Menu

Đối với nhiều người, Napoleon không chỉ là một vị tướng vĩ đại mà còn là một thiên tài

CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH DU KÍCH CỦA TÂM TRÍ Điều thường đè nặng lên bạn và đưa bạn tới tai ương là quá khứ, dưới hình thức của những gắn bó không cần thiết, sự lặp lại những công thức nhàm chán và ký ức về những chiến thắng cũng[…]