. Bị đã tập hợp thanh niên trong xóm đứng. ra bảo vệ trật tự lúc đó có hai người. buôn ngựa đi qua chắc cuộn gặp Lưu Bị. rất kính trọng ông liền bỏ tiền của da. giúp ông chiêu binh mãi Mã khi quân khăn. vàng theo chương dắt nổi dậy khởi nghĩa. Lưu Bị mang Quan Vũ Trương Phi Cùng Quân. bàn bộ gia nhập vào quân triều đình ông. tác chiến mấy trận đều thắng lợi góp. công dẹp khăn vàng nên được phong làm. huyện ủy An thì được một thời gian triều. đình có chứa Thương xuống các Châu quận. thông báo rằng những người có quân công. được làm trưởng lại anh Hải Lưu Bị nghĩ. mình cũng trong số đó có viên Đốc bưu. của triều đình đến Hạch sách Lưu Bị đến. xin vào gặp nhưng viên Đốc bưu cáo bệnh. không thép ông giận dữ liền quay về sở.

Quan dẫn thuộc hạ đi thẳng đến quán dịch. trói đốc bu lại lôi ra ngoài đánh 200. roi rồi bảo trước huyện ú ý ít lâu sau. Đại tướng Quân Hà Tiến say vô khẩu nghĩ. đến mộ binh ở Đan Dương Lưu Bị đến xin. theo nghị để lập công chuộc tội khi đi. qua hạ mì có quân cướp Lưu Bị giúp vô. khâu nghị rệt Yên Vì vậy ông được nghỉ. Tiến cử với triều đình chùa đình Xã tội. đánh độc đuôi cho Lưu Bị cho ông Khôi. phục làm quan lĩnh trước huyện lệnh cao. đường năm 188 Anh Em Lưu Bị Quan Vũ và. Trương Phi Giao tranh với quân cấp địa. phương bị bại trận bên bỏ huyện Cao. đường đến nương nhờ người bạn học cũ là. công tôn toàn tại Âu châu. sau khi công tôn toàn tranh giành Hà Bắc. với Viên Thiệu Sai thuộc hạ là liền Khải. cùng với Lưu Bị mang quân đi chiếm Thanh. Châu sau đó Viên Thiệu sai con trưởng là. viên đạn đánh liền Khải hai bên tranh.

Giành Thanh Châu không phân thắng bại. Lưu Bị giúp biển phải chống viêm Đàm năm. 193 Viên Thiệu Mang Quân đến đánh công. tôn Toản cùng lúc Tào Tháo đánh từ châu. để báo thù cho cha đào Khiêm chống đỡ. không đổi bị mất hơn nửa địa bàn phải. sai người cầu cứu Điền Khải Điền phải. báo lại cho Công Tôn Toản toàn đang bận. đối phó với Viên Thiệu bèn sai Bộ tưởng. Triệu Vân đi cùng với Lưu Bị Quan Vũ và. Trương Phi đến cứ từ châu. Lưu Bị dẫn 4.000 Quân đến từ châu chiêu. mộ thêm được vài ngàn nạn dân rồi lại. được đào Khiêm cấp 4 nhìn con nữa tổng. số có hơn một vạn người cùng đào Khiêm. thế thuở Đan Dương Tào Tháo vây đánh. nhiều ngày không sao phá nổi bèn chút. tức giận lên dân thường để trả thù cho. cha ông ra lệnh tàn sát hơn 10 vạn người. ở các thành đã chiếm được năm 194 Trần. Cung và Trương mạo ở Đông quận nghe tin.

Tào tháo có a sách người vô tội không. phụ công nữa quyết định phát động binh. biến và theo nữ bố để chống lại ông Lữ. Bố sau khi bị lý thôi và Quách dĩ đánh. bật khỏi trường An phiêu bạt qua chỗ. viên thuật và Viên Thiệu Nhưng đều không. được dung nạp bên trái đến Quận Hà Nội ở. phía Bắc sông hoàng hà chương Mạo và. Trần Cung đón Lữ Bố về tôn làm thứ sử. Diễn Châu Giao cho 10 vạn quân Lữ Bố lấy. bục dừng là màn doanh đánh chiếm các. thành trì của Tào Tháo Tào Tháo đang. đánh từ Châu thì nghe tin nữ bố đánh dẫn. Châu đành mang quân trở về cứu từ châu. được giải vây Qua Cơn binh hỏa đào Khiêm. rất cảm tạ Lưu Bị không lâu sau đào. Khiêm ốm nặng trước khi mất ông Tiến cử. Lưu Bị làm từ châu lục thay mình Lưu Bị. khiêm nhường sợ sức không giữ được nên. từ chối về sau vì quan lại ở Từ Châu hết. sức thuyết phục nên Lưu Bị nhận lời tiếp.

Quản từ châu. Tào Tháo Mang Quân về Diễn Châu Thấy Lữ. Bố chỉ chiếm lấy bục Dương mà không đóng. quân ra các nơi hiểm yếu xung quanh cho. rằng nữ bố vô mưu có ý coi thường ông. thi công bậc Dương nhưng Quân tàu không. địch nổi quân của Lữ Bố bị Lữ Bố theo kế. của Trần Cung đánh tan vào thỏ suýt nữa. thì bị bắt sống sau đó Tào Tháo thu quân. trở lại cùng Lữ Bố giữ nhau gần 150 đánh. đến đầu năm 195 Tào Tháo quyết định thay. đổi chiến thuật dương Đông kích Tây. khiến được bố mệt mỏi lần lượt chiếm lại. các thành Chị ở Diễn Châu Lữ Bố nghe tin. mấy thành xung quanh bị hạn Hoang Mang. tột độ bền chạy về từ châu theo Lưu Bị. Tào Tháo tái chiếm được Diễn Châu. từ năm 194 trong khi các chư hầu ở phía. Đông Giao trên kịch liệt thì lý thôi và. Quách dĩ cũng xung đột với nhau ở trường. An chiến sự kéo dài sang năm 195 nhân.

Dân bỏ Kinh Thành chạy lực lượng Cả hai. đều bị suy yếu ngoại tích đồng thừa vào. một số đại thần manh Hán Hiến đế trốn. khỏi trường an về lạc dương cung điện và. nhà cửa ở Lạc Dương đã bị đồng chat nốt. hết vua quan phải dựng lều ở góc tường. cũ để che mưa che nắng và khó khăn nhất. là không có lương thực Tào Tháo biết tin. đó bên tới đón Hán Hiến đế về dưới xương. bắt đầu dùng danh nghĩa thiên tử để ra. lệnh cho các chư hầu. phụ nữ bối trận chạy đến từ châu được. lưu bị cháy đóng quân ở Tiểu Bái khi đó. Tào Tháo muốn chia sẻ Các chưa hồ phía. đông bèn tìm cách lôi kéo Lưu Bị Tào. Tháo nhân danh Hán Hiến đế phong trào. lưu bị làm nhi Thành đình hầu Chấn Đông. Tướng Quân viên thuật ở Thọ Xuân muốn. tranh đoạt từ châu bèn xuất binh đánh. Lưu Bị Lưu Bị và Quan Vũ mang quân đi. khám tự viên thuật sang Châu Phi giữ.

Thành hạ bì thật bền viết thư cho đỡ bố. đề nghị đánh úp từ Châu đổi lại thuật sẽ. giúp lương Lữ Bố thấy Đơn vị kết giao. với Tào Tháo là kẻ thù của mình nên Vốn. đã lo ngại do đó quyết định nhận lời. viên thuật Mang Quân đến đánh Út hạ bì. viên tướng hứa đam trong thành hạ bị. phản lại Trương Phi mở cửa đón Lữ Bố. Trương Phi trống không nổi phải bỏ chạy. Trương Phi chạy đến chỗ Lưu Bị ở ngoài. âm Lưu Bị phải lùi Quân về Quảng Lăng. cầm cự với viên thuật do tình thế bức. bách lực lượng yếu không kháng cự được. cả hai chư hầu banh Em Lưu Bị phải quay. về từ châu hành Lữ Bố Lữ Bố tự xưng làm. từ Trâu mục cho Lưu Bị sang đóng quân ở. thành chú ý. hai viên thuật thấy Lữ Bố nhảy theo mình. lại say Kỳ Linh bằng 3 vạn quân tấn công. kiểu Bái để diệt Lưu Bị lưu bị yếu thế. phải cầu cứu Lữ Bố Lữ Bố mang 1.000 bộ. binh và 200 kỵ binh tới tiểu máy để hoa.

Giải Bố sai cắm kích từ xa và giao hẹn. sẽ bắn tên nếu chúng vào dạng kích thì. hai bên phải giảng hòa sau đó Lữ Bố. Dương cung bắn trúng ngang ngạnh Thích. Lưu Bị và Kỳ Linh phải mang quân về năm. 197 viên thuật xưng đế ở Thọ Xuân ngang. nhiên chống lại nhà Hán Tao thấy vậy bèn. lấy có thật soán ngôi nhà Hán để xuất. binh Thảo phạt ông mang quân đánh Thọ. Xuân viên thuật qua to bộ chứng của. thuật là Kiều giữ từ trận trong lúc Tào. Tháo Định đánh tiếp thì ở Từ Châu lại có. biến năm 198 sự phát triển thế lực của. anh em lưu bị ở Tiểu Bái khiến Lữ Bố. lồng ngại sai bộ tướng Cao Thuận mang. quân đi đánh Lưu Bị thua trận buộc phải. cầu cứu Tào Tháo Tào Tháo liền sai hạ. hầu Đôn đến cứu nhưng hai đạo quân không. địch nổi cao Thuận phải thôi chạy về với. xương tháng 9 năm 190 Khi nào tháo địch. thần cùng Lưu Bị Mang Quân tới đánh từ.

Châu Tiến sát hạ bì nữ bố mang quân kỵ. ra nguyên Chiến bị tào tháo đánh tan. phải rút vào trong thành cố thủ dưới sai. người cầu cứu viên thuật hạnhby thành. cao hào sâu quân vào vây đánh một tháng. không hạ được về sau Tào Tháo theo kế. sai quân khơi sông mi thủy và tứ Thủy đổ. nước vào thành hạ bì thành lập nước nữ. bối khốn thế cùng lực Kiệt viên thuật. lại không mang quân tới cứu trong lúc đó. một thủ hạ của Lữ Bố là hồ thành bị. trách phạt nên oán hận bên trái Trần. Cung và cao Thuận rồi mở cửa thành ra. hàng Tào Tháo cùng Lưu Bị thuốc quân vào. Lữ Bố bị dồn vào đường cùng đành bó tay. chịu trói Lữ Bố muốn hàng nhưng Tào Tháo. theo lời khuyên của Lưu Bị say mang chém. cùng với cao Thuận và Trần Cung. ở Tào Tháo sai thủ hạ là sao trụ trấn. thủ từ Châu rồi cùng với lưu bị thu Quân. về khi đến hơi sương ông toson với Hán.

Hiến đế phong trào lưu bị làm tả tướng. quân và tỏ ra rất tôn trọng Lưu Bị đi. đâu cũng mời Lưu Bị đi cùng Lưu Bị mụn. chí lớn thấy tào tháo tôn trọng mình như. vậy trong lòng áy náy không yên sợ Tào. Tháo sẽ nghi ngờ vì vậy Lưu Bị luôn tìm. cơ hội giờ khỏi hối đô cũng trong thời. gian này tào tháo nhân danh Hán Hiến đế. ban Chiếu chiêu dụ các chư hầu phía tây. tướng cũ của đồng chat là Đoàn ổi nhận. được chiếu Thư mang quân đánh vào trường. an giết lý thôi rồi về hứa xương theo. Tào Tháo. việc tào tháo nắm trọn quyền hành trong. chiều khiến Quốc Cửu Đồng thứ bất mãn có. ý định trừ khử ông năm 199 đồng thường. nhầm liên kết với Lưu Bị để hại Tào Tháo. nhưng khi chưa có cơ hội cho đồng thử. hành động thì viên thật sức cùng lực. Kiệt muốn chạy lên Hà Bắc theo Viên. Thiệu đường từ Hoài Nam đến Hà Bắc phải. qua từ châu Lưu Bị bền xin tào tháo cho.

Mình đi đánh chặn Tào Tháo phê chuẩn cấp. cho ông 1.000 Quân đ cơ quan Vũ và. Trương Phi đón đánh viên thuật ở đường. lớn từ châu viên thuật thực lực đã rất. suy yếu bị đánh bại phải quay trở về rồi. ốm chết vào lúc đó Tào Tháo ở dưới xương. phát ra việc Đồng thừa muốn mua sát mình. nên đồng loạt sử từ Đồng thừa và những. người liên quan Lưu Bị nghe tim Đồng. thừa bị giết mưu sự đã lộ bền dẫn quân. về đánh chiếm lại từ Trâu giết chết xa. trụ Tào Tháo Nổi Giận chia quân đi chuẩn. bị đánh từ châu Lưu Bị biết mình thấy. yếu bèn sai người đi cầu cứu Viên Thiệu. Tào Tháo cũng sắp quân ở quân đội để chở. quân Hà Bắc tuy nhiên sau một thời gian. không thấy Viên Thiệu cử động tao theo. quyết định đánh Lưu Bị trước có người. khuyên Tào Tháo nên cảnh giác kẻo bị. địch ở hai bên đánh kẹp nhưng ông chắc. rằng viên hiệu không quyết đoán sẽ không.

Ra quân gấp để cứu Lưu Bị. khi Lưu Bị sai Quan Vũ Lữ thủ hạ bì để. ra Quyến ở lại đây tự mình mang quân ra. giữa Tiểu Bái làm thầy dốc ra sức chiêu. binh mãi mã để chuẩn bị đối phó với quân. Tảo tao thôi đích thân mang đại quân từ. phía Đông Quan Độ đến Tiểu Bái Lưu Bị. Lúc đó có vài vạn quân cùng Trương Phi. chia đường da chống lại nhưng vẫn không. phải là địch thủ của Tào Tháo ông bị. thua một trận lớn vội vã bỏ thành Tiểu. Bái bỏ luôn thành hạ bì mà Quan Vũ đang. trấn thủ chạy lên hà bắc nương nhờ Viên. Thiệu cánh quân của Trương Phi cũng bị. tào tháo đánh bại và mất liên lạc với. Lưu Bị Trương Phi chạy tới tận cổ thành. thuộc quận ngữ Nam Quan Vũ Trấn Thủ hạ. bì không chống nổi quân Tào phải hàng. Tào Tháo Tào Tháo chiếm lại được từ Châu. sau khi đánh dẹp được các trường hợp. phía đông ông đã làm chủ một địa bàn.

Rộng lớn ở Trung Nguyên chính thức tạo. thành thế đối đầu với Viên Thiệu hùng. mạnh ở Hà Bắc miền Đông Bắc Trung Quốc. chuẩn bị có cuộc đại chiến để giành. quyền bá chủ. ở. trong khi Tào Tháo đánh dẹp các chư hầu. phía Nam và phía Đông thì viên hiệu cũng. tranh giành Hà Bắc với công tôn Toản. viên hiệu tuy Thắng thế nhưng không tiêu. diệt được lực lượng của toàn ông bền. viết thư muốn xóa bỏ thù oán giao hảo. với nhau nhưng công tôn toàn Cậy có. thành dịch kinh kiên cố hiểm trở nên. không thèm để ý lệnh cho các thuộc hạ. tăng cường Phòng bị và tuyên bố thích. nhiên thiệu có thể gây đánh viên hiệu. tức giận bèn Khởi đại binh đi đánh dịch. kinh công tôn Toản size con là công tôn. tục đi cầu cứu tướng khăn vàng là Trung. Yên Trung Yên nhận lời tục dẫn 10 vạn. quân đi cứu Châu Công Tôn Toản bền nhất. thu gia cho Công Tôn tục hẹn thụ cái dẫn.

5.000 Quân đến chỗ trũng phía Bắc Thành. đến giờ đốt lửa làm hiệu sẽ cùng dắt. công trong ngoài nhưng thư của toàn gửi. ra bị Viên Thiệu bắt được hiệu Tương Kế. Tựu Kế bên đốt lửa lửa Công Tôn Toản. toàn thưởng cứu binh tới liền mang quân. ra đánh không ngờ rơi vào ô mai phục. công tôn toàn bại trận phải chạy Anh. đóng cửa cố thủ Viên Thiệu bền size Quân. Đào đường hầm dùng gỗ chống lên dần dần. đảo tới vỏ đất chỗ công tôn Toản ở khi. dưỡng gỗ xong Quân Viên Thiệu châm lửa. đốt phá hoại lâu đài khiến đất sụt xuống. lâu đổ Viên Thiệu thừa cơ thúc quân đánh. vào công tôn Toản tự biết không thể. chống đỡ được nữa bèn giết hết ra Quyến. rồi đốt lửa tự thiêu mà chết Viên Thiệu. đánh bại Công Tôn Toản chiếm được toàn. bộ Hà Bắc gồm 4 Châu tang u tinh ký thế. lực trở nên mạnh mẽ. năm 200 Lưu Bị thua trận ở tuổi trâu. chạy đến chỗ Viên Thiệu nương nhờ hiệu.

Bệnh phát binh tấn công chúa xương mang. theo lưu bị đi đánh Tào Tháo đóng đại. quân ở Lê Dương sau đó ông chưa Quân làm. hai một mặt đáng Thành Bạch Mã Mặt khác. đóng ở bến Riêng tân tháng 4 Tào Tháo. Dẫn trương liêu và Quan Vũ đi cứ Bạch Mã. cũng chưa một cánh quân ra Diên Tân để. phân tán sự chú ý của viên hiệu quảnhân. hiệu tăng cường thêm Quân cho duyên tân. mà không chú ý Bạch Mã Tào Tháo nhân đó. được một khúc quân đánh mạnh vào Bạch Mã. chủ tài khoản Vũ ra trận giết chết mãnh. tướng của thiệu là Nhân Lương Thành Bạch. Mã được giải vây Tháng Năm Tào Tháo Cùng. Quan Vũ và Trương Liêu đi men theo sông. hoàng hà về phía tây đến cứu Diên Tân. Viên Thiệu cùng Lưu Bị và văn xúi mang. quân đuổi theo Tào Tháo đánh bại viên. thiệu một trận nữa giết chết Văn xú. Nhưng vì lực lượng ít hơn địch nên sau. đó Tào Tháo phải lui Quân về bến Quan Độ.

Ở phía nam sông hoàng hà đóng đồn viên. hiệu đóng lại ở Diên Tân. sau trận Bạch Mã và Diên Tân hai bên. tặng Hương chiến lúc này Lưu Bị thấy. Viên Thiệu không đủ tài năng để chống. Tào Tháo nên đã cùng với Triệu Vân bỏ đi. tìm cách xây dựng lại lực lượng Quan Vũ. ở bên vào sau khi lập công trả ơn cũng. nên trốn đi tìm Lưu Bị ba người tái ngộ. với Châu Phi ở những Nam. Tào Tháo và viên hiệu sau vài tháng. nhưng nhỉ điều quân liền tái chiến trong. trận thư Hùng ở quan độ từ tháng 8 năm. 200 chiến sự kéo dài hơn 100 ngày viên. hiệu thua trận và bị mất hai viên tướng. thiệu bền dựng vài chục doanh chạy men. theo đuổi các dòng ý định triển khai 2. cánh bao với quân Tàu rồi tiêu diệt Tào. Tháo cũng chưa Quân ra làm nhiều nhóm. chống cự lệnh cho các tướng sĩ dựa vào. thành lũy cố giữ vững trận địa quân địch. khiêu chiến nhiều lần nhưng không ra.

Đánh viên hiệu bền 7 trận trên dãy núi. đất dự nhiều chòi gỗ đứng trên đó bắn. súng dàng chạy tào tháo quân Tào phải. dùng thân gỗ để che tên bắn sau đó Tào. Tháo dùng xe bắn đá có sức mạnh bắn. những viên đá mười mấy cân bay ra xa. Ngoài 300m phá nát các chòi gỗ của định. Viên Thiệu lại cho quân đào nhiều địa. đạo và doanh trại quân vào Tào Tháo phát. hiện ra bèn sai Quân Đào đường hầm theo. chiều ngang nằm phục sẵn hãy quên viên. đến thì bắn chết hai bên giữ nhau lâu. ngày Tào Tháo sắp hết lương muốn rút lui. bên hỏi ý kiến Tuân Úc đang trấn thủ hứa. xương Tuân Úc viết thư trả lời khuyên. Tào Tháo kiên trì giữ nhất định không. được rút lui nếu không hậu quả rất khôn. lường Tào Tháo nghe theo lệnh cho các. tướng sĩ cố sức giữ thế trận. đánh lâu ngày không hạ được viên Hiểu. chưa nghĩ ra thế nào khác thì nội bộ của.

Ông lại bộc lộ sự một triệu sai thần vua. Quỳnh mang một vạn quân đi về nhận lương. để chở ra mặt trận mưu sĩ Hứa Du hiến kế. cho Viên Thiệu nhấn lúc gỡ vô phòng thủ. lỏng lẻo phái một cánh binh đi vòng qua. quân đội tập kích Viên Thiệu không nghe. đúng lúc đó thru có người nhà bị tội vào. ngục Sinh Viên Thiệu tha không được nên. bất mãn bỏ sang hàng Tào Tháo được tin. báo của hứa Du về việc thần vô Quỳnh Tào. Tháo đích thân mang 5 nghìn kỵ binh đuổi. đến kho lương của Viên Thiệu tại ô xào. Đang đêm quân Tào Bất Ngờ tập kích nhạc. tiếng chém chết Quỳnh Tào Tháo đốt sạch. kho lương của Viên Thiệu trong hơn 1 vạn. quân của Quỳnh thì hơn 1.000 bị giết số. còn lại đầu hàng Tào Tháo sai cắt hết. mũi xác chết lưỡi của bò ngựa giao cho. quân đầu hàng mang về doanh trại Viên. Thiệu để uy hiếp tinh thần làm ngược ý. chí quân địch Viên Thiệu thấy lửa cháy.

Từ xa biết đi Ngô xào bị đánh một mặt. điều quân cứu Quỳnh Mặt khác sai trưng. cáp Cao Lãnh đi cất doanh trại dào nhưng. Tào Tháo đã bố trí quân phòng bị từ. trước cáp và lãm đánh không được lại. nghe tin quân Tào phá tan ô sao Trở Về. bí quyết định đầu hàng Tào Tháo Viên. Thiệu liên tiếp nghe tin thua trận kho. lương bị mất tướng sĩ Náo Loạn kéo nhau. bỏ chạy Tào Tháo thừa cơ dẫn quân tập. kích khiến quân hiệu đại bại tan nát. triệu hốt hoảng cùng con là viên đạn dẫn. 800 Quân kỵ chạy về phía Châu hơn 7 vạn. quân của Viên Thiệu không kịp theo chủ. điều xin hàng Tào Tháo trong số đó có. một vài người không hoàn toàn quy Thuận. có biểu hiện trái hàng Tào Tháo sự phát. sinh Hậu Họa bèn ra lệnh chôn sống cả 7. vạn hàng binh. sau một thời gian nghỉ ngơi Tao quyết. định mang quân Truy Kích Viên Thiệu đánh. lên và bắt tháng 4 năm 201 hai bên lại.

Đụng độ một trận lớn ở Thượng Đình Tào. Tháo một lần nữa đánh bại Viên Thiệu. Thiệu liên tiếp thua trận lực lượng và. nguội khí đều mất ông buồn rầu sinh bệnh. nặng mãi không gượng dậy nổi trong lúc. họ viên suy yếu Tào Tháo Mang Quân về. dưới xương rồi điều quân tấn công Lưu Bị. ở những nam ban đầu ông lệnh cho trái. Dương đi đánh Lưu Bị nhưng rừng bị Quan. Vũ Giết chết tào tháo bàn tự cầm đại. quân đi đánh Lưu Bị biết mình không. trống anh bỏ chạy về Kinh Châu nương nhờ. lưu biểu tạm yên mặt Nam Tào Tháo quay. trở lại đánh Hà Bắc tháng 5 năm 202 Tào. Tháo lại dẫn quân Truy Kích Viên Thiệu ở. Lê Dương do đang nằm bệnh viên hiệu size. con là Viên Thượng đem quân nên chiến. đồng thời cho viên đảm đem quân đi chi. viện cho thượng nhưng Viên Thượng chủ. quan khinh địch không đội viên đảm mà tự. mình mang quân ra giao chiến nên bị Quân.

Tàu đánh bại Viên Thiệu nghe tin này thì. quá sóc bệnh không qua khỏi thổ hết qua. đời Thọ 49 tuổi sau khi ông mất nhân dân. Hà Bắc rất thông cảm vì khi sống ông đã. cai trị bốn trâu bằng chính sách khoan. Hòa. vì yêu quý người con thứ ba là Viên. Thượng Viên Thiệu để lại di chúc truyền. ngôi cho thượng con trưởng là viên đảm. không bằng lòng anh em xảy ra tranh chấp. nắm được tình hình đó Tào Tháo bèn rút. đại binh về hứa xương để đảm và thượng. đánh nhau tự suy yếu lực lượng quả nhiên. hai anh em Anh Quân ra giao chiến viên. đạn bị thua chạy lên Bình Nguyên Tào. Tháo bèn mang đại quân trở lại để chia. rẽ họ viên ông lấy danh nghĩa cứu viên. Đàm Lê Hoàng sợ bò đánh Bình Nguyên giúp. gì Nghiệp thành sau khi hứa kết thông. gia với viên Đàm Tào Tháo lại rút về Nam. cho anh em họ viên đánh nhau đầu năm 204. trong khi Thượng lên Bình Nguyên đáng.

Làm chưa về thì tào tháo mang quân đánh. nhập thành Lúc đó thành do thẩm phối giữ. quân vào tấn công không hạn nổi Tào Tháo. sai đầu một hào lớn dẫn nước sông Chương. Hà Vào Thành Nghiệp Thành bị nước bao. vây cô lập sau 3 tháng thì dân trong. thành chết đói quá nữa Viên Thượng nghe. tin vội quay về cứu viện vào tháo điều. quân Chặn đánh quân của thượng gian vỡ. các tướng dưới quyền chạy xăng hàng Tàu. Thượng bỏ chạy vì Trung Sơn thầm phối. vẫn kiên cường phòng thủ nhưng sau đó. cháu phối là thầm Vinh phản họ viên mở. cửa hàng cho quân Tào tào tháo hạt được. thành du hành thẩm phối không được bèn. sai mang chém em trong khi Tào Tháo. không ngừng tiến công Hà Bắc thì họ viên. vẫn đánh lẫn nhau viên đàn đến Trung Sơn. đánh bên Thượng chiếm luôn Ký Châu tượng. bỏ chạy tới Âu châu theo anh thứ hai là. viên Hy Tào Tháo người ý của các nước.

Thông gia trả lại con gái viên đảm và. tiến đánh Bình Nguyên đàn thua trận chạy. về Nam An tháng 1 năm 205 vào thao tiến. đánh nam An đam mỹ thủ hạ giết chết để. hàng tàu viên Hy và Viên Thượng ở tại. Châu không lâu thì thủ hạ của Huy làm. phản hai anh em phải bỏ chạy sang dâu. tây tháng 10 năm 205 Tào Tháo mang đại. quân tấn công dâu tây khi và thực chạy. sang lưu đông với công tôn Khanh Khanh. không muốn đối đầu với Côn Đảo liền Sẽ. Mang Em Đi thưởng sai người mang thủ cấp. nộp cho Tào Tháo cháu Viên Thiệu là cao. cắn đang trấn thủ tinh Châu nghe tin họ. viên bại trận ban đầu hàng Tào Tháo. nhưng khi ông đi đáng yêu Tây thì lại. làm phản tháng 1 năm 206 Tào Tháo dẫn. quân trở về đánh cán cao cán vô trận bỏ. chạy và bị giết. sau khi diệt họ viên Tào Tháo đã hoàn. toàn làm chủ Trung Nguyên trở thành lực. lượng mạnh nhất Trung Quốc khi đó ông.

Tiến hành cải cách Triều đình đông Hán. khôi phục lại trước Thủ Tướng Và tự mình. đảm nhiệm đưa hàng loạt người thân tín. ngắm những chức vụ quan trọng trong. triều đình và những nơi hiểm yếu các lực. lượng chư hầu có địa phận liền kề với. ông khi mới về dưới xương đều đã bị đánh. dẹp khi đó trong toàn quốc chỉ còn lại. lưu biểu và Lưu Bị ở kinh Châu Tôn Quyền. ở Giang Đông Trương lỗ ở Hán chung lưu. chương ở Tây xuyên an toàn và mã đằng ở. Tây Lương để thực hiện mục tiêu thống. nhất thiên hạ Tao quyết định mang quân. Nam Tiến duyệt lưu biểu và Tôn Quyền hai. lực lượng đáng kể nhất trong số các chư. hồ còn lại. trong khi Tào Tháo và Viên Thiệu đang. tranh giành kịch liệt ở miền Bắc thì ở. miền Nam một thế lực cát cứ đang dần lớn. mạnh đó là anh em tôn sách tôn quyền con. của Thái Thú trường xe tôn Kiên sau khi.

Tôn Kiên mất có một thời gian Tôn Sách. đi theo viên Thuận Nhưng vì không được. trọng dụng nên đã rời khỏi họ viên về. Giang Đông trên đường đi Tôn Sách thu. nạp được thêm nhiều Hào Kiệt lại có. người bạn thân của nhỏ là Chu Du cũng. mang người ngựa đến hội họp Vì vậy lực. lượng của ông dần lớn mạnh tôi sách. chiến đấu dũng cảm. em có kỷ luật nghiêm minh nên được dân. chúng ủng hộ sau đó đã chiếm được một. vùng rộng lớn gồm 6 quận Giang Đông. ở túi xách chiếm được Giang Đông có hoài. bão phát triển lên phía Bắc nhân dịp Tào. Tháo và Viên Thiệu đang kìm chân nhau ở. Quan Độ sách muốn đánh gục hướng đồ để. cướp lấy Hán Hiến đế nhưng đã ngốc chuẩn. bị binh lực thì một sự kiện bất ngờ đã. diễn ra năm 200 trong một lần đi săn tôi. sách bị thích khách Phục Kích và bắn tên. vào mắt trọng thương biết mình không qua. khỏi tôi sách gọi các bộ hại đến dặn dò.

Hiện nay chúng ta đã có đất có quân có. thể đọ sức với người khác mong các ngươi. hết lòng giúp đỡ em ta là Tôn Quyền Tôn. Quyền khi đó mới 19 tuổi tuy còn trẻ. nhưng cái kết giao bạn bè quý trọng nhân. tài nên đã có tiếng tăm trong giới danh. sĩ Giang Đông Tôn Sách gọi tôm quyền tới. trao ấn thụ và nói Hai huynh đệ ta Nếu. xét về tài năng xông pha trận mạc thì để. không bằng ta Nhưng xét về chọn người. hiền tài trọng dụng người có công thì ta. không bằng đệ mong đợi từ nay ráng sức. giữ gìn Cơ Nghiệp Giang Đông nói xong. tôi sách qua đời lúc đó Tui 6quận danh. đông đã bị tôi sách chiếm nhưng các nơi. xa trung tâm vẫn còn chưa phục tùng anh. chưa tình thế rồi mới quyết định thái độ. May nhờ có chu du và Trương Chiêu hết. lòng tá Tôn Quyền nên cục diện mới. dần ổn định trải qua nhiều thập kỷ tiếp. theo tôn quyền lãnh đạo đất nước bằng.

Việc sáng suốt trong Tìm Kiếm Nhân Tài. giao phó công việc quan trọng và có. những quyết định đúng lúc hợp thời. à Sau đại chiến quan độ lưu bị chạy tới. kinh Châu nương nhờ lưu biểu điều cấp. cho Lưu Bị một số người ngựa cho gia. đóng quân ở Tân Dã Lưu Bị ở kinh Châu. được mấy năm được biểu đối đãi như. Thượng khách nhưng Lưu Bị là người có. hoài bão lớn chỉ hướng chưa thực hiện. được nên lúc nào cũng buồn rầu muốn tìm. một người tài cao học rộng đến giúp đỡ. mình qua lời của Tư Mã Huy và từ thứ Lưu. Bị được biết Gia Cát Lượng là một người. tài năng hiếm có ông liền dẫn theo Quan. Vũ và Trương Phi đến Long Chung tìm gặp. Gia Cát Lượng Gia Cát Lượng Huyết Lưu Bị. đến tìm mình nên tránh mặt sau 3 lần tới. điều tranh Lưu Bị mới gặp được Hồng Minh. ông để quan Vũ và Trương Phi ở ngoài. theo Gia Cát Lượng và lều cỏ.

Đôi khi chỉ có hai người Lưu Bị thành. khẩn nói nay nhà Hán suy vì đại quyền. rơi vào tay gian thần Tào Tháo bị này. tài hèn sức kém Tuy rất muốn cứu vãn cục. diện nhưng không tìm ra kế sách gì nên. một lòng tìm đến đây để sinh viên sinh. chỉ giáo Gia Cát Lượng thấy Lưu Bị chân. thành khiêm tốn như vậy nên Trình bày. những gì mình đã tính toán từ lâu Ông. nói hiện nay Tào Tháo đã dẹp xong viên. hiệu trong tay có trăm vạn quân lại nắm. được cái thế giữ thiên tử lệnh chư hầu. vì vậy khó dùng vũ lực để tranh hơn thua. với hắn tôm quyền chiếm giữ một dải danh. Đông Đã Qua 3 đời giang đồng địa thế. hiểm yếu trong họ đã quy phục ông ta lại. có nhiều nhân tài phù trợ xem ra Tướng. Quân chỉ có thể liên hợp với ông ta chứ. không thể đánh ông ta sau đó Gia Cát. Lượng Phân tích tình hình ở kinh Châu và. EXO kinh Châu địa điểm trọng yếu về quân.

Sự lại là nơi lưu biểu không có đủ tài. năng để giữ được ích châu đất đai phì. nhiêu rộng lớn mà lưu chương là người. chủ nhưng bất tài không được ai coi. trọng tướng quân là dòng dõi Hoàng xin. hạ điều Nghe danh Nếu ngày chiếm được. kinh Châu và ích Châu ngoài thế nên hợp. với Tôn Quyền trong thì trình nướng nội. chính một khi có thời cơ có thể tiến. quân từ hai hướng kinh Châu ích Châu. đánh Tào Tháo làm như vậy ác sẽ lập nên. nghiệp lớn nhà Hán có thể khôi phục Lưu. Bị càng nghe càng thấy khâm phục tài. năng và tầm nhìn của người trẻ đó sụp. xuống nói rằng lời của tiên sinh khiến. bị này như vậy mây mù mà thấy được mặt. trời bị sinh nghe theo lời dạy của tiên. sinh sinh viên sinh cùng bị này xuống. núi giúp đời Gia Cát Lượng cảm động. trước sự Thành Tâm mến mộ của Lưu Bị. Liên cùng với ông trở về Tân Dã sau này.

Người ta gọi sự kiện đưa bị đi đón ra. Cát Lượng là tam cố Thảo Lư và ý kiến. trình bày của Khổng Minh là Long Trung. đối sách. ạ sau khi dẹp Yên miền Bắc năm 208 Tào. Tháo Đem đại binh xuống miền Nam đánh lô. biểu quân Tào chưa tới kinh Châu thì lưu. biểu là ông chết con thứ là Lu tông nghe. Thanh Thế Tào Tháo lẫn mạnh thì sợ hãi. dụng rồi vội cử người đến xin Hằng. khi Lưu Bị lúc đó đang ở Tân Dã thấy. quân vào tiến đánh bền lui về Phan Thành. đến khi biết tin Lưu Tông đã đầu hàng. ông lại dẫn quân rút về răng lăng thuộc. Nam quận dân chúng ở kinh Châu Thấy Lưu. Bị đối đãi tốt với dân liền tình nguyện. cùng đi theo Quân Lưu Bị Tào Tháo đến. tương dương nghe tin Lưu Bị rút về Giang. lăng lại biết ở đó có kho lương thực và. vũ khí lớn của lưu biểu Sở Lưu bị chiếm. mất bền dẫn 5 nghìn kỵ binh đuổi gấp. quân của Lưu Bị về hộ tống hơn 10 vạn.

Dân đây mỗi ngày chỉ đi được 10 rọc kỵ. binh của Tào Tháo mỗi ngày đi được ba. trăm dặm rất nhanh chóng đuổi kịp Lưu Bị. ở dốc trường bản quân vào chia cắt và. đánh tan quân Lưu Bị May nhờ có Trương. Phi chặn được ở dốc trường bản nên Lưu. Bị và Gia Cát Lượng mới đem được một ít. quân thoát khỏi của Truy Kích nhưng. đường về răng lăng đã bị quân đảo án Ngữ. Lưu Bị Đánh lui về Hạ khẩu thuộc quận. Giang Hạ hầu binh với con trưởng của Lưu. biểu là Lưu Bị Tào Tháo chiếm được Giang. lăng Liên Tiến Quân men theo Trường. Giang về phía Đông tới gần Hạ khẩu trong. lúc tình hình nguy cấp Gia Cát Lượng. khuyên Lưu Bị nên cầu cứu Tôn em vừa may. Tôn Quyền cũng sợ Tào Tháo Chiếm Mất. kinh Châu rồi đem quân đánh Đồng Ngô nên. sai lỗ túc đến tìm lưu bị bẩn được liên. hiệp chống Tàu. Hà Tôn Quyền Phong cho dù làm đô đốc. giao cho chỉ huy ba Vạn Thủy Quân Liên.

Minh với Lưu Bị chống quân vào Lưu Bị. Tuy mới thua trận nhưng vẫn còn một vạn. thủy quân quân của Lưu Kỳ ở Giang lăng. cũng được khoảng 1 vạn người như vậy. Liên Minh tôn lưu có khoảng 5 vạn binh. mã đã được huấn luyện và có kinh nghiệm. thời chiến phía Tào Tháo tui fourteen là. 83 vạn quân nhưng thực tế chỉ có khoảng. hơn 20 vạn bao gồm cả quân kinh Châu mới. đầu hàng quân Tào vốn là người miền bắc. không quen tùy chiến số Thạnh thủy chiến. đều là hàng bên kinh Châu lòng trung. thành và ý chí chiến đấu không cao. Thủy Quân Tôn lưu ngược dòng Trường. Giang từ phản khẩu tới Xích Bích tại đây. Họ chạm trán với tiền quân Tào Tháo đội. quân Vốn đã bị hành hạ bởi dịch bệnh và. sự suy giảm về tinh thần cũng như sức. chiến đấu do cuộc hành quân kéo dài từ. Bắc xuống Nam quân tao không thể giành. được lợi thế trong những trận giao tranh.

Nhỏ ban đầu và buộc phải lùi về bờ Bắc. sông Trường Giang đóng đồn Chu Du đóng. quân ở bờ Nam hai bên đối diện nhìn giữ. nhau. á quân tàu không quen thủy chiến binh sĩ. thường xuyên bị rơi vào trạng thái say. sóng để giảm sự trong tranh của chiến. thuyền Tào Tháo và dùng xích sắt núi. chặt Các thuyền lại với nhau tướng Đông. Ngô là Hoàng Cái Thế tình hình đó đã. kiến nghị Chu sử dụng Hòa công và dùng. cái chai hàng được chu ru chấp thuận. hoàng cái lập tức viết một bức thư cho. Tào Tháo Nguyện Đêm Quân và chiến thuyền. dưới quyền sang hàng tàu tào tháo cho. rằng trước lực lượng mạnh của mình thì. tướng sĩ Đông Ngô đầu hàng là chuyện. bình thường nên không đề phòng gì Hoàng. cái sai binh sĩ chuẩn bị 10 thuyền lớn. chất đầy Củi khô và cò tầm giàu bên. ngoài phủ vải che kín cắm đầy cờ xí lại. chuẩn bị một số thuyền nhỏ buộc sau.

Thuyền lớn để khi phóng hòa thì chuyển. người sang để xông pha chiến đấu. lúc đó đang tháng 11 trời rét đậm một. hôm tiết trời bỗng chuyển sang Ấm Gió. Đông Năm nổi lên đến đêm Hoàng cái đem. quân Gương buồn đi ngược dòng Trường. Giang Tiến về thủy trại quân vào Tướng. Sĩ của Tào Tháo nghe tin đại tướng Đông. Ngô dẫn quân đến hàng chen nhau đứng. trên mũi thuyền trông ngóng Anh không. ngờ khi chiến thuyền Đông Ngô cách thủy. chạy Tào Tháo khoảng hai rọc thì 10. thuyền lớn dùng dùng bốc lửa nhờ sức gió. lao nhanh vào thủy trạng quân vào chiến. thuyền của Tào Tháo đã xích chặt vào với. nhau trong lúc rối loạn không kịp gỡ ra. nên lập tức bén lửa bốc cháy chỉ trong. chốc lát sông Trường Giang đã biến thành. biển lửa lửa từ Thụy chạy Lan cả sang. doanh trại trên bờ khiến Quân tàu hoàng. loạn vừa chết cháy vừa chết đuối không.

Thể chỉ huy được nữa chu thấy vậy lập. tức dẫn quân vượt sông tiến đánh mãnh. liệt lửa cháy rực trời trống trận tiếng. hô giết vang dội khiến quân vào không. biết đối phương có bao nhiêu quân không. còn dám chống đỡ uống quyết định đường. tháo chạy. Tào Tháo dẫn tàn binh chạy theo đường. nhỏ Hoa Dung Lưu Bị và chu đêm cả quân. Thủy bộ đuổi theo đến tận răng lăng mấy. chục vạn quân Tào vừa chữa bệnh vừa chết. trận mất quá nữa số còn lại tan tác khắp. nơi Tào Tháo cực tạo nhân từ khoảng giữa. răng lăng nhạc tiến giữ tương dương còn. mình dẫn tàn binh về dưới xương qua Trận. Đại Chiến này cục diện chân về cơ bản đã. hình thành thế lực của ba họ vào tôn lưu. khá cân bằng và Tào Tháo không còn thời. cơ Nam Tiến Thuận lợi như trước nữa. ạ sau trận Xích Bích Liên Minh tôn lưu. phát động tấn công để đoạt lấy kinh châu.

Theo kế của Gia Cát Lượng Lưu Bị đề nghị. Chu Tiến đánh nơi trọng yếu nhất là răng. lăng Chu Tấn công Giang Lăng do tạo nhân. trấn giữ vào nhân cố thủ trong thành. Quân Đông Ngô đánh ác liệt nhiều lần. không hạ được trong một đợt tấn công Chu. Du bị trúng tên của quân tàu bị thương ở. mạn sườn nhưng ông vẫn gắng gượng chống. gậy đứng lên chỉ huy quân sĩ Tào nhân. nghe tin cho dù bị thương bèn mang quân. ra khỏi Thành tập kích doanh trại quân. Ngô nhưng thấy Đông Ngô vẫn phòng thủ. vững vàng nên phải lui binh hai bên giao. tranh suốt 150 phân thắng bại trong lúc. trưa dù tác chiến với tao nhân ác liệt. Lưu Bị tôn Lưu Kỳ làm thứ sử kinh Châu. trên danh nghĩa dân biểu về hướng dương. Tiến cử với Hán Hiến Đế cho Lưu Kỳ giữ. chức vụ này sau đó ông Nhân danh lưu kỳ. điều các tướng đi đánh chiếm 4 quận phía. Nam Kinh Châu là Vũ Lăng Trường Sa linh.

Lăng Quế Dương. ở cuối năm 209 sự facebook ngày càng ác. liệt của quân dân đông khiến cho quân. Tào tổn thất nặng nề Tào Tháo bằng lệnh. cho vào nhân bỏ thành giăng rút về tương. dương chưa rút quân vào chiếm đóng băng. lăng và các huyện phụ cận như vậy sau. hơn một năm chiến đấu với bao gian khổ. tôn quyền chỉ thu được một nửa Nam quận. là răng lăng về phía Lưu Bị ông thu được. 4 quận phía Nam cộng thêm nửa cuộn Giang. Hạ tiếp quản của Lưu Kỳ là hả khẩu Tuy. nhiên chiến quả của Chu Du không hề nhỏ. vì vị trí chiến lược của Giang lăng vẫn. rất quan trọng trong thời điểm đó Giang. lăng nói riêng và năm quận Nói chung là. vị trí trung tâm hoa hạ từ đây có thể. phát động chiến tranh lên Trung Nguyên. với Tào Tháo và tấn công sang ít châu. của Lưu chương chương lỗ trong khi Long. Trung đối sách mà Gia Cát Lượng đã vạch.

Ra cho Lưu Bị chính là giành lấy kinh. Châu và ích Châu để có 2 đường tấn công. Trung Nguyên tranh giành thiên hạ thì. Chu Du cũng đề ra với Tôn Quyền chiến. lược từ Giang lăng tiến vào chiếm Tây. xuyên và Hán chung rồi liên kết với Mã. Siêu để cùng đánh vào Trung Nguyên theo. nhiều hướng. 14 Quận mà lưu bị có được là những cuộn. nghèo nhất chỉ đóng vai trò Hậu Cần. trong việc thi hành Long Trung đối sách. vì vậy như bị đề nghị với Tôn Quyền cho. 10 năm cuộn để cùng chống tao nhưng Chu. Du phản đối việc này ít lâu sau chu du. bệnh nặng qua đời khiến cửa lỗ túc lên. thay vì lỗ túc ra sức thuyết phục tôn. quyền hãy coi trọng liên minh tôn lưu để. cùng chống tạo nên Tôn Quyền đồng ý giao. răng vàng cho Lưu Bị đổi lại Lưu Bị giao. lửa cuộn răng hạ cho Đông Ngô như vậy. hơn một năm sau Đại Chiến Xích Bích kinh. Châu được phân chia như sau Lưu Bị có.

Bốn cuộn rưỡi gồm linh lăng Quế Dương. Trường Sa Vũ Lăng và một nửa Nam quận là. răng lăng Tôn Quyền Chiếm được một nửa. quận Giang Hạ Tào Tháo giữ được quận Nam. Dương một nửa răng Hạ và một nửa năm. cuộn là tương dương và hoàn thành. anh cũng trong khoảng thời gian này tôn. quyền đã thu phục vùng đất xa xôi nhất. trong lãnh thổ nhà Hán là Giao Châu ở. Giao Châu lúc mấy giờ kể từ khi thứ xử. Chu phụ bị quân khởi nghĩa giết 5 187. thái thú quận Giao Chỉ là sĩ nhấp dân. biểu cho nhà Hán từ các em của mình là. nhất và vũ làm thái thú các quận học phố. và Nam Hải Từ đó sĩ nhất là người có. thực quyền ở Giao Châu sử cũ đều ca tụng. sĩ nhất là bị còn tốt rất có uy tín. trong dân chúng khi các chư hầu tranh. đoạt Trung Nguyên Ông vẫn theo lệ Triều. cống nhà Hán duy trì tình trạng hòa bình. yên ổn trong vùng đất cai quản của mình.

Đến năm 210 Tôn Quyền sai Bộ chất làm. thứ sử Giao Châu khi chết đến sĩ nhất. không chống cự mà đem anh em đến Vâng. theo mệnh lệnh Tôn Quyền bán chó nghiệp. làm tả tướng quân đất Giao Châu bao gồm. miền Bắc Việt Nam ngày nay từ đó thuộc. về Đông Ngô. so với việc mượn được Nam quận của Đông. Ngô bước đầu tiên của Lưu Bị theo Long. Trung đối sách Xem như đã hoàn thành. Bước tiếp theo sẽ là Tiến Quân và EXO. Chiếm lấy Tây xuyên và Hán chung để làm. bàn đạp đánh Trung Nguyên. từ. sau thất bại ở trận Xích Bích năm 208. quân lực của Tào Tháo bị tổn thất nặng. nề về cơ bản thế chân vạc đã hình thành. địa vị của Tôn Quyền và Lưu Bị ngày càng. được nâng cao tạo thành cục diễn toàn. quốc kiềm chế cân bằng lẫn nhau tình. hình đó khiến cho tập đoàn thống trị và. nhận ra rằng thời cơ đánh xuống phía Nam. không còn nữa nên đã chủ trương Bình.

Định hậu phương loại bỏ mối nguy sau. lưng mà trước hết là Chiếm lấy Tây Lương. của Mã Siêu và Hàn tại vì vậy trong 2. năm từ 209 đến 210 tao án binh bất động. thực hiện các chính sách vỗ về Tây Lương. để làm họ mất cảnh giác chờ cơ hội tấn. công. trên danh nghĩa thì Mã Siêu và Hàn thoại. đều ủng hộ Hán Hiến đế chư hầu Quan. Trung vẫn cống nạp đều đặn cho triều. đình Nếu Tào Tháo muốn xuất quân đánh Họ. thì không danh chính ngôn thuận cho nên. năm 2011 ta tháo cử chung do và hạ hầu. Nguyên đem quân đi đánh chương lỗ ở Hán. Trung Lấy danh nghĩa Trinh phạt Hán. chung nhưng thực chất là gây sức ép tình. yêu và Hàn thoại khiến họ nghi ngờ Tào. Tháo đánh mình tôi đó có thể kích động. sự chống đối của hai chưa Hồi này đến. lúc đó gia đình sẽ có lý do chính đáng. để xuất quân Thảo và Tây Lương đúng như. Dự tính các chưa Hồ Tây Lương lo sợ Tào.

Tháo đánh mình bạn khởi binh chống lại. mã siêu liên kết với hành tỏi 08 tướng. khác vùng quanh Trung huy động được 10. vạn quân lần lượt ra tập kết ở Đồng Quan. ạ Sau khi nhận được những tin tức không. thuận lợi từ mặt trận phía tây tháng 7. năm 2011 vào thứ tự mình thân trình dẫn. quân ra tấn công đồng quan giao cho Tào. Phi con trai của ông ta ở lại bảo vệ. kinh thành hứa sương quân vào đến Đồng. Quan vào tháng 8 giao chiến với quân Tây. Lương Sử sách không nói chi tiết về trận. đánh này chỉ nó quân Tây Lương giành. chiến thắng Tào Tháo Suýt chút nữa thì. bỏ mạng sau thất bại ban đầu Tào Tháo hạ. lệnh cho binh sĩ cố thủ trong trại không. giao tranh quân Tây Lương ngày nào cũng. đến trước chạy kiểu khách khách đánh. nhưng không có kết quả Lúc này mã siêu. liên tục điều viện binh tập trung tại. đồng quan để công phá doanh trại của Tào.

Tháo Tướng sĩ quân vào được tin Quân Tây. Lương ùn kéo tới thì rất kinh hoàng. nhưng Tào Tháo thì ngược lại mỗi lần. nghe đối phương tăng thêm binh thì tỏ ra. vui mừng viện binh của Mã Siêu mỗi lúc. một đông nhưng Tào Tháo lại mở tiệc ăn. mừng trong trại khiến cho tướng sĩ dưới. quyền đều khó hiểu mãi sau này khi thắng. trận ông mới nói với các chữ tưởng rằng. quan trung xa xôi những giặt đóng phân. tán và dựa vào xe chở ta đánh nhau 12. năm chưa thể thắng được nay chúng kéo về. đây cả số lượng Tuy Đông nhưng lòng. người bất nhất dễ bị ly gián ta sẽ dễ. dàng diệt được một trận lập phá xong cả. nên tao mới mừng. ở Tào Tháo muốn bao vây chặn đường rút. của quân Tây Lương bền phái từ Hoàng và. chu Linh dẫn 4.000 tinh binh gồm Quân bộ. kỵ vượt sông sang chiến phía tây Hoàng. Hà đóng ở bến đồ bản phân công tạo nhân.

Ở lại giữ doanh trại ở đồng quan còn. mình thì đích thân dẫn đại quân nhân lúc. đêm khuya dùng thuyền bí mật ghép cầu. phao qua sông vị đến bờ Bắc sau khi từ. Hoàng vượt sông thành công và xây dựng. công sự thì quân Tây Lương mới phát hiện. quân vào đang đào hào còn chưa xong đột. nhiên hơn 5.000 Quân bộ vị Tây Lương do. Lương Hưng chỉ huy lợi dụng đêm tối vây. đánh từ hoàng đánh trả quyết liệt khiến. lương Hưng phải bỏ chạy như vậy quân Tào. đã có một sự chuyển đổi đội hình mang. tính bước ngoặt của trận chiến. sau khi được tin quân vào chuẩn bị sang. sông bộ chỉ huy quân Tây Lương đã nhóm. họp lên kế hoạch đối phó qua bàn bạc có. 2 phương án phương án thứ nhất của Mã. Siêu ông ta sẽ tự mình dẫn quân sang bờ. Bắc trước để ngăn không cho côn đảo Xanh. sông đội quân vào ở bờ Nam hết lương tất. sẽ loạn đến lúc đó thì cùng tiến đánh.

Phương án tập kích của Hàn thoại Theo đó. quân Tây ba kích Đợi khi quân tàu ra đến. giữa sông Mã Siêu sẽ tự mấy Nam đánh. nhập đến đánh bật quân vào xuống sông. khi đó thì quân tháo Tất nhiên chết đuối. Cả tuy vậy phương án này nếu không thành. công quân Tàu sang được sông thì tình. thế sẽ chuyển nên không thể kiểm soát. được qua bàn bạc quân Tây Lương chọn. phương án thứ hai. trong lúc Tào Tháo đang điều đại quân. vượt sông sang bờ Bắc mã siêu bất ngờ. mang một vạn quân bộ kỵ đến đánh úp siêu. một mình một ngựa tách khỏi đội hình lao. đến khi kích Tào Tháo từ phía sau bờ. sông Quân tàu nhận biết là mã siêu hoảng. sợ chạy xuống thuyền tranh nhau sang. sông gây Hỗn Loạn chưa từng thấy trong. lúc tình hình nguy cấp dưới chữ vội vàng. cũng Tào Tháo xuống thuyền Lúc Quân Tây. Lương đuổi đến thì thuyền đã rời bến họ.

Liền bắn tên tới cấp tướng hơi chửi một. tay cầm yên ngựa tre cho Tào Tháo một. tay chèo thuyền vượt sông thoát được nạn. qua bờ bên kia Quân tàu dù gặp phải một. số tổn thất nhất định nhưng cũng đã sang. được sông việc qua sông thành công này. đã hoàn tất việc chuyển đổi đội hình tác. chiến của Tào Tháo Quân tạo đã chi A và. thế chủ động trong cuộc chiến này. sau khi quân Tào sang sông Mã Siêu. thường hai chứa Quân đến đánh phá quấy. nhiễu doanh trại để tăng cường phòng thủ. tào tháo cho xây dựng một tòa thành kiên. cố quân Tây Lương biết được bền đến đánh. phá quân vào không sao lập được chạy đất. sông bị hại lại toàn là Cát đắp lên là. đổ Tào Tháo lâm vào bế tắc cuối cùng ông. đã nghĩ được một kế nhân có Gió bắc lạnh. buốt cứ gặp nước là đóng băng Tào Tháo. đã huy động Hết quân sĩ đắp thành đắp. đến đâu đổ nước đến đó nước gặp gió Bắt.

Đóng thành băng trộn với các vô cùng. vững chắc chỉ một đêm đã lập xong chạy. quân vào xây dựng thành công doanh trại. hạn chế tối đa các cuộc tập kích của. quân Tây Lương. Tào Tháo nhận thấy không thể dùng sức để. đánh bại mã siêu được thấy phải dùng mưu. trí nên ông vẫn kiên trì phòng ngự chờ. cơ hội trong khi đó Quân Tây Lương đã. mất dần thế chủ động của kẻ khai chiến. Không những vậy thế trận đã hoàn toàn. rơi vào tay Quân tạo từ đây họ phải. đương đầu với 3 mặt giáp công của quân. Tảo Tào Tháo ở phía Bắc sông Vị Thủy. chặn đường Ừ từ hoảng Chu Linh ở phía. Nam Bến đồ Bản phát triển học vào sườn. của liên quân và tạo nhân đang đóng quân. đối đầu chính diện ở đồng quan quân Tây. Lương lâm vào tình cảnh Tiến Thoái Lưỡng. Nan từ phía có định tình thế nhanh chóng. chuyển đổi theo hướng bất lợi cho họ. khiến Hàn loại phải sai sứ sang cầu hòa.

Với điều kiện sẽ tình nguyện cách nhận. đất Hà Tây và cử con cái sang làm con. tim. sau khi nhận được thư cầu hòa của Tây. Lương quân sư của Tào Tháo là giả hủ. kiến nghị ông nên dùng cái ly gián khiến. cho hà mã nghi ngờ lẫn nhau Tào Tháo. chấp thuận theo kế của giả Hữu Ông sai. người đưa thư cho Mã Siêu giao hẹn sẽ. dần dần rút quân về và trả lại cho Mã. Siêu mảnh đất phía tây Hoàng Hà mặt khác. xài bắc cầu nổi làm ra vẻ chuẩn bị rút. con thật mã siêu được thư bàn với Hàn. loại rằng vào thoi bằng lòng giảng hòa. nhưng phải đề phòng vì ông ta là người. nham hiểm sợ có điều gì lừa dối vì vậy. phải chia nhau ra để luân phiên phòng. thủ quân Tào tào tháo sai người dò xét. chu trình phòng thủ của quân Tây Lương. đến khi biết được người đối đầu với mình. là Hàn thoại bền nhân cơ hội đó thực. hiện kế ly gián ở Tào Tháo bún quanh.

Biết với hành tỏi từ trước khi ra trận. gặp lại không có mặt siêu Ông tìm cách. bắt chuyện nói với nhau khá thân mật vì. vậy siêu bắt đầu nghi ngờ thoại sau đó. Tào Tháo lại viết thư gửi hàng thoại cố. ý gửi nhầm bản Nhát có gạch xóa sửa chữa. những chỗ quan trọng siêu thấy thoại có. thư đến đòi xem thấy thư bị gạch xóa lại. càng nghi ngờ là do tại tự gạch đi biết. nội bộ quân Tây Lương đã nhi người nhau. tào tháo ra quân tiến đánh ông hẹn ngày. hội chiến với liên quân quan trung do. sẵn mối nghi ngờ nên liên quân không thể. hiệp đồng tác chiến có hiệu quả quân Tây. Lương dao động bị đánh bại Mã Siêu và. Hàn loại phải chạy trốn về lương Châu. sau được tấn công quyết định của Tào. Tháo hơn 10 vạn quân Tây Lương bị đánh. bại không còn thực lực để tiến hành. những trận đánh chống lại quân vào sau. đó quân vào còn thừa Thắng Truy Kích các.

Lực lượng tàn dư của Tây Lương tuy nhiên. vào lúc này tào tháo nhận được tin Tôn. Quyền chuẩn bị đem quân đánh vào Trung. Nguyên nên phải thu Quân về trường An Để. ổn định tình hình rồi rút lại quân về. phía đông công viên ở lại trấn giữ quan. trung các vị trí chiến lược cứ điểm quan. trọng như đồng quan trường An ký thành. Lũng Tây đều được Quân tàu kiểm soát. vùng quan Tây sen như cơ bản được bình. định đối với quân Tây Lương mà đặc biệt. là với Mã Siêu chính sự nghi kỵ lẫn nhau. trong nội bộ khiến đối thủ thừa cơ dùng. kế ly gián làm cho nên quân tự bại vong. Trước lấy thất bại nặng nề gia đình Mỹ. Liên lụy Tào Tháo sau khi giành chiến. thắng về đến mô xương nhân danh Hán Hiến. đế hạ lệnh giết chết mã Đằng Và tru di. tam tộc vì lý do mã siêu khởi binh làm. phản mã siêu vẫn còn trống với quân đảo. một thời gian nữa nhưng cuối cùng thất.

Bại phải chạy đến Hán Trung Lương nhiều. trường lỗ còn Hoàn thoại quay về lương. Châu cố thủ Tuy nhiên đến năm 215 thì bị. thuộc hạ giết để hàng rào như vậy tào. tháo cơ bản đã thống nhất được miền Bắc. Trung Quốc địa vị chính trị của ông được. củng cố một cách vững chắc. về việc Quân tả chiến thắng trận đồng. quan tiêu diệt được hai thế lực cát cứ. cuối cùng ở miền Bắc là Mã Siêu và Hàn. thoại làm cho cục diện chính trị ở. Phương Nam cũng có sự biến động sau khi. tin chiến thắng của Tào Tháo được lan. truyền vùng Hán Trung Dũng động chương. lỗ phán đoán mục tiêu tiếp theo của quân. Tào là Đông Xuyên từ đó ông ta khẩn. trương xúc tiên kế hoạch đánh Tây xuyên. để có đủ lực lượng chống lại tào tháo hệ. quả là chính quyền ở Tây xuyên do Lưu. chương đến đầu vì lo ngại bị xâm chiếm. nên phải cầu cứu bên ngoài chớp thời cơ.

Đó Lưu Bị nhanh chóng dẫn quân một ít. Châu chiếm đóng và thành lập nhà nước. thuộc Hán. ừ ừ. ở. trong chiến lược Tranh Bá Thiên Hạ của. cả Lưu Bị và Tôn Quyền đều có ích châu. của Lưu chương chương lỗ là vùng đất. phải lấy trước khi qua đời chu ru đã. hiến kế cho Tôn Quyền đánh vào đất thuộc. rồi diệt luôn chương lỗ liên kết với Mã. Siêu cùng trống tào tháo các sự ra cho. rằng kế của Chu Du bên ngoài là đối địch. với Tào Tháo nhưng bên trong là nhầm. thanh toán đuôi bị vì đi đánh thụ sẽ đi. ngang qua địa bàn phía Bắc Kinh Châu Lưu. Bị và Gia Cát Lượng phải ra sức ngăn cản. tôn quyền thi hành kế của Chu Du trong. lúc vẫn chưa mượn được giăng lăng của. Đông Ngô Lưu Bị nhân rang xót thương lưu. chương là người cùng trong tâm thất một. mặt viết thư cho Tôn Quyền xin tạm thời. đừng ra quân Mặt khác ông sai Quan Vũ. gia đóng quân ở ngoài răng lăng Trương.

Phi và bản thân Lưu Bị gia đóng các nơi. hiểm yếu để chặn đường quân Ngô và Tây. xuyên Tôn Quyền biết bèn hạ lệnh tạm. thời hoãn binh chưa cử động Chu Du ở. Giang lăng đang chuẩn bị khởi binh đi. đánh thục thì Lâm bệnh mất đề cử lỗ túc. lên thay lý do lỗ túc muốn củng cố lên. mình chống Tảo nên cân quyền đã thực. hiện giao ước đổi Nam cuộn lấy răng hạ. từ đó kế hoạch chiếm Tây xuyên của Chu. Du cũng không thực hiện được nữa. cách tẩy Châu lưu chương có ba mối lo. Phủ với Trương lỗ sự đe dọa của Tào Tháo. và sự chống đối của các thế lực bản địa. người thuộc vẫn chưa thực sự Phục Tùng. hay thủ hạ của Lưu chương là Trương Tùng. và pháp chính có cảm tình với Lưu Bị. không muốn thời lưu chương như ngược bất. tài nên ra sức thuyết phục lưu chương. nên dựa vào Lưu Bị để tự cường năm 2011. Tào Tháo sau khi đánh bại Mã Siêu và.

Hoàn thoại đã xay chung do và hạ hầu. Uyên chuẩn bị binh mã để tấn công trình. lỗ ở Hán Trung Điều đó khiến lưu trưởng. cảnh sợ hãi bèn nghe theo Trương Tùng. say pháp chính sang kinh Châu mới lưu bị. mang quân vào Tây Xuyên. đã nhận được sự Tán Đồng của gia cát. lượng của bảng thống người mới từ Đông. Ngô Xanh theo Lưu Bị cùng sự nổi ứng của. Trương Tùng và phát chính Mùa đông năm. 211 lưu bị khởi Bình Mỹ châu theo đề. nghị của Gia Cát Lượng để tránh bị lưu. chưa Nghi Ngờ Lưu Bị mang theo không. nhiều Quân và dùng những tướng mới gia. nhập để sang xuyên bộ chỉ huy tây chiên. gồm có mưu sĩ Bằng thống hai hàng tướng. kinh Châu là Hoàng Trung Ngụy Duyên và. chưa tới một vạn quân lưu bị giao cho. Quan Vũ Ở Lại Trấn Thủ kinh Châu đóng. tại giang lăng giúp việc là Gia Cát. Lượng Trương Phi đóng quân phòng thủ mặt. sông Trường Giang còn Triệu Vân lắm binh.

Ở công an phía Tôn Quyền sau khi rút. quân khỏi kinh Châu về Giang Đông Chưa. lâu thì nghe tin lưu bị lên đường tiến. vào Tây xuyên cảm thấy mình bị lừa gạt. Tôn Quyền Lực tức thẩm mỹ. để tránh bị người thuộc Nghi Ngờ Lưu bị. đóng quân ở điểm Giang cách thành đô 360. rọc lưu chương mang bà vạn quân ra đón. tiếp hai người hội ngộ phát chính và. Bàng Thống ngầm khuyên Lưu Bị nên bất. ngờ bắt xếp lưu chương để thế nhưng Lưu. Bị không đồng tình vì mới vừa gọi phải. lấy lòng người không thể làm việc bất. nghĩa sau đó lưu trưng cấp cho ông binh. sĩ cùng rất nhiều quân trang vật tư lại. giao cả cánh quân của hai tướng Cao Bái. Dương hoài trông điều đậu dục ông lên. phía Bắc đánh trước lỗ rồi trở về thành. đô Lưu Bị có tổng số Quân lên đến ba vạn. nhưng theo kế của bảng thống ông lưu lại. hàm anh nhằm mục đích ban bố Ân Đức lấy.

Lòng người thuộc bản địa không hành động. gì Suốt một năm dương Hoài và cao báo. cho Nương Trưng việc Lưu Bị án binh bất. động không tiến lên phía Bắc khiến lưu. chương bắt đầu nghi ngờ đúng lúc đó. khoảng giữa tháng 1 đến giữa tháng 2 năm. 2013 vào tháng 5 Trinh đánh Tôn Quyền. Tôn Quyền cầu cứu Lưu Bị Lưu Bị bền viết. thư cho lưu chương khẩn khoản nói phải. cứu Tôn Quyền và bảo vệ kinh Châu xin. cấp 1 vạn quân nữa lưu chương nghi ngờ. ông nên giảm nửa số lương Thảo đề nghị. và chỉ cho 4.000 Quân Lưu Bị được số. quân Lương của Lưu chương liền truyền. tin chuẩn bị nổ chạy lên đường với kinh. Châu. ở các sử gia đánh giá rằng không Kết. luận được Lưu Bị tuyên bố về Đông là. thật hay giả nhưng điều đó khiến Trương. Tùng ở Thành Đô hốt hoảng sợ định rất. lưu bị thai lưu chương đổ vỡ vội viết. thư cho Lưu Bị đề nghị ông hãy ở lại bức.

Thư đó bị anh Trương Tùng là Trương tốt. biết được bền đi tố cáo với lưu chương. nhưng Trương liền bắt giết chung Tùng. khi tin Trương Tùng chết còn chưa chuyển. tới chỗ Lưu Bị bằng thống dụ công và. hành động ngay Vì lưu chương đã tỏ ra. nghi ngờ nên mới gấp ít quân Lương trong. 3 kế của bằng thống đưa ra ông dùng. chung sách triệu tập Dương Hoài và cao. Bái đến bàn việc Quân hai tướng trấn giữ. Bạch Thủy chưa biết lệnh mới của Lưu. chương nên đến chạy Lưu Bị ông lập tức. bắt giữ hai tướng và chắc cứ lưu chương. bộ nước cấp ít quân rồi nhân lý do đó. giao hài hòa mang lại cho hót Tuấn mang. quân đánh chiếm về Bạch Thủy. Sau khi chiến Bạch Thủy Lưu Bị bắt các. tướng sĩ tại đây phải để lại ra Quyến. làm con tin rồi đưa họ đi cùng Hoàng. Trung đánh Bùi Thành lưu chương bền điều. quân đối phó một mặt ông say trên nhiễm.

Dẫn 5 vạn quân đi gấp ra giữ Bùi Thành. phối hợp anh đi Để phòng thủ Biên Chúc. Mặt khác lưu chương sai các tướng dưỡng. tồn phù cấm dẫn hơn vạn người từ trên. lăng Thủy mây đánh ngày hả mang màu hoa. Tuấn đang trấn giữ tin Trương Tùng chất. truyền đến khiến Lưu Bị buộc phải công. khai đẩy mạnh chiến tranh với lưu chương. ông say mang Dương Hoài và cao máy ra. giết chết Hoàng Trung Tiến đến Liên trúc. tướng ích Châu là nguy ý lập tức đầu. hàng quân chuyên nhiệm thiếu chuẩn bị. nền bị đánh tan tác lưu bị chiếm được. Bùi Thành chuyên nhiệm phải rút chạy về. phía Nam lập trận tuyến phòng thủ như. trương sai lý nghiêm mang quần ra tiếp. ứng cho nghiệm lý nghiêm vốn là đồng. hương của phát chính và mệnh Đạt nên. cũng có thiện cảm với Lưu Bị do sự. thuyết phục của phát chính và sau đó là. bảng thống khi ra mặt trận lý nghiêm và.

Phí quan lập tức Quy Hằng Lưu Bị khiến. Quân ích Châu càng sa sút tinh thần. chiến đấu kinh nghiệm cô thế phải rút về. là thành phòng giữa các nơi hiểm yếu lưu. chương nghe tin báo về bên phát binhbao. về hàm anh cắt đứt đường tiếp viện của. Lưu Bị Lưu Bị trước mặt không thể đánh. hạ được lập thành lại bị lây từ phía sau. tình hình kháng uyh ở mùa hè năm 213 ông. bí mật sai người theo đường thủy về răng. lăng hạ lệnh điều động Trương Phi Triệu. Vân và Gia Cát Lượng vỏ ích Châu trợ. Chiến hẹn hội binh ở thành đô để Quan Vũ. Ở Lại Trấn Thủ kinh Châu. nghe theo lệnh của Lưu Bị từ cuối năm. 213 Quân kinh Châu tiếp ứng chia làm 2. đường Trương Phi và Gia Cát Lượng đi. đường phía bắc Triệu Vân đi đường phía. Nam các cánh quân kinh Châu rầm rộ tiến. vào đánh bại và chiêu hành những thành. trì trên đường tiến quân tại chiến.

Trường Hà mang hoa tuấn trong thành chỉ. có mấy trăm binh sĩ nhưng vẫn kiên cường. phòng thủ quân lưu chương đánh hơn một. năm vẫn không thể hạ được hoa tuấn chưa. lúc sơ hở lợi quân tinh nhuệ Xuất Kích. đại phá định chém đầu tướng của Lưu. chương là hướng tồn mùa hè năm 214 các. cánh quân kinh Châu đều thắng trận Lưu. Bị nghe tim bên cùng bảng thống chia. đường tấn công Lạc Thành bằng thống dẫn. một cánh quân dù được trưng nhận ra khỏi. thành chuyên nghiệm kéo ra phía Nam đóng. quân ở nhận Kiều Lưu Bị Bền Chặt Đứt. Đường Về của nhiễm còn bằng thống dẫn. quân quay lại tấn công trong khi hai bên. giao chiến bảng thống không may bị trúng. tên từ trật Lưu Bị đánh bại và bắt sống. chân nhiệm Vì những không hàng nên dù bị. say mang chém em có ba cánh quân kinh. Châu Tiến lên bao vây Chặt Thành Đô cùng. lúc đó Mã Siêu đang ở Hán Trung Lương.

Nhiều trường lỗ như bị biết được chuyện. siêu đang bất mãn vì không được trọng. dụng liền cử sứ giả đến thuyết phục mã. siêu theo về với mình mã siêu bền bỏ vợ. con chạy vào đất Thục đến nơi đóng quân. của Lưu Bị khi mã siêu đến Lưu Bị sai. người nghênh đón trọng thể đồng thời ông. cũng lên kế hoạch phối hợp hỗ trợ cho. siêu đánh thành đô Giành lấy công đầu. theo kế hoạch này mã Siêu không vội tiến. binh đến thẳng Thành Đô mà đóng đối diện. để phô trương Thanh Thế đồng thời Lưu Bị. cũng bí mật điều binh mã của mình giao. cho Mã Siêu Thống Lĩnh Pháp chính viết. thư cho lưu chương khuyên lên đồ hàng. lưu chương không chịu Lưu Bị bền sai mã. siêu cầm quân đánh thành cho quân đội áo. theo trang phục người hồ ở Lương Châu. khiến người thành đô tưởng là đội quân. Tây Lương Thiện chiến lâu chưa nghe tin. Quân Mã Sư Mạnh Mẽ lợi hại bền thôi ý.

Định chống cử mở cửa thành ra hàng dù. rằng trong thành vẫn còn 3 vạn quân và. lương thực đồ dùng trong 15 Lưu Bị tiếp. nhận sự đầu hàng của Lưu chương đưa về. anh cùng gia quyến tại thành công an ông. tự xưng là Bích Châu mục quan lại các. Châu quận đều quy hàng. khi Lưu Bị đã làm chủ được đất phục. chiếm phần lớn ích Châu thực hiện thành. công bước thứ 2 trong lòng chúng đối. sách mà Gia Cát Lượng vạch ra kết quả. của chiến dịch này khẳng định thêm một. bước xu hướng chia 3 thiên hạ các quân. phiệt đương thời chỉ còn lại chương lỗ ở. Hán chung trở thành lực lượng nhỏ yếu. nhất việc thế lực của Lưu Bị được mở. rộng cũng hối thuốc Tào Tháo và tôn. quyền phải hành động để ngăn chặn sự. phát triển của ông tào tháo ngay lập tức. lên kế hoạch đánh chiếm Hán chung để uy. hiếp Tây Xuyên còn tôn quyền cửa lỗ túc. làm sứ thần xanh đòi lại kinh Châu.

Sau trận giao tranh với Tôn Quyền bất. phân thắng bại vào năm 2013 Tào Tháo. nhận thấy thế chân vạc đã vững chưa Thôn. Tính Giang Đông hiểm yếu được sang năm. 2014 Lưu Bị từ kinh Châu tiến vào đánh. chiếm Tây xuyên của Lưu chương Khiến ông. phải gấp rút hành động ông dự định đánh. chiếm Hán chung của trường lỗ sau đó. xuôi theo sông Hán Thủy xuống phía Nam. đánh ích Châu để chữa Lưu Bị tháng 3 5 2. ở Tào Tháo sức quần ông không tiến ngay. về phía Nam mà trước hết đi về phía tây. trên gót Hàn tại đăng lên Minh với vua. người tập D là đậu Mậu tháng năm quân. vào đánh tan đậu một ở Hạ chì hàn loại. bỏ chạy nhưng bị thủ hạ giết chết mang. đầu nộp cho Tào Tháo xong Hàn thoại. Tào Tháo mới quay trở lại đánh hắn chung. Thấy Quân tạo thế mạnh trường lỗ muốn. hàng nhưng em là Trương Vệ phản đối lỗ. cho mẹ mang vài vạn quân ra linh địch.

Trương bị trấn giữ Hải Dương Bình Tào. Tháo đánh suốt ba ngày không hạ được về. sau tào tháo cho quân tập kích ban đêm. chiếm được cửa hay và giết chết Trương. Vệ nghe tin Trương Vệ thua trận trường. lỗ muốn hàng nhưng lại nghe theo lời thủ. hạt diêm phố chưa hàng ngay mà chạy ra. núi Đại 3 dựa vào các thủ lĩnh bộ tộc cố. thủ sau đó mới sang người đến gặp tào. tháo xin giảng hòa Tào Tháo chấp nhận. cho Trương lỗi đầu hàng Phong làm chấn. Nam Tướng Quân lãnh Trung Hầu sau đó ông. còn kết thông gia với trường lỗ cưới con. gái lỗ cho con trai mình ông để hạ hầu. Uyên trấn thủ Hán chung có thêm trường. cáp và đỗ tập trợ giúp con cho con về. hai viên chủ bạn là lưu hoa và Tư Mã Ý. đã khuyên Tào Tháo nên thuận đường đánh. sang Tây xuyên chiếm ích Châu khi Lưu Bị. chưa vững chân nhưng ông không nghe theo. bỏ mất cơ hội tốt năm 2016 sau khi đánh.

Bại chương lỗi trở về Tào Tháo ép Hán. Hiến đế ra chiếu Phong mình là ngụy. vương ông là con thứ hai là tào phi làm. thế tử. từ khi lưu bị vào Tây xuyên tình hình. kinh Châu không yên ổn việc Lưu Bị lừa. tôn quyền để điều quân vào đánh ích Châu. khiến họ tôn rất tức giận Quân Đông Ngô. và quân Quan Vũ thường có xô xát ở vùng. giáp ranh năm 214 nhân lực lượng bị điều. động thêm nhiều quân cùng các tướng giỏi. như Gia Cát Lượng Triệu Vân và Trương. Phi và Tây xuyên Tôn Quyền bonsai lỗ túc. và lám Ông đánh cá cuộn kinh Châu trong. tay Quan Vũ Quân Đông Ngô chiếm được 3. quận linh lăng Quế Dương Trường Sa Quan. Vũ chỉ còn giữ được 5 quận và vũ lăng. năm 215 Lưu Bị ở ích Châu được tin vội. mang 5 vạn quân ra thành công an thuộc. quận Vũ Lăng sai Quan Vũ mang quân đi. đánh Lã Mông và lỗ túc. Hà Tôn Quyền cũng đích thân tới nhập.

Khẩu hai bên chiến sự đang giằng co khi. có tin đại quân vào tháo tiến vào Hán. Trung đánh trưng lỗ Tây xuyên bị uy hiếp. thấy tình hình bất lợi và không thể dùng. vũ lực đoạt lại các quận đã mất Lưu Bị. đành phải nhượng bộ Tôn Quyền để trở về. ích Châu ông đề nghị chính thức công. nhận chủ quyền 3 quận linh lăng Quế. Dương Trường Sa cho Đông Ngô xin đổi lấy. năm cuộn tôn quyền chấp thuận giảng hòa. phân chia lại kinh Châu hai bên lấy sông. tương thủy làm ranh giới Tôn Quyền tiếp. tục công nhận phần nửa Nam quận và trả. lại cuốn linh lăng cho Quan Vũ đổi lại. Quan Vũ chính thức giao lại quận Trường. Sa và Quế Dương cho Tôn Quyền như vậy. địa bàn kinh Châu của Quan Vũ từ năm 215. chỉ gồm có các quận Vũ Lăng linh lăng và. nửa Nam quận là răng lăng. ở trong khi Lưu Bị phải tập trung vào. việc ổn định tình hình tây Xuyên mới.

Chiếm được còn Tào Tháo và Tôn Quyền tập. trung vào chiến dịch phía Đông với nhau. thì xung đột giữa Tào Tháo và Lưu Bị vẫn. đổ ra ở phía tây do các thuộc tướng tiến. hành năm 217 trường các mang quân xuống. phía Nam Tiến và 3 Tây để bắt dân mang. về Hán chung Trương Phi đem quân ra. kháng cự hai bên giao tranh 50 ngày. không phân thắng bại về sau Trương Phi. dùng kế dụng trưng cáp đi vào đường núi. hiểm trở rồi dùng phục minh phát thanh. Quân địch quân vào bị thua to Trưng các. phải bỏ lại quân sĩ ngựa chiến dẫn tàng. Quân chạy thoát về Hán chung Mấy vạn. quân tàu bị thiệt hại dần hết. từ tháng 11 năm 217 Lưu Bị sai Trương. Phi đóng đồn ở cổ Sơn vu lan cầm Quân. đóng ở Hạ Bị Tào Tháo nghe tim bền sai. giàu Hồng và tao hư ra đối địch Trương. Phi và Ngô Lan bàn nhau for tin rằng. Quân thuộc muốn vay bọc đánh chặn đường.

Về của quân Tào tào hư đề nghị tàu Hồng. không nên mắc mu đó vì nếu quen thuộc. thực sự có ý định này sẽ không để lộ tin. ra ngoài chỉ cần tập trung đánh mua Lan. trước mặt là đuổi được Quân Thục tao. Hồng nghe theo Tào hưu dù sức tấn công. vào cánh quân của Ngô lan ở Hạ bị Châu. Phi muốn mang quân tới chi viện nhưng. Quân tàu Hồng đông đảo chặng đường khiến. Quân thuộc không tiến lên được tháng 3. năm 2018 Trương Phi không chịu nổi áp. lực của quân tàu hồng phải rút lui khỏi. cố Sơn mua Lan bỏ chạy và bị giết chết. khi Lưu Bị không vì thất bại của Ngô Lan. và Trương Phi mà bỏ việc đánh chiếm Hán. chung tháng 4 năm 2018 ông giao cho Gia. Cát Lượng trấn giữ thành đô tự mình cùng. mưu sĩ pháp chính Khởi người vạn quân đi. đánh hắn chung trong những trận giao. tranh ban đầu Quân Thục giao hàng chung. và trường rất chỉ huy không đánh thắng.

Được quân vào của từ Hoàng đại quân của. Lưu Bị không thể tiến lên được ông buộc. phải sai người về điều động cánh quân. của Triệu Vân đến chi viện Quân Thục. mạng lên kéo đến ải riêng mình quân vào. yếu thế không giữ nổi quân phục nhanh. chóng lấy cười Dương Bình và đóng lại. đây. tháng 7 năm 2018 vào thỏ đã kết thúc. đụng độ phía đông với Tôn Quyền bất phân. thắng bại bền trở về phía tây thấy lưu. bị khởi đại quân tới quyết chiến ông. điều từ hoàng với trợ chiến cho Trương. Liêu để đối phó với Tôn Quyền điều hạ. hầu Đôn và Thảo Trân cùng mình đi Tây. Trinh tháng 9 năm đó đại quân Tào Tháo. tiến đến trường an phía Lưu Bị Gia Cát. Lượng cũng từ thành đô ra Dương Bình để. cùng phát chính bản đối sách chống quân. vào o. anh sang đầu năm 2019 Lưu Bị thuốc quân. vượt qua sông miện Thủy hạ trại ở núi. định Quân Hoàng Trung được lãnh cần một.

Cánh quân mai phục ở phía sau đỉnh núi. này tướng tao là hạ hầu Uyên không biết. là mưu kế mang toàn quân tới đánh danh. trại của Lưu Bị trong khi hai bên đang. giao chiến kịch liệt đột nhiên hoàng. chung từ trên cao thuốc chống đánh xuống. tấn công vào sườn đội hình quân vào quân. tàu bị đánh tan nát gần như bị tiêu diệt. hoàn toàn Hoàng Trung chém được tướng hạ. hầu Uyên và triệu nhưng ngụy vương Tào. Tháo được tin Hạ hầu Uyên tử trận đích. thân mang đại quân từ trường An cua hang. và cốc và xuyên để quyết chiến do quân. thục đã đánh chiếm được kho lương ở. thiên đãng Sơn lương thực tại chỗ không. đủ cung ứng Tào Tháo phải dùng nhiều. nhân sự vào việc vận chuyển lương từ hậu. phương gặp nhiều khó khăn lưu bị nấm. được điểm yếu đó bền phái binh đi cướp. Lương Thảo Quân Bảo. ông Hoàng Trung cầm quyền để cướp lương.

Có hẹn với Triệu Vân để cứu ứng quá thời. gian định ước với nhau mà chưa thấy. Hoàng Trung Trở về Triệu Vân bền mang. vài chục kỵ binh đi thám thính đúng lúc. chạm trán với quân vào cứ được Hoàng. Chung Tào Tháo biết tin liền xuất đại. quân ra vài hãng gặp Quân tàu đông đảo. nhưng Triệu Vân không sợ hãi cùng các kỵ. binh phá vỡ Vòng Vây quân vào khiếp sợ. không dám lại gần Triệu Vân vừa đánh vừa. lui quân vào thấy Triệu Vân ít người ào. ào đuổi theo Triệu Vân cố sức đánh nuôi. nhiều đợt Truy Kích chạy thoát về chạy. trong trại quân thủ tướng trương ký thấy. Quân Tàu đánh đến đề nghị đóng chặt cổng. lại để thế thủ nhưng Triệu Vân không. nghe theo ông cha mở Tăng cổng trại lệnh. cho quân sĩ im hơi lặng tiếng tào tháo. đuổi đến nơi thấy trạng Quân Thục không. cờ không trống Nghi là có phục binh nên. rục rịch rút về quân vào vừa quay lưng.

Triệu Vân lập tức truyền lệnh Quân Thục. nhất loạt bắn tên ra con Triệu Vân Hạ. lệnh thuốc chống Thổi Tù Và Mỹ quân vào. sợ bị đuổi giết vội sôi nhau chạy một. mạch Tới bờ sông Hán Thủy dẫm đạp lên. nhau anh xuống sông chết khá nhiều. ạ sau trận thắng đó Lưu Bị giữ thế phòng. thủ không ra giao chiến quân Tào hơn 1. tháng khiêu chiến không đáng được trận. nào quân sĩ bỏ trốn ngày một nhiều Lưu. Bị lại sai người lọt vào hàng ngũ quân. Tàu làm nội ứng for tin đồn khiến cho họ. chán nản tháng 5 năm 2019 bắt đầu vào hè. trời mưa nhiều khiến quân vào đông đảo. càng mệt mỏi vì vậy lương Tướng vào là. Vương mình bỏ trốn sang đầu hàng lưu bị. được lưu bị trọng dụng Tào Tháo lúc đó. tuổi đã cao sức lực không còn tráng kiện. ông hiệu thế không thể thắng được Lưu Bị. đàng hạ lệnh rút quân khỏi Hán chung. chiến dịch kết thúc lưu bị chiếm được.

Đông Xuyên làm chủ toàn bộ ích Châu. không lâu sau thắng lợi này tháng 7 năm. 2019 Lưu Bị tự xưng là Hán Trung Vương. Đứng ngân hàng với Tào Tháo. anh theo lòng trùng đối sách của Gia Cát. Lượng dự định tiến công Tào Tháo từ 2. cánh cánh phía Tây đã thắng ở Hán chung. thì cánh phía đông sẽ từ kinh Châu đánh. Trung Nguyên Trấn Thủ kinh Châu là đại. tướng quân Quan Vũ một người đủ dũng vào. mưu nhưng lại quá kiêu căng tự phụ ngay. sau khi Lưu Bị xưng vương và bản thân. được phong làm tiền Tướng Quân Quan Vũ. các quân từ Giang lăng đi đánh tương. dương và phần thành do vào nhân trấn giữ. Tào Tháo nghe tin tay vùng cấm bằng dẫn. bài đạo quân đi cứu viện trong khi hai. bên giao chiến còn chưa phân thắng bại. thì kinh Châu có mưa lớn nước sông Hán. Thủy dâng cao những vùng đất bằng ngập. sâu trại quân của vua Cấm bị ngập lụt.

Bài đạo quân nhảy nhót trong nước ngay. từ đầu Quan Vũ đã phát hiện ra nhược. điểm trong bố trí quân của vua cấm là. chọn vùng đất thấp Trong khi thời tiết. đang là mùa mưa vì vậy ông đã cho chuẩn. bị trước thuyền bè đến lúc đó Quan Vũ. dẫn thủy quân tấn công quân vào rút lên. D và các Cò đất cao bị Quân Quan Vũ bao. vây không còn đường thoát Vu Cấm đầu. hàng bị anh bình bằng đất chống trả. quyết liệt nhưng thất bại bị bắt giữ bị. giết. sau khi tiêu diệt quân cứu viện Quan Vũ. Thừa thắng tiến công tương dương và hoàn. thành hay thành vị V nhật không liên lạc. được với nhau Tào Tháo đang ở Lạc Dương. nghe tin các nơi báo về có phần sợ hãi. muốn bỏ hứa đô để tránh mũi tiến công. của Quan Vũ nhưng mưu sĩ từ mãi căn rằng. nên phái sứ giả xuống Giang Đông thuyết. phục tôn quyền đánh Quan Vũ để giải vây. cho hoàn thành Lưu Bị và tôn quyền tuy.

Bề ngoài liên minh với nhau nhưng vẫn. chắc chứa nhiều mâu thuẫn Tôn Quyền cũng. không muốn nhìn thấy Quan Vũ thắng trận. này khi sứ giả của Tào Tháo đến đề nghị. cùng đáng Quan Vũ tôn quyền lập tức đồng. ý cửa nữ mông và lục tốn đánh vào kinh. Châu. phụ nữ mông chồng ngụy trang toàn bộ. thuyền chiến thành thuyền buôn chọn các. binh sĩ tinh nhuệ nhất dấu trong khoang. thuyền lĩnh chèo thuyền mặc quần áo. trắng giả làm thương nhân Lũ lượt đưa. thuyền Tiến sang bờ bắp Quân Thục Anh. giữ tưởng là thuyền buôn nên cho phép họ. ghé vào bờ sông đến đêm quân Ngô ẩn náu. trong khoang thuyền bí mật tiến lên. chiếm các lầu canh bắt giữ toàn bộ quân. phục quân của nữ mông bất ngờ xuất hiện. chiếm hết bờ Bắc rồi tiến đánh công an. và răng long Do mi Phương sĩ nhân trấn. giữ trước khi quan Vũ Tiến đánh tương. phản Ông vẫn để lại rất nhiều lính ở.

Giang lăng chưa kể lực lượng từ các cứ. điểm khác của Kinh Châu luôn sẵn sàng. chi viện chỉ cần lực lượng trấn giữ rằng. lòng cố thủ Quan Vũ có thể kịp về ứng. cứu tui tính toán cẩn thận như vậy ông. lại không ngừng được việc mi Phương và. sĩ nhận đầu hàng Quan Vũ để mất kinh. Châu lại bị diện Binh Quân tạo do từ. hoảng chỉ huy đánh úp Tiến Thoái Lưỡng. Nan Quan Vũ dẫn toàn quân bỏ chạy nhưng. cuối cùng bị quân của tôn quyền bắt và. giết. về việc mất kinh Châu và Quan Vũ khiến. Lưu Bị vô cùng tức giận muốn báo thù. Đông Ngô một trận đại chiến giữa hai họ. tôn lưu chuẩn bị diễn ra. Hà. Tôn Quyền Chiếm được kinh Châu và giết. Quan Vũ sẽ lưu bị báo thù liền sai người. mang đầu Quan Vũ đến Lạc rừng nộp cho. Tào Tháo tỏ ý sẵn lòng quy Thuận khuyên. ông nên dừng đế việc này cốt là để cho. thiên hạ biết rằng mình giết Vũ theo.

Lệnh Tào Tháo khiến Lưu Bị chĩa mũi nhọn. vào ông ta tào tháo bàn mang đầu Quan Vũ. làm lễ tang trọng thể theo nghi thức an. táng chư hầu nhằm đưa ra một thông điệp. khác là tôm quyền đã tự ý giết Vũ ông. lại Phong Tôn Quyền làm phiêu kỵ Tướng. Quân kinh Châu Mục Từ đó lái mũi nhọn. của Lưu Bị trở lại phía tôn quyền từ khi. Hán Hiến đế về dưới xương việc triều. chính vào quân đội hoàn toàn trong tay. Tào Tháo việc với bỏ Hán Đế Và tự mình. lên ngôi đối với ông rất dễ dàng nhưng. Tào Tháo nghĩ rằng nhà Hán tuy đã vô. cùng suy yếu nhưng vẫn còn dành nghĩa. chính thống Nếu mình nên làm hoàng đế. mọi người chơi dễ phục tùng vì vậy Ông. cho rằng việc tôn quyền suy mình phế bỏ. Hán Đế là cố ý đẩy mình vào thế Bị á đối. và bản thân Tào Tháo cũng không có ý. định làm việc ấy ít lâu sau bệnh đau đầu. của Tào Tháo tái phát không ai chữa được.

Lúc này ông ta mới ân hận vì đã giết hoa. đà tháng giêng năm 220 Tào Tháo qua đời. Thọ 66 tuổi thế tử Tào Phi lên đối nguồn. ngụy vương vài tháng sau tao phí ép vua. Hán Hiến đây nhờ ngôi lập ra nhà Ngụy. đóng đô ở Lạc Dương đó là vùng Ngụy Văn. Đế Tào Tháo được truy tôn là Nguyễn Vũ. Đế Vương Triều Đông Hán do ưu tú dựng. nền tới đây chính thức kết thúc. tin tào phi sinh đến chuyển tới đất Thục. kèm theo lời đồn rằng Hán Hiến đế đã bị. giàu khi giết lưu bị tiêm vào lời đồn đó. tổ chức tang lễ cho Hán Đế ở thành đô. đến năm 221 ông lên ngôi hoàng đế đặt. quốc hiệu là Hán Lịch sử thường gọi là. tục Lưu Bị rất căm giận và đau lòng. trước việc tôn quyền chỉ mất kinh Châu. và giết Quan Vũ nên sau khi lên ngôi. liền coi việc quan trọng trước hết là. đánh đồng hồ để báo thù Triệu Vân và các. đại thần đều khuyên can rằng không nên.

Bỏ qua nhụy mà đánh ngô nhưng lưu bị. ngất Ừ ông dào cho Gia Cát Lượng ở lại. thành đô tá thái tử lưu thiện còn tự. mình dẫn quân đi đánh Đông Ngô nhưng khi. Lưu Bị chưa kịp xuất quân thì ở Giang. Châu bộ tướng của Trương Phi làm phản. giết Châu Phi rồi Sang hàng Tôn Quyền. Lưu Bị Mất liền hai bên đại tướng lực. lượng yếu đi nhiều nhưng do nôn nóng báo. thù nên không còn tỉnh táo được nữa đích. thân lựa 4 vạn quân Lên Đường Tìm cấp. báo về tới Đông Ngô Tôn Quyền thấy lượng. bị ra quân lần này tan thế lực lẫy có. phần lo sợ bèn cử người đến xin giảng. hòa nhưng Lưu Bị thẳng thừng từ chối. chỉ mấy ngày sau Quân Thục đã đánh chiếm. huyện vu và tiến tới tỉ quy Tôn Quyền. biết không còn hi vọng rằng hoa bangh cử. lục tốn làm đại đô đốc đêm 5 vạn quân. chống lại chỉ sau mấy tháng ra quân Lưu. Bị đã chiếm được sáu bảy trăm dặm đất.

Đai Đông Mô Tiên Biến di lăng hào đình. các tướng sĩ Đông Hồ Thấy Quân thuộc. tiến sâu tức tối muốn đem quân quyết. chiến Nhưng đại đô đốc lục tốn kiên. quyết không cho tướng lĩnh dưới quyền. lục tốn có người lão tướng từ thời Tôn. Sách có người là Hoàng anh vốn đã không. thuộc khi tôi quên cứ một thư sinh làm. đô đốc nay lại thấy lục tốn không chịu. xuất quân thì càng bực bội cho rằng ông. ta là kẻ nhát gan. từ huyện vu đến di lăng cách nhau 700. dặm quân phục dựng mấy chục trạng quân. lớn dựng cây làm hàng rào nối liền các. trại Với Nhau Lưu Bị cho rằng như thế. khác gì Thiên La Địa Võng chỉ chở quân. Ngô đến đánh là xuất quân tiêu diệt lục. tốn vẫn án binh bất động hai bên kiềm. giữ nhau suốt nửa năm Lưu Bị cho quân. gia khiêu khích Nhưng không có kết quả. một hôm lục tốn bất ngờ Triệu tập các. tướng đến Tuyên bố chuẩn bị xuất kích.

Mọi người đều thắc mắc lục tốn giải. thích khi Lưu Bị mới đến sĩ khí đang. hang ta không dễ gì thắng được nay chúng. đã đóng quân ở đây suốt nửa nằm không. tiến lên được nữa binh sĩ đã mỏi mệt. chính là thời cơ để ta đánh thắng đêm đó. lục tốn lệnh cho tướng sĩ Mỗi người mang. một bó cỏ tẩm dầu và dụng cụ đánh lửa. Mai Phục sẵn trong rừng phía Nam đợi tới. Canh Ba Quân Đông Ngô nhất tề xông tới. phóng lửa đốt trạng Quân Thục vì trạng. của Lưu Bị liền sát nga em hẹn này bốc. cháy Lan sang chạy khác lại vì đêm đó có. gió to nên trong chốc lát hơn 40 trại. quân thục đã trở thành biển lửa tôi khi. lưu bị phát hiện thì đã không còn cách. gì cứu vãn chỉ hội lên ngựa do các tướng. sĩ hộ tống xông ra khỏi đám lửa chạy đến. núi mã Yên lục tốn ra lệnh cho các cánh. quân Ngô vây chặt và xông lên tiến công. mãnh liệt hơn 1 vạn quân Thục trên núi.

Mà em tan vỡ chết và bị thương nhiều. không kể xiết chiến đấu suốt một ngày. tới chập tối Lưu Bị dẫn toàn quân phá. vây chạy về phía tây Quân ngôi đuổi giết. phía sau mày nhờ có các kho chặt dọc. đường của quân tục đem hết xe cộ Khôi. giáp ra cản đường nên Lưu Bị mới thoát. về thành bạch đế trong trận đại chiến. này Quân thuộc hầu như bị liệt hoàn toàn. tất cả vũ khí lương thực thuyền bè đều. bị Quân mu chiếm hết. khi Lưu Bị thua trận vừa buồn vừa What. Lâm bệnh nặng liền Triệu Gia Cát Lượng. từ thành đô tới dặn dò tài năng của thủ. tướng gấp 10 lần Tào Phi nhất định sẽ. cai quản tốt đất nước con ta là ai đâu. tài hèn Nếu thờ tướng thấy giúp được thì. giúp nếu không thì hãy tự mình thay đi. ra các lượng giật mình kinh sợ chảy nước. mắt gật đầu nói thần chịu ơn tri ngộ của. bệ hạ đâu dám không hết lòng và cá hội.

Chủ để báo đáp đến chết mới thôi tháng 6. năm 223 Lưu Bị qua đời Thọ 63 tuổi lưu. thiện Lên kế vị lịch sử gọi là Thục Hán. hậu chủ. ngay sau đại chiến gì lằng tào phi nhân. hồi cơ dẫn của Nam tiến đánh Ngô Tôn. Quyền Lực tốn lại phải huy động tướng sĩ. ra sức chống trả hai bên rằng ko ở Giang. lăng cuối cùng Tào Phi bị quân Ngô đánh. bại từ đó Lâm bệnh nặng năm 226 Ngụy Văn. Đế bào khi qua đời Thọ 39 tuổi thái tử. tàu dưới lên nối ngôi tức là ngụy Minh. Đế đến năm 229 Tôn Quyền xưng đế lập ra. nhà Đông Ngô Thế chân vạc ý kiến thức. hình thành. ở Thục Hán sau khi đưa Thiện lên ngôi. mọi việc lớn nhỏ trong triều đều giao. cho Gia Cát Lượng quyết định Khổng Minh. tận tụy làm việc mong hồi phục lại sức. mạnh của nước Thục nhưng vào lúc đó vùng. phía Nam ích Châu lại xảy ra cuộc phản. loạn một cường hào là ông Khải nghe tin.

Lưu Bị chết liền nổi dậy giết thái thú. quận lôi kéo một thủ lĩnh bộ lạc là mạnh. hoạch cùng chống lại thuộc Hán bắt chước. ông Khải thái thú quận tường khai là. chua Bảo và một tu trưởng khác là cao. Định cũng hưởng ứng cuộc nổi loạn tình. hình đó khiến Thục Hán có nguy cơ mất. một nửa đất đai Nhưng lúc đó Quân Thục. mới thua trận di lăng nên không thể xuất. binh Gia Cát Lượng bền ra xuất phát. triển sản xuất tích trữ Lương Thảo huấn. luyện binh mã sau 2 năm tình hình mọi. mặt đều khởi sắc ông quyết định dẫn quân. Nam trinh quân thuộc tiến xuống Miền Nam. liên tục đánh thắng mới đi được nửa. đường thì cao định vẫn phải xảy ra mâu. thuẫn bộ hạ của Cao định giết chết ông. Khải Quân thuộc tiến tới cũng giết được. luôn cao Định Gia Cát Lượng đánh đến. tường Kha không đầy nửa tháng tiêu diệt. được phiến quân thế nhưng Mạnh Hoạch vẫn.

Tiếp tục chống lại quân thục mạng hoạch. không chỉ giỏi chiến đấu mà còn rất có. uy tín trong các bộ tộc phía Nam nên. Khổng Minh ra lệnh quân sĩ không được. làm tổn thương ông ta do Gia Cát Lượng. giỏi dùng mưu kế mỗi khi giao chiến Quân. Thục đều bắt sống được mạnh hoạch cứ như. vậy bắt rồi lại thả trước sau tất cả 7. lần sau khi bị bắt lần thứ bảy Mạnh. Hoạch cảm động xin hàng trở về khuyên. các bộ lạc khác quy Thuận triều đình. vùng phía Nam ích Châu lại chịu sự khống. chế của Thục Phán Gia Cát Lượng dưỡng. quân trở về thành đô hậu chủ lưu thiện. và các đại thần đều ra ngoài thành đón. tiếp từ đó cùng minh ra sức chỉnh đúng. nội chị khuyến khích sản xuất thao luyện. binh sĩ một lòng chuẩn bị cho việc bóp. phạt đánh vào. sau khi bình định phía Nam qua 2 năm. chuẩn bị mùa đông năm 227 Gia Cát Lượng. quyết định tấn công tạo nhụy để giành.

Lại Giang sân nhà Hán ông tấu lên hậu. chủ lưu thiện bản xuất dư biểu Nổi Tiếng. Khuyên Hậu chủ để thỏa mãn với hiện. trạng thiếu chí Tiến thủ cần gần gũi. Hiền thần xa lánh bọn tiểu nhân đồng. thời tới mình quyết không phụ sự ủy thác. của Tiên đế gánh vác trách nhiệm khôi. phục Hán thất lúc này trong số các danh. tướng của thuộc Hán thì Quan Vũ Trương. Phi Mã Siêu Hoàng Trung đều đã chết còn. Triệu Vân thì đã ra dù đọc nhiều binh. thư nhưng Gia Cát Lượng ít khi ra trận. mạc nên thiếu kinh nghiệm chỉ huy Vì vậy. ông chọn sách lược tấn công thận trọng. Tướng Quân dày dạn trận mạc là ngụy Diên. hiến kế dẫn một đội kỵ binh từ Hán chung. vòng sang hàng Tí Ngọ để nền đến tập. kích Trường An Gia Cát Lượng nhất định. không cho Ngụy Diên vẫn thường nói ông. Nhút Nhát than thở rằng tài năng của. mình không được dùng hết.

Mùa xuân năm 228 Gia Cát Lượng xuất quân. từ Hán chung lão tướng Triệu Vân cùng. đặt chi được giao đi theo đường các ốc. ra mi thành lập nghi binh trong khi đó. Gia Cát Lượng tự mình dẫn quân chủ lực. tiến ra Kỳ Sơn trước tin đại quân thuộc. tiến đánh 3 quận thuộc đất Lũng Hữu là. thiên thủy Nam An An Định phản Ngụy phái. người tới xin hàng ở đó có khung Duy Tào. Duệ thân Trinh từ Lạc Dương ra trường an. say đại tướng Trương cáp đi Kỳ Sơn chống. ra Cát Lượng và tàu chân chi viện Mi. thành trống Triệu Vân Gia Cát Lượng sai. mã tốc làm tiên phong dẫn quân chặn. trưng cắp ở ngay đình mã tóc vốn là thân. tín của lượng cũng đọc nhiều bình thường. nhưng thiếu kinh nghiệm trận mạc trong. khi trưng cáp là danh tướng lâu năm của. nhà Ngụy đến ngay đình mã tốc làm ngược. lại với phương án chỉ huy của Gia Cát. Lượng không đóng quân ở đường lớn gần.

Sông là chỗ có nước cho con dùng mà lại. mang quân trấn giữ trên núi bởi theo. binh pháp trên núi đánh xuống thế như. chẻ tre phó tướng Vương Bình nhiều lần. phản đối nhưng mã tóc không nghe quả. nhiên quân Ngụy tiến đến lập tức vây. chặt núi cắt đứt nguồn nước khiến cho. quân phục rối loạn mã tóc nhiều lần cho. con sông xuống núi nhưng không được lại. bị quân Ngụy bắn chết khá nhiều Trưng. các thừa cơ ra lệnh tổng công kích quân. thuộc tan vỡ tháo chạy quân Mỹ Nhân đã. tiến công tái chiếm cả 3 quận thuộc đất. Lũng Hữu Triệu Vân Chỉ có ít quân già. yếu là nghi binh nên cũng bị vào chân. đánh bại ở ngay đình Thất thủ Gia Cát. Lượng bị mất bàn đạp tấn công đại quân. phục không thể tiến nữa buộc phải lui về. Hán chung chiến dịch của thục Hán đến. đây coi như thất bại ngoài việc thu phục. hưng Duy còn lại thì không thu được gì.

Gia Cát Lượng ra lệnh rút quân và xử tử. mã tóc đồng thời Xin tự giáng chức xuống. ba bậc thành hữu tướng quân. tháng 12 năm 228 nhân cơ hội lục tốn của. Đông Ngô đánh bại quân của Tào hưu ở. Thạch Bình Gia Cát Lượng liền tổ chức. cuộc Bắc phạt Lần thứ hai trước khi xuất. Trinh ông dâng lên bàn hộ xuất sư biểu. thể hiện quyết tâm hết lòng hết sức của. mình vì nhà Thục Hán mặc dù việc thành. bại của Bắc phạt bản thân ông không thể. định đoạt Gia Cát Lượng quyết định viễn. quân theo đường Trần Thương Tuy nhiên. Đại tướng Ngụy là vào chân đã đoán trước. được Hồng Minh lần sau đến đánh sẽ đi. đường này nên đã giao cho hát chưa tăng. cường phòng thủ Trần Thương Gia Cát. Lượng bị bất ngờ trước sự phòng thủ kiên. cố của quân Ngụy dụ hành HP không được. Khổng Minh quyết tâm đánh thành thế. nhưng trong suốt 20 ngày quân thuộc với.

Quân số lên đến 45 bạn vẫn không thể nụ. cười hát Chiều chỉ với 1.000 Quân đã giữ. vững được đến khi viện binh của nhà nghỉ. tới cứu trường cấp dự đoán rằng chỉ cần. nghe tim mình đến Gia Cát Lượng sẽ rút. quân và quả thực quân phục rút lui trước. khi viện binh của trường cấp đến Trần. Thương Chiến Dịch thứ hai thất bại. mùa xuân năm 229 Gia Cát Lượng váy Trần. rất đáng các vùng xa xôi ở Tây Bắc của. nhà Nguyễn trong Chiến Dịch thứ ba tướng. Ngụy Quách hoài nghe tin đại quân của. thục sắp đến khi rút lui Trần thức đánh. lấy được 2 cuộn là vũ đô và mình Gia Cát. Lượng chiếm được 2 Cuộn nhỏ liền thu. Quân báo tin thắng trận được hậu chủ. phục trước Thừa Tướng sang năm 230 nhà. nghỉ muốn thay đổi tình thế từ bị động. sang chủ động tấn công đại tướng vào. chân cùng từ máy dẫn hai cánh quân tấn. công hắn chung tổng số quần vào lên đến.

Khoảng 10 vạn chiến dịch của quân vào. thất bại do trời mưa liên miên suốt hơn. ba mươi ngày đường núi bị đứt đoạn tao. dậy hạ lệnh thu Quân Gia Cát Lượng cũng. không đuổi theo hai bên không giao tràng. gì vào chân trên đường về bị mưa ốm chết. 35 231 Gia Cát Lượng thống lĩnh đại binh. ra Kỳ Sơn tiến hành cuộc bóp phạt Lần. Thứ tư phía nhà Ngụy tàu chân đã bị bệnh. chết nên Tư Mã Ý làm thống Soái Đây là. lần đầu tiên Khổng Minh và Trọng Đạt đối. đầu nhau Gia Cát Lượng để một bộ phận. lưu lại Kỳ Sơn còn tự mình dẫn quân chủ. được đánh chặn quân Ngụy tư mãi hiểu. rằng Quân thuộc tuyến xã Hậu Phương. lương thực tiếp tế khó khăn nên đã quyết. định xây dựng thành lũy ở nơi hiểm yếu. lệnh cho tướng sĩ giữ vững chứ không ra. đánh tướng lĩnh Ngụy cho rằng Tư mãi sợ. Quân Thục nhiều lần xin ra đánh và nói. Tướng Quân sựquân Gia Cát Lượng như hổ.

Không sợ người trong thiên hạ trên cười. hay sao từ mãi bền dẫn quần ra giao. chiến bị Quân Thục đánh cho tơi bời. Nhưng phía Thục do lương thực tiếp tế. không đủ nên Gia Cát Lượng ảnh Hạ lệnh. rút lui đại tướng Ngụy là Trương cấp dẫn. quân Truy Kích tới một hẻm núi hẹp thì. bị phục binh Quân thuộc dùng cung tên. bắn chết. Gia Cát Lượng 4 lần Bắc phạt đều không. thành công một nguyên nhân quan trọng là. lương thực tiếp tế không đủ do đường núi. nhỏ hẹp đi xe tải lương đi lại khó khăn. mặt khác Quân Thục cũng phải đối trận. với những danh tướng bậc nhất và Ngụy. Như tàu chân tư mãi và trường cáp đặc. biệt là sau khi tập kích giết chết. chương cáp Gia Cát Lượng càng tin vào. khả năng đánh bại Tào Ngụy để cải thiện. Vấn đề cải lương ông đã thiết kế ra trâu. gỗ ngựa máy chờ lương thực dự trữ sẵn ở. hang cốc năm 234 sau mấy năm chuẩn bị.

Gia Cát Lượng tiếp tục mang 10 vạn quân. Đánh ngụy lần thứ 5 lần này con tục đi. theo đường cả cốc đến huyện My cắm trại. tại Đồng bằng ngũ tượng phía nam sông Vị. Thủy mũ Chuyện ngày nay thuộc huyện Kỳ. Sơn Tỉnh thiểm Tây là một vùng gò đồi. thấp đất phì nhiêu thích hợp trồng trọt. lương thực ra các lựa chọn vùng đất này. là nhằm có thể trồng cây lương thực tại. chỗ dữ liệu cho việc tác chiến trường kỳ. ông cũng giữ nghiêm Quân Kỳ tuyệt đối. cấm việc chiếm đoạt của cải và thóc lúa. của dân chúng vì vậy Quân Thục và dân. cày trong vùng tương đối thỏa thuận. không xảy ra xung đột gì tùy vào nhụy. chiếm ưu thế về quân số trong sau mấy. lần bị Quân thuộc Hán đánh bại ở chiến. trường tướng Trương khác cho nên từ máy. cho rằng tiến hành giao chiến lớn thì sẽ. bất lợi ông đã viết Quân tục gặp khó. khăn về tiếp tế Lương Thảo nên vẫn sử.

Dụng chiến thuật cố thủ không ra đánh. Gia Cát Lượng sai quân sĩ đến dưới chân. thành mắn nhất nhằm chọc tức Tướng sĩ. quân ngủi nhưng quân Ngụy giả vừa như. không nghe thấy tiếp tục án binh bất. động Dù nhiều lần bị tiêu Chiến Gia Cát. Lượng gửi vào trong thành một bộ áo quần. phụ nữ kèm theo một bức thư với nội dung. Trọng Đạt chua giúp trong thành không. dám ra nhân chiến thi có khác chi Đàn bà. như muốn xưng danh là người quân tử và. còn biết liêm sỉ thì hãy ra ngoài thành. đỏ tài cao thấp nếu không thì hãy mặc bộ. quần áo này vào các tướng Nguyễn Đức. điên Để dỗ dành các tướng lĩnh cứ mãi. gửi thư về kinh thành vợ xin vào dạy cho. phép mình tấn công quân Thục vào dậy. biết ý phái người tới Quân Doanh thuyết. phục tướng sĩ Bình Tĩnh Gia Cát Lượng. cho lính làm ruộng để có lương thực đáng. trường kỳ một mặt vẫn liên tục khiêu.

Chiến Nhưng quân Ngụy tiếp tục án binh. bất động quân Ngụy kiên quyết cố thủ. không đánh đã đưa ra Cát Lượng vào thế. giằng co không thể tiến lên được ra phát. lượng lo lắng anh không chịu xuất trận. lại làm việc rất vất vả dậy sớm thức. khuya nên sức khỏe mỗi ngày một sút kém. tháng 8 năm 234 Gia Cát Lượng sinh bệnh. nặng hậu chủ lưu thiện phái thượng thư. lý Phúc ngày đêm đi đến gò ngũ trượng. thăm hỏi bệnh tình của ông Gia Cát Lượng. nằm trên giường bệnh dặn dò lý phúc. trước mắt sự nghiệp Bắc Phạt chưa thành. công hi vọng đại thần triều đình vẫn một. lòng như cũ tận tâm của xã hội chủ kế. tục sự nghiệp phục hưng nhà Hán mà mình. chưa hoàn thành được lý Phúc ghi nhớ lời. di chúc của Gia Cát Lượng liền mau chóng. trở về thành đô Báo cáo lại với lưu. thiện cuối tháng 8 năm 234 Gia Cát Lượng. bệnh mất trong chiến dịch Bắc phạt Lần.

Thứ 6 họ 54 tuổi kể từ khi ông ra khỏi. Nếu còn Long Trung đã trải qua 27 năm ở. chức vụ thủ tướng thuộc Hán được 14 năm. hỏi võ Thống Nhất Trung Nguyên của Gia. Cát Lượng không thực hiện được nhưng trí. tuệ và nhân phẩm của ông được người đời. sau mãi truyền tụng. Đại tướng Ngụy là Tư Mã Ý được tin Gia. Cát Lượng đã chết liền hạ lệnh cho quân. Ngụy tấn công Tuy nhiên Dương Nhi đã làm. theo mưu kế của giá Anh quay cờ về phía. sau giống chuông đánh trống đàng hoàng. phiến quân làm cho tôi mãi với bản tính. đa nghi tưởng rằng Gia Cát Lượng chỉ giả. chết để lừa mình vội vàng cho con quay. về doanh trại cố thủ việc này khiến dân. chúng đặt ra một câu Về chế giễu ra các. chết vẫn dọa được chọn là sống khi tư. mãi biết việc này ông cười và nói Ta có. thể chiến đấu với người sống chứ không. phải với người chết Nhờ cái này của Gia.

Cát Lượng Quân thuộc mới an toàn rút về. Hán chung kể từ đó tục Nhìn chung không. còn đe dọa đến Ngụy nữa. mấy năm sau khi Gia Cát Lượng mất thuộc. Hán chỉ giữ thế thủ với mùi nước Ngụy. ngày càng lớn mạnh nhưng đội bộ lại xảy. ra biến loạn đại tướng Tư Mã Ý của ngụy. vốn là dòng dõi đại sĩ thập địa chủ ở. miền Bắc lần lượt trong hai đời Tào Tháo. và Đào Phi ông ta đều giữ chức vị cao có. nhiều ý kiến đóng góp được trọng để đến. khi Ngụy minh để tạo dưới lên ngôi từ. mày đã là một nguyên lão đại thần của. nước Ngụy bây giờ trong suốt thời gian. dài tư mãi đảm nhiệm thống lĩnh quân. Ngụy đánh nhau với Quân Thục ở vùng. quanh Trung nên phần lớn Binh Quyền nước. Ngụy đã nằm trong tay ông ta khi Ngụy. Minh Đế mất thái tử vào phương lên nối. ngôi tức là ngụy thiếu đế đại tướng quân. tạo sảng là nhấp chính tư mãi làm Thái.

Úy mỗi người lĩnh 3.000 Quân túc trực. trong hoàng cung tao sảnh được nhận. trọng trách chủ yếu là do thuộc hoàng. tộc còn về tài năng so với tư mãi thì. kém xa sau đó tao sảnh không muốn chia. sẻ quyền lực bền Lấy danh nghĩa kiểu đế. tăng tư mãi lên cấp Thái phó thực chất. là tước Bình quyền của ông ta vì thái. phó là nhạc Quan Văn tao sang nắm được. đại quyền liền lao vào ăn chơi hưởng lạc. sau vì muốn diễu Võ Dương oai bền Đem. đại quân đi đánh Thục Hán không ngờ dưới. sự chỉ dạy ngu dốt của tao sản đại quân. Ngụy bị Quân thuộc đáng cho đại bại suýt. nữa thì bị tiêu diệt hoàn toàn tư mãi. không để lộ thái độ nhưng đã có sự tính. nhầm vì tuổi đã cao ông dâng sớ xin có. bệnh không tham dự Triều chính nữa tao. sẵn thấy vậy thì mừng rỡ nhưng vẫn cử. người đến ẩm thực hư ra sao thấy sứ giả. báo rằng từ máy thật sự đã ốm đau đến.

Mức Đáng Thương Hại vào sảnh hoàn toàn. yên tâm. đầu năm 249 Ngụy cứu để tao Phương dẫn. bác quan ra ngoài thành tế lễ tại khu. lăng mộ của các tiên đế tao sảnh và toàn. bộ tay chân thân tín đều đi theo vì cho. rằng từ mãi bệnh nặng nên không ai tới. 10 ông ta nào ngờ khi mọi người đã đi. hết từ mãi bỗng Khỏi mọi bệnh tật hoặc. khi ráp lên ngựa dẫn hai con là Tư Mã Sư. và Tư Mã Chiêu đem binh mã chiếm hoàn. thành và kho vũ khí đồng thời gia truyền. chiếu thư của Thái Hậu cách chức đại. tướng quân của tao sản được tin tao sảnh. cuối cùng rối loạn có người xuôi ông ta. mang thiếu đế rút đến hối đô lệnh cho. binh mã các nơi về đánh từ nãy nhưng tao. sảnh và đám Họ hàng thân tín là lũ bất. tài chỉ quen ăn chơi hưởng là làm gì có. gan thực hiện kế sách đó đúng lúc tư mãi. phải người đến khuyên hàng nói là chỉ. yêu cầu dao lại Minh Quyền chứ không làm.

Hại tao sảnh liền ngoan ngoãn đầu hàng. mấy hôm sau dựa vào một lời cáo giác Là. Phe cánh em chuẩn bị làm phản tư mãi. liền cho bắt toàn bộ và đem xử tử sau sự. kiện đó chính quyền nước Ngụy trên danh. nghĩa vẫn của họ Tào Nhưng trên thực tế. đã rơi vào tay họ Tư Mã. sau khi giết tàu sản được 2 năm thì cứ. mãi cũng chết con cả là Tư Mã Sư thay. thế trước vị của ông trong số các đại. thần có ai dám chống lại đều bị Tư Mã Sư. giết từ mã sự phế bỏ vào phương lập vào. mau lên kế vị năm 255 Tư Mã Sư bệnh mất. em là Tư Mã Chiêu lên nắm quyền Ngụy đế. tạo mau không chịu đùi họ Tư Mã chuyên. quyền Đe mấy người thân tín cùng với. quân Cấm Vệ ít ỏi và các Thái Giám hầu. hạ quanh mình kéo từ trong cung gia toàn. viết từ mã chiều nhưng bị thủ hạ của. chiều đâm chết trong lúc xô xát Tư Mã. Chiêu xử thuộc hạ rồi đưa vào hắn còn ít.

Tuổi lên ngôi đó là ngũ Nguyên đế sau. khi chưa được tạo Mau Tư Mã Chiêu cho. rằng nội bộ đã ổn định liền quyết tâm cử. đại quân đi đánh Thục. Anh ở nước thụt sau khi Gia Cát Lượng. qua đời vị trí Thừa tướng của ông lần. lượt được tưởng Quyền phí y và đồng Doãn. đảm nhận chính sự tạm thời yên ổn sau. năm 258 nhà Thục Hán ngày càng suy yếu. hậu chủ lưu thiện bất tài như ngược tin. dùng hoạn quan xa lánh Trung thần lại. thêm nạn tham nhũng tràn lan cho dù có. những cố gắng đầy nghị lực từ Khương Duy. học trò của Gia Cát Lượng Nhà Thục Hán. không thể giành được chiến thắng quyết. định trước nhà ngủi chiến cuộc tấn công. ra Bắc khi được khi thua nhưng không lấn. chiếm được đất đai của ngụy và khiến lực. lượng của Thục bị hao mòn trong thì loạn. ngoài thì xui Việt thuộc Hán bị tiêu. diệt chỉ còn là vấn đề thời gian.

35 263 Tư Mã Chiêu phái Đặng Ngải và. Trung Hội chia đường tiến đánh Thục Hán. Khương Duy thấy thế quân mũi quá mạnh. liền tập trung Quân tục giữ nơi hiểm yếu. là kiếm cát không già giao chiến Trung. Hội dẫn đại quân tới đánh nhưng không hạ. được tặng này thấy vậy bền dẫn tinh binh. đi theo triền núi hiểm trở phía tây kiếm. đáp đó là vùng rừng núi Xưa nay chưa có. dấu chân người nên con Ngụy đi suốt sáu. bảy trăm dặm mà không bị phát hiện nặng. ngày bất ngờ tiến đánh Liên trúc tướng. giữ thành là Gia Cát Chiêm con của Gia. Cát Lượng cố thủ nhưng không địch nổi. tinh binh của Quân ủy viên Trúc bị hại. gia cát Chiêm và con là ra các Thượng. đều chết trận quân Ngụy kiến thẳng tới. thành đô cả triều đình và dân chúng kinh. thành đều ngỡ ngàng nhỏ nhắc sợ hãi hậu. chủ lưu thiện là kẻ nhát gan không dám. nghĩ tới việc chống lại mặt khác toàn bộ.

Quân chủ lực đều tập trung ở kiếm Cát. Kinh Thành hầu như trống rỗng cuối cùng. hậu chủ cùng bá quan Văn Võ mở cửa thành. ra đầu hàng Khương Duy đang cố thuở kiếm. cát nhận được lệnh đầu hàng tướng sĩ đều. đau đớn phân word nhà hàng Trung Hội. biết trung hội và Đặng Ngải có mối bất. hòa Khương Duy khuyên chung hội bí mật. viết thư cáo giác với Tư Mã Chiêu là. động nhảy mưu phản Tư Mã Chiêu vốn Tính. đa nghi nhận được thư liền hạ lệnh bắt. giữ lạnh ngày trên đường áp giải về lạc. dương nặng ngày bị người của Trung hội. giết chết. chưa được nặng ngại bình quyền nước Ngụy. ở đất phục đều rơi vào tay Trung Hội ông. ta bèn nảy ra ý định mưu phản đem chuyện. này ra bàn với không Duy được Khương Duy. nhiệt liệt Tán Đồng Thực ra Khương Duy. chỉ có ý định lợi dụng chung hội để khôi. phục lại Thục hán rồi cuối cùng giết.

Luôn ông ta chung hội bền giả truyền. lệnh của Thái Hậu sai mình đem quân thỏ. và Tư Mã Chiêu sợ các tướng Ngụy không. phục chung hội giam lỏng họ trong cung. điện Thục các tướng sĩ Ngụy đem lòng. nghi ngờ bè nổi lên chống lại Trung hội. và Khương Duy không khống chế nổi bị. loạn binh giết chết Sự Kháng Cự Cuối. Cùng của nhà thuốc kết thúc thuộc Hán. chấm dứt sau 43 năm tồn tại. sau khi diệt được Thục Hán Tư Mã Chiêu. chưa kịp đánh Đồng Ngô Thì đã bệnh mất. con là tư Anh ấy luôn nhụy nguyên để tao. hoán lên làm vua tức là Tấn Vũ Đế lập ra. nhà Tấn từ năm 265 đến năm 316 Tấn. đóng đô ở Lạc Dương lịch sử gọi là tây. tấn khi triều Tây tấn được thành lập thì. Đông Ngô đã rất suy yếu sau cái chết của. Tôn Quyền năm 252 không có người kế tục. xứng đáng nha Ngô bắt đầu đi xuống trong. nước quyền thần đánh nhau lục đục đến.

https://youtu.be/tbKNbTqbOPMTóm tắt: Tam Quốc (190 – | Chi tiết & đầy đủ trong 98 phút | Tóm Tắt Lịch Sử
Từ. cuối thế kỷ thứ hai nhà đông Hán suy yếu. vua Hán linh đế phim dùng bọn hoạn quan. chỉ vùi đầu vào ăn chơi hưởng lạc làm. cho triều đình thối nát